Životná úroveň Československa v historickom porovnaní

Zdroj: cs

Zdroje: Maddison (1995) a Eurostat (2008).

Pozn.: Údaje za roky 1995-2008 sú váženým priemerom Česka a Slovenska v pomere 2:1.

---

Tento graf je venovaný ľuďom, ktorí považujú vývoj hospodárstva za socializmu za uspokojivý. Zobrazuje hrubý domáci produkt na obyvateľa v porovnaní so západnými "kapitalistickými" susedmi - Rakúskom a Nemeckom. Prostredníctvom tzv. Geary-Khamis dolárov (Maddison, 1995) či štandardov kúpnej sily (Eurostat, 2008) zohľadňuje rozdiely v cenových hladinách medzi krajinami. Vyjadruje tak reálne množstvo tovarov a služieb, ktoré si priemerný rezident krajiny môže v danom roku kúpiť.

Tri roky po vojne bola ekonomika ČSR výkonnejšia ako vyčerpané Rakúsko a takmer na úrovni Nemecka. Tieto úrovne však v priebehu päťdesiatych rokov prudko zkorigovali, pre "Nemecký zázrak" v podobe vysokého hospodárskeho rastu v západnej časti Strednej Európy. Československo tak za svojimi západnými susedmi výrazne zaostávalo.

V príjmoch na hlavu nás predbehlo niekoľko krajín. Medzi inými Japonsko (v r. 1964), Španielsko (1968), Grécko (1971), Portugalsko (1973), Írsko (1978), Taiwan (1987) ako aj Južná Kórea (1990). ČSSR z hlavných svetových ekonomík predbehla iba Čile (v r. 1958) a Argentínu (1981, tá nás však znova predbehla v r. 1990).

Dlhodobý trend zaostávania pokračoval celých 40 rokov až do zmeny režimu v r. 1989. Následná reštrukturalizácia hospodárstva priniesla ďalší, tento raz však krátkodobý, negatívny stimul pre ekonomiku. Po jej zotavení a prijatí krajín do EÚ badať vysoký hospodársky rast, ktorý sa prejavuje aj citeľným dobiehaním Rakúska a Nemecka.

Dnes sme tak v príjmoch na osobu oproti Rakúsku na úrovni zo začiatku sedemdesiatych rokov. Úroveň voči bývalému Západnému Nemecku sa dá iba odhadnúť, nakoľko porevolučné údaje zahŕňajú aj východné spolkové krajiny. Samostatná Česká republika podľa časopisu The Economist bude v budúcom roku v príjmoch na hlavu (v parite kúpnej sily) už vyššie ako Nový Zéland či spomínaná Južná Kórea.

Ak sa vám článok páčil, vyberte ho na

Životná úroveň Československa v historickom porovnaní

Zdroj: pošli na vybrali.sme.sk

.