Súčasná ekonomická situácia prináša do popredia otázku prirodzeného vývoja trhu, ale aj potrieb zákazníkov. Tie sa menia. Pred niekoľkými rokmi sme zažívali obdobie, kedy veľa firiem začalo zvažovať outsourcing a podobné modely, aby sa vedeli plne sústrediť na kľúčovú aktivitu, na ktorej majú postavené svoje poslanie. Dnes sme v období, kedy veľké množstvo zákazníkov, ktorí majú rozsiahlu IT infraštruktúru, rozmýšľa ako ďalej s jej rozvojom. Kríza poháňa situáciu vpred tým, že dnes si zákazníci uvedomujú potrebu riešení, ktoré sú škálovateľné. Obchodné a výrobné organizácie potrebujú možnosť flexibilne reagovať na to, ako sa vyvíjajú ich možnosti na trhu a ako sa vyvíja dopyt. V súvislosti s tým potrebujú vedieť škálovať aj vlastné podporné systémy a procesy tak, aby si plnili svoju funkciu.

Organizácie dnes majú extrémne komplexné systémy, ktoré vznikali krok za krokom, v priebehu mnohých rokov. Môžeme si ich predstaviť ako akési vrstvy. Sú preto ťažko manažovateľné a často dochádza k neefektivite nákladov spojených so zabezpečovaním manažmentu a bezpečnosti týchto systémov. A práve táto situácia v organizáciách je dôvodom, prečo sa zaoberáme virtualizáciou. Virtualizácia je fenomén, ktorý v podstate dáva odpoveď na riadenie takéhoto prostredia. Virtualizované prostredia sa dajú charakterizovať tým, že sú škálovateľné, manažovateľné a efektívne z pohľadu vynaloženej investície. Je logické, že postavenie jedného silného dátového centra bude finančne určite efektívnejšie ako postavenie centra, ktoré bude pozostávať z mnohých lokalít a distribuovaných serverov. Virtualizácia je predovšetkým o efektivite – to je najväčšia hodnota, ktorú prináša.

Virtualizácia nie je len nástroj a technológia, je to prístup, otázka konceptu. Dobrým príkladom veľkej organizácie, ktorá vykročila cestou virtualizácie, je Všeobecná zdravotná poisťovňa. Virtualizácia serverov Intel jej priniesla úsporu vstupných investícií a nákladov na prevádzku. Okrem toho sa týmto krokom výrazne zjednodušila správa podnikových informačných systémov. Dôležité je, že vďaka virtualizácii sú rýchlejší a flexibilnejší v zavádzaní nových systémov.

Virtualizácia má svoje uplatnenie nielen pri veľkých komplexných organizáciách, ale aj keď sa pozrieme na malé a stredne veľké organizácie. Pri nich je obrovský priestor na uplatnenie virtualizovaných riešení práve prostredníctvom hosterov, čiže firiem, ktoré zabezpečujú prevádzku rôznych aplikácií, systémov a riešení vo svojej infraštruktúre a niekomu to za odplatu vzdialene poskytujú. Napríklad prevádzkovanie CRM pre päťdesiat malých a stredných obchodných firiem je možné robiť efektívnejšie s jedným výpočtovým centrom, ktorého vyžívanie je poskytované ako služba, než keby sa pre každú jednu firmu vytvorilo riešenie, ktorého implementácia a prispôsobenie jej potrebám je veľmi zložité. Toto je oblasť, v ktorej virtualizácia prináša vysokú hodnotu a ktorej predpovedám v najbližších rokoch dynamický vývoj.