Neubehol ani rok od posledného škandálu (písal som o tom v blogu „Investičná pomoc (nielen) pre Samsung je protizákonná.“ ) a  máme tu vládou jednomyseľne schválené investičné stimuly pre vybrané subjekty vo forme daňových úľav v zmysle § 2 (1) písm. b) zákona 561/2007 o investičnej pomoci.

V čase keď vláda všetkým ostatným "nevybraným" podnikateľom na Slovensku zvyšuje daň z príjmu na 23% a prijíma viaceré negatívne daňovo-odvodové opatrenia. V čase keď tisíce malých a stredných podnikateľov a živnostníkov zvažujú, či vôbec má zmysel pokračovať v podnikaní, vláda veľkoryso rozdáva naše verejné peniaze a to napriek tomu, že na to nemá (zadlžuje našu budúcnosť).

Prehľad vybraných subjektov, ktorým bol vládou schválený stimul vo forme úľavy na daniach.

Vláda jednomyseľne schválila stimuly pre

Zdroj: tab

Ako ste si isto všimli, už sa v tejto "várke" stimulov  nejedná len o pomoc za novovytvorené  pracovné miesta ale schválili sa aj stimuly, ktorých obsahom je udržanie starých pracovných miest. Celkový rozsah "stimulácie" je 121,19 mil. €, pričom sa plánuje vytvoriť 1664 pracovných miest a udržať 1526.  Tu už investičná pomoc stráca akékoľvek ekonomické rácio a s určitosťou možno konštatovať, že vláda hrubo prekročila rámec právnej, ekonomickej a spoločenskej únosnosti. Takže si to zhrňme:

  • Kažimír s Malatinským zavádzajú, nakoľko tvrdili, že stimuly budú až od roku 2014
  • vláda nemá prostriedky a je v permanentnom deficite
  • stimuly deformujú podnikateľské prostredie
  • sú protizákonné, protieurópske, pretože sú aj v rozpore s čl. 107 §1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len "ZFEÚ"), ktorý zakazuje štátnu pomoc v presne vymedzených situáciách pre celú Európsku úniu (mimochodom vláda ani len nenotifikovala EU komisiu o týchto stimuloch). Týmto sa vyvracia aj pseudoargument Malatinského, že "Investície musíme poskytovať, pretože to tak robia aj iné krajiny EU"
  • vláda ich schválila vybraným, aj keď  podľa nášho zákona o investičnej pomoci na ne nie je právny nárok. Teda ich nemusela schváliť.
  • proti stimulom sa postavila aj Republiková únia zamestnávateľov


Čo s tým? Musíme konať spoločne a v rámci vládnej (ne)logiky a existujúceho precedensu


Zásadným argumentom, ktorý dokáže úplne eliminovať prípadné zľahčovanie stimulov je zostavenie spoločnej právnej a verejnej akcie, ktorej cieľom bude vytvorenie ponuky dostatočného množstva "udržaných", či "novovytvorených" pracovných miest. Inak povedané, ak vláda odmietne stimuly od X podnikateľov, ktorí ponúknu taký istý alebo vyšší počet pracovných miest ako bolo v tejto "várke" investičnej pomoci, tak to bude pre ňu šach-mat, nakoľko nebude mať žiaden (ani nelogický) argument na nepodporenie.  Práve preto navrhujem a vyzývam, všetkých slovenských podnikateľov ku spoločnej akcii. K spojeniu sa a požadovaniu porovnateľných, ak nie takých istých, podmienok.

Za týmto účelom som zriadil dotazník/formulár. Pomocou neho sa pokúsim zložiť databázu podnikateľov, ktorí dokážu spoločne udržať alebo novovytvoriť aspoň 1000 pracovných miest (možno to bude omnoho viac) s cieľom požadovať a dostať pre nich to isté.

Hlas na

vybrali.sme.sk