Tento víkend si celá Európa v Ríme pripomenula 60.e výročie podpisu tzv. Rímskych zmlúv, rodného listu toho, čomu dnes hovoríme Európska únia.

Projekt Európskej únie bol, je a ostáva jedným z najväčších politických, ekonomických, kultúrnych a spoločenských míľnikov modernej doby. Naše európske spoločenstvo stojí na mnohých pilieroch a Európska investičná banka (EIB), uvedená do života samotnými Rímskymi zmluvami, je jedným z najsilnejších a najdôležitejších.

Jedinečnosť EIB spočíva v „odvážnosti“ ísť na „miesta“ kam komerčné banky nechcú, nemajú alebo nevedia ísť.  V ďaka nášmu AAA ratingu získavame zdroje z globálnych finančných trhov za bezkonkurenčne najlepšie podmienky. Získaný kapitál následne distribuujeme do ekonomík cez pôžičky, garancie a kapitálové investície s výhodným úrokom a dlhšou splatnosťou. Šetríme tak krajinám a podnikateľom čas, peniaze a energiu.

Investičné aktivity EIB podporujú a zvyšujú rastový potenciál EÚ, prostredníctvom financovania kohéznej politiky znižovať regionálne rozdiely alokujú finančné zdroje pre rizikové investície, pomáhajú bojovať s klimatickými zmenami, financujú nástroje adresujúce migračné problémy v mieste ich vzniku. Len v minulom roku banka finančne podporila projekty v objeme 84 miliárd euro, z toho 10 percent mimo samotnej Európskej únie.

Investície, ako verejné tak súkromné, sú po kríze signifikantne podvyživené a brzdia nás. Aj preto sa zrodila myšlienka Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorého manažérom je práve EIB. Výsledky prvého roka v mnohých aspektoch prekonali očakávania a preto bude Junckerov investičný plán takmer zdvojnásobený.

EIB však nie je len EFSI. Pre ilustráciu, priame či nepriame finančné operácie EIB predpokladajú do roku 2030 zvýšenie rastu HDP Európskej únie o 1.1 percento HDP čím podporia vytvorenie 1.4 milióna nových pracovných príležitostí rovnajúce sa 0.65 percentu zamestnanosti celej EÚ.

V ľudskej reči nám ide o životaschopnosť našich krajín, podnikateľov a samotných ľudí .... na to sme tu. Učíme sa, adaptujeme a pozeráme do budúcnosti so zámerom byť ešte lepší, adresnejší, údernejší ... Tvár kohéznej politiky ako ju poznáme sa mení a bude meniť, smerom k čoraz intenzívnejšiemu využívaniu toho čo nazývame finančné nástroje. Na tento tektonický zlom sa musíme spoločne pripraviť a EIB je tu aby evolúciu koordinovala.

Slovensko ako aj ostatné kohézne krajiny majú jedinečnú príležitosť využiť toto obdobie na mobilizáciu investícii z a prostredníctvom EIB, učiť sa používať finančné nástroje a podporovať svoj rozvoj aj cez iniciatívy akými je financovanie Smart Cities, či zakladanie investičných platforiem.

Budúcnosť je spoluvytváraná EIB a bolo by na škodu veci nevyužiť to všetko, čo je na tácke.