Veľké poklesy akciových trhov na začiatku ostatnej krízy akoby ukázali, že ceny boli umelo nafúknuté a pád nevyhnutný. Akoby investori zarábali vždy iba na raste cien akcií a potom musela prísť korekcia smerom k akýmsi skutočným (nižším) hodnotám týchto cenných papierov.

Takýto zjednodušený pohľad podporuje aj prvé pravidlo obchodu: lacno nakúpiť a draho predať. Je potom zjavné, ako sa zarába na rastových vlnách: lacno kúpim, draho predám a rozdiel je mojim ziskom. Ale čo s trhovými poklesmi?

Aj na tých sa dá inkasovať, aj keď o niečo komplikovanejšie. Predstavme si spomínaný akciový trh. Ak som obchodník, ktorý verí, že akcie sú nadhodnotené, a teda ich kurz čaká pokles, môžem urobiť nasledovné. Akcie si za poplatok požičiam (od niekoho, kto v pokles ich hodnoty neverí), predám ich, a keď ich hodnota klesne, nakúpim ich lacnejšie. Potom môžem požičané množstvo akcií vrátiť, a kladný rozdiel mínus poplatok za požičanie je môj zisk. Vo finančníctve sa takýto obchod označuje ako short-selling. (Pre zaujímavosť: v kríze bolo takéto obchodovanie v snahe brániť prepadom načas zakázané.)

Ak sa teda dá zarábať tak na raste ako aj na poklese trhov, investovanie na kapitálových trhoch sa si možno predstaviť ako súboj proti sebe stávkujúcich obchodníkov. Ak sú sily medzi týmito tábormi vyrovnané, ceny sa veľmi nehýbu. Ak však začne pribúdať optimistov, napríklad po dobrých správach z hospodárstva, ceny idú nahor. Ak pribúda pesimistov, indexy smerujú na juh.

Zaujímavá je teda informačná hodnota cien finančných aktív, ktoré v sebe stelesňujú názory tisícov proti sebe stávkujúcich obchodníkov. Ceny by tak mohli predstavovať agregáciu veľkého množstva inak rozptýlených informácií. Teória trhov ako efektívnych mechanizmov spracovania informácií však narazila na mnoho kritiky - tak empirickej ako aj teoretickej. Napriek tomu zostáva vývoj na finančných trhoch jedným z najdôležitejších predstihových indikátorov pre reálnu ekonomiku.