Napriek tomu, že Coca-cola nemá žiadne blahodárne účinky na náš organizmus, mnohí si tento placebo efekt nahovárajú. Ako uvádza psychológ Tomas Chamorro-Premuzic, vsugerovaná túžba miliónov ľudí cítiť sa lepšie s fľaškou coly je identická s túžbou miliónov ľudí mať vysokú sebadôveru. Pritom je samotná sebadôvera pre úspech v povolaní nepodstatná.

                                 

Vysoká sebadôvera: ilúzia úspechu?

Vysoká sebadôvera ako mylná ilúzia úspechu

Jedinci, ktorí majú vysoký level sebadôvery, majú pocit, že sú omnoho lepšími pracovníkmi či lídrami v porovnaní s tými, ktorí v seba až tak neveria. Tento mylný pocit v nich vytvára ilúziu, že sú skvelými a schopnými pracovníkmi. A čím väčšiu sebadôveru majú, tým viac si nahovárajú, že dokážu čokoľvek. Avšak, veriť si a mať pocit, že niečo viem a byť kompetentný to spraviť, sú dve diametrálne rozličné veci.

Myslieť si, že niečo viem a naozaj to vedieť sú rozličné veci. 

 Byť kompetentný = základ úspechu

Na dosiahnutie úspechu v práci je potrebné, aby pracovníci boli kompetentní. Zvyšovanie vašich kompetencií vedie k lepším pracovným výsledkom. Tie zas vedú k zvyšovaniu vašej dobrej reputácie v práci. Takže, ak je váš gól byť/mať efektívnych pracovníkov, mali by ste sa stať kompetentnými. Samozrejme, tým, že vaše okolie vidí a uzná vaše kompetencie, zvyšuje sa aj vaša ‘skutočná’ sebadôvera. Ako výsledok vzťahu medzi sebadôverou a kompetenciou, existujú 4 typy osobnosti.

Správne kompetencie v práci zvyšujú vašu reputáciu medzi spolupracovníkmi a vedú k skutočnej sebadôvere.

 Nekompetentný typ s vysokou sebadôverou

V tejto skupine sú jedinci, ktorí sa často chvália a predvádzajú. Ilúzia, že všetko vedia a všade boli im síce dodáva sebadôveru, ale len umelú. Myslia si, že poznajú svoje silné stránky. Nepoznajú, pretože žiadne zatiaľ nemajú. Navyše, vôbec netušia, ako ich vníma okolie. Až keď si vypýtajú spätnú väzbu a uvedomia si, že im chýbajú kompetencie, môžu začať s ich získavaním a budovať tak skutočnú sebadôveru.

 Nekompetetný typ s nízkou sebadôverou

Ľudia v tejto skupine sú si vedomí svojich slabých stránok, čo je podstatné pre ich ďalší rozvoj. Tieto poznatky im slúžia ako motivácia k zlepšeniu sa. Taktiež vedia, akú majú reputáciu v práci. Pre týchto ľudí je najefektívnejšie začať budovať vhodné kompetencie pre úspech v práci, čo zákonite povedie k zvyšovaniu ich skutočnej sebadôvery.

 Kompetentný typ s nízkou sebadôverou

Napriek tomu, že týto jedinci na základe svojej kompetentnosti dosahujú v práci značný úspech, sú k sebe kritickí. Výsledkom je, že hodnotia svoje pôsobenie v práci ako nekompetentné a nedostatočné. Zvyknú tiež porovnávať svoje výsledky s omnoho úspešnejšími jedincami. Jediným krokom, ako by mohli ľudia v tejto skupine zvýšiť svoju sebadôveru, je snažiť sa skryť ich neistotu. Ináč by si ich okolie mohlo mýliť nízku sebadôveru s nekompetentnosťou.

 Kompetentný typ s vysokou sebadôverou

Tento stav je idálny pre každého jedinca. Vysoká miera kompetentnosti vedie k vysokej miere skutočnej sebadôvery. Ľudia v tejto skupine presne vedia, aké sú ich silné stránky ako aj to, ako ich vnímajú iní. Treba si však dávať pozor, aby ste nedospeli k pocitu samoľúbosti a spokojnosti, pretože by to mohlo viesť k stagnácií v rozvoji vašich zručnosti a vedomosti. Táto situácia by mohla vyústiť do straty kompetentnosti (viď prvú kategóriu).

Záver

Napriek tomu, že uctievame a tlieskame ľudom s veľkou sebadôverou, táto povahová čŕta je spoločnosťou prehnane spopularizovaná. Navyše, zamestnávatelia ju zbytočne vyhľadávajú, pretože sama o sebe nemá žiadny (skôr negatívny) vplyv na náš pracovný výkon. Mali by sme sa snažiť v sebe a v našich pracovníkoch budovať kompetencie, ktoré sú potrebné na efektívny výkon povolania. Vysokou mierou kompetencií dosiahneme dobrú reputáciu, čo povedie k skutočnej sebadôvere.

                              

Vysoká sebadôvera: ilúzia úspechu?