Slovensko sa v týchto dňoch rozhoduje, ktorým smerom sa bude vyvíjať ďalej. Avšak nielen v politickej, ale aj v ekonomickej rovine. Akokoľvek sa totiž zvýšené príplatky za víkendovú a nočnú prácu zdajú logickým dobiehaním západnej Európy, v tejto podobe a spôsobe zavádzania ide o atak na samotnú podstatu časti ekonomiky štátu, ktorú tvoria súkromné firmy. Ak ministerstvo financií pôjde v tomto duchu ďalej, dovolím si tvrdiť, že zásadne ohrozuje konkurencieschopnosť Slovenska.

Vláda presadila od 1.5. zvýšenie príplatkov za prácu cez víkendy a príplatky za prácu počas štátnych sviatkov (ďalšie podrobnosti môžete nájsť tu). Ako sa konkrétne prejaví zvýšenie príplatkov? Ak stredne veľký podnik zamestnáva 600 ľudí, ktorí polovicu pracovného času pracujú v noci, zvýšia sa náklady zamestnávateľa o približne 156 000 EUR. Nehovoriac o rastúcich platoch (minulý rok rástli mzdy o 5,2 %, tento rok je odhad podobný). To všetko sú zásadné sumy, s ktorými firmy pri rozpočte na ten rok nepočítali a ak chcú dodržať svoj biznis plán, budú musieť niekde „ubrať“.

Zamestnanci sa príplatkom iste potešia, keďže v čistom by mali dostať viac, no keď sa pozrieme k našim susedom, v mnohých prípadoch sú tam príplatky za nočné, ťažkú a víkendovú prácu, a dokonca aj nadčasy daňovo zvýhodnené. To je z pohľadu sociálnej politiky nevyhnutné aj na Slovensku, keďže sa dá očakávať, že sa v budúcich rokoch zvýši inflácia, čo môže znamenať pokles pre kúpyschopnosť respektíve reálne mzdy. Preto je z pohľadu sociálnej politiky pre zamestnancov potrebná daňová reforma, ktorá daňovo zvýhodní nadčasy.

Zamestnávatelia na Slovensku sú pod veľkým tlakom. S odvodovým a daňovým zaťažením na úrovni 35,2 % patrí Slovensko v Európe k neslávnej špičke. Napríklad zamestnanec v Čechách s hrubým ročným príjmom 12 000 EUR a polovicou pracovného času v noci stojí zamestnávateľa 16 860 EUR, na Slovensku je to 17 280 EUR a v Rakúsku 16 560 EUR. Slovenský zamestnávateľ teda zaplatí o 2,5 % viac ako český, a dokonca až o 4,3 % viac ako rakúsky.

Niektorí naši klienti – výrobné firmy s viaczmennou prevádzkou – očakávajú v dôsledku zvýšených príplatkoch nárast personálnych nákladov aj o 10 %.

Slovensko sa tak stáva s ohľadom na odvodové a daňové zaťaženie stále nevýhodnejším miestom na podnikanie, čo zhoršuje jeho celkovú ekonomickú pozíciu. Je potrebné urobiť daňovú reformu, ktorá by menej zaťažovala zamestnávateľov, pretože zvýšenie miezd je možné len pri zvýšenej produktivite.

Ak vláda chce skutočne ponechať ľuďom viac peňazí z hrubej mzdy, mala by čo najrýchlejšie zmeniť svoju daňovú politiku a pristúpiť na reformy v sociálnom poistení.  V opačnom prípade Slovensko ohrozí svoju konkurencieschopnosť a ekonomické prežitie.