Nový Zákonník práce, ktorý "musela" prijať druhá Ficova vláda, prináša množstvo zmien. Niektoré sú dobré a vyplývajú z poznatkov z praxe (napríklad úprava výpočtu priemerného zárobku, nový § 96a - náhrada za stratu času, úprava čerpania dovolenky v § 111). Mnohé zmeny však vláda prijala najmä na základe želaní KOZ - a sú poďakovaním strany SMER odborárskej centrále KOZ za predvolebnú podporu.

Výsledkom je zhoršenie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. To znamená aj horšie podmienky na tvorbu nových pracovných miest. A to bude mať za dôsledok zhoršenie postavenia zamestnancov kvôli nižšej ponuke práce a zvyšovaniu nezamestnanosti.

Tu je pätnásť najhorších opatrení prijatých vládou Roberta Fica a schválených poslancami SMERu v Národnej rade SR.

1. Zavedenie súbehu výpovednej doby a odstupného

Na pohľad opatrenie na prospech zamestnanca - veď ak dostane výpoveď pri organizačných zmenách, bude mať nárok aj na odstupné. Áno, ak sa tak stane, bude mať o nejakú tisícku eur v kapse viac. Ale - omnoho ťažšie ako doteraz si nájde nové zamestnanie. Prečo? Lebo zamestnávatelia s vedomím, koľko ich bude stáť prípadné prepustenie zamestnanca, budú vytvárať nové "riadne" pracovné miesta veľmi, veľmi opatrne. Zavedenie súbehu výpovednej doby a odstupného sa tak v konečnom dôsledku obráti proti tým, ktorí sú nezamestnaní a majú problém nájsť si zamestnanie.

2. Zvýšenie nároku zamestnanca pri neplatnej výpovedi z 9 mesačných platov na 36 mesačných platov

Podobne ako pri bode 1. - zamestnávatelia, najmä malí, budú veľmi opatrne ponúkať nové pracovné miesta ak budú vedieť, že prípadné problémy pri prepustení zamestnanca im môžu priniesť sankciu až vo výške 36 mesačných platov - a to je pri priemernom plate 800 eur a odvodoch 35% suma vyše 40 tisíc eur...

3. Zrušenie možnosti dobrovoľných nadčasov

Úplný nezmysel. Ak ste zamestnanec, viete, že "po novom" budete môcť pracovať v nadčasoch - aj keď to sám chcete, lebo si chcete zarobiť - len vtedy, ak sa nadčasy odôvodnia potrebou prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem? Práca nadčas "len tak", aby si zamestnanec viac zarobil, bude zakázaná.

4. Skrátenie práce na dobu určitú z 3 na 2 roky

Zhoršenie flexibility a pre mnohých, ktorí majú dnes prácu aspoň na dobu určitú, to bude znamenať, že o prácu prídu už po dvoch rokoch, nie po troch... Žiaľ, také sú dnes pomery na Slovensku v niektorých regiónoch a žiaľ, takíto zamestnanci si budú musieť hľadať nové zamestnanie už po dvoch rokoch práce.

5. Zákaz zavedenia konta pracovného času a nepravidelného rozvrhnutia pracovného času u zamestnávateľov, u ktorých nepôsobia zástupcovia zamestnancov

Ďalšie opatrenie znižujúce flexibilitu pri zamestnávaní a pri organizácií pracovného času. Menší zamestnávatelia budú mať problémy v prípade kolísavej potreby práce, budú musieť prepúšťať. Zamestnávatelia napríklad v oblasti gastronómie alebo turistického ruchu nebudú môcť zamestnancov zamestnávať na "dvanástky" - ak vo firme nebudú mať odbory, zamestnaneckú radu alebo zamestnaneckého dôverníka...

6. Skrátenie lehoty na čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas z 12 mesiacov na 4 mesiace

A ešte jedno opatrenie ktorým sa zhorší flexibilita a efektívne využívanie pracovného času...

7. Sprísnenie závislej práce - sťaženie možnosti slobodnej dohody na forme zmluvného vzťahu

Zákony by nemali zväzovať zmluvné strany pri voľbe formy zmluvného zväzku. Doterajšie "výhodnejšie" postavenie pri práci na živnosť alebo na rôzne príkazné zmluvy bolo dané nižšími odvodmi. Rozdiely medzi výškou odvodov zamestnanca na pracovnú zmluvu a "na živnosť" sa však postupne znižujú. Tieto dôvody, prečo by mal "štát" vstupovať do voľby zmluvného zväzku, tak zanikajú.

8. Oslabenie postavenia zamestnaneckých rád a zamestnaneckého dôverníka

Vo firmách, kde nie sú prítomné odbory, nebude môcť zamestnanecká rada alebo dôverník dohodnúť so zamestnávateľom pracovné a mzdové podmienky naraz pre všetkých zamestnancov. Bude na jednotlivých zamestnancoch, čo si sami pre seba "vybojujú". Vo firmách kde súčasne pôsobí zamestnanecká rada i odbory, budú mať odbory silnejšie postavenie aj keď reálne budú zastupovať menej zamestnancov, ako zamestnanecká rada. V konečnom dôsledku tak budú práva zamestnancov oslabené. Tu sa najviac prejavilo, že nový Zákonník práce bol napísaný na centrále KOZ.

9. Nemožnosť dohodnúť v kolektívnej zmluve niektoré pracovné podmienky nevýhodnejšie

Na prvý pohľad výborné opatrenie na prospech zamestnancov. V skutočnosti však ide o úplne zbytočné "mimikry". Doteraz bolo možné dohodnúť v kolektívnej zmluve napríklad predĺženie skúšobnej doby pri nových zamestnancoch o tri mesiace alebo možnosť zamestnávateľa nariadiť prácu nadčas nie 150 ale 250 hodín ročne (v rámci celkového limitu 400 hodín nadčasov ročne). Tým, že odborári pri vyjednávaní o kolektívnej zmluve nebudú môcť "ustúpiť" v týchto oblastiach znamená, že nebudú môcť na úkor takýchto "ústupkov" vybojovať o to väčšie skutočné výhody pre zamestnancov v iných oblastiach - napríklad vyššie príplatky za nadčasy...

10. Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zástupcom zamestnancov platené voľno

Zamestnávateľ bude povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov pracovné voľno s náhradou mzdy mesačne v rozsahu určenom ako súčin priemerného počtu zamestnancov pracujúcich u zamestnávateľa počas predchádzajúceho kalendárneho roka a časového úseku 15 minút. Inými slovami, za každých 4 zamestnancov jednu hodinu pracovného voľna s náhradou mzdy. V prípade, že si zástupca zamestnancov nevyčerpá uvedené pracovné voľno, bude mať za nevyčerpané pracovné voľno právo na peňažnú náhradu...

Napríklad ak zamestnávateľ zamestnáva 50 zamestnancov, bude musieť poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy (respektíve peňažnú náhradu) v rozsahu 12,5 hodiny mesačne. Ak zamestnáva 100 zamestnancov, 25 hodín. Ak zamestnáva 1000 zamestnancov, 250 hodín atď.

11. Zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce len so súhlasom zástupcov zamestnancov

Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ bude môcť zavádzať a vykonávať zmeny noriem spotreby práce len so súhlasom zástupcov zamestnancov (doteraz stačilo prerokovanie). Ak nedôjde k dohode, rozhodne inšpektorát práce. Zástupcovia zamestnancov tak budú spolurozhodovať o efektivite práce, efektivite firmy, o jej konkurencieschopnosti na trhu - pričom dôsledky za zlé rozhodnutia bude niesť zamestnávateľ.

12. Zavedenie minimálnej mzdy pri práci na dohodu

Všetky novinky pri práci na dohodu sú škodlivé a nikomu nepomôžu. Ak bol doteraz nejaký dohodár odmeňovaný sumou nižšou ako minimálna mzda, s veľkou pravdepodobnosťou jeho pracovné miesto po 1.1.2013 zanikne a nebude mať prácu žiadnu. Možno sa so zamestnávateľom dohodnú na práci - načierno... Problém budú mať najmä školy a neziskové organizácie.

13. Zákaz pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov študentom starším ako 26 rokov

Sociálni inžinieri rozhodli, že študent je študentom len do 26 rokov. Tí študenti, ktorí začali študovať neskôr majú smolu. Rovnako pochodia doktorandi (doktorand študuje na VŠ najmenej 8 rokov). Z dohôd o brigádnickej práci študentov budú nižšie odvody, preto budú starší študenti neodôvodnene diskriminovaní. Ale podľa vyjadrení ministra Richtera je novela Zákonníka práce na prospech zamestnancov... tak asi naozaj je a tento problém si nevšímajme.

14. Sprísnená povinnosť evidencie pracovného času pri dohodách a to vrátane dohôd o vykonaní práce

Chodím po Slovensku a na seminároch vysvetľujem mzdárkam, čo ich po Novom roku čaká. Verte, že všetky sa "tešia" na tú ďalšiu a ďalšiu robotu, ktorá im pribudne - úplne nezmyselne - s dohodármi...

15. Účinnosť k 1.1.2013

Prečo musia všetky "Rany Istoty" zabíjať našu ekonomiku, podnikateľské prostredie a zamestnanosť už od roku 2013? Pomalšie zavádzanie všetkých negatívnych zmien by sa dalo stráviť ľahšie.

Na záver:

Držte sa ľudia, skúste to všetko ako tak prežiť. Verme, že bude lepšie...