Na prvý pohľad by sa zdalo, že hospodárska kríza priniesla útlm aj do prevádzok IT a výrazne spomalila potreby ich výpočtového výkonu. V skutočnosti je to práve naopak. Do výpočtových systémov najmä stredných a veľkých firiem denne pribúdajú nové a nové „balíky“ dát, ktoré sa už dnes rátajú na terabajty (tisícky gigabajtov). Sú dôsledkom toho, že v drvivej väčšine prípadov sa firmy musia rýchlejšie prispôsobovať metamorfózam trhu a všetky zmeny majú vplyv aj na ich IT prostredie. Navyše, väčšina týchto zmien býva neštandardných a ich aplikovanie si vyžaduje veľa času, ľudí a zvýšené náklady, čo je samozrejme, v príkrom rozpore s možnosťami, ktoré poskytujú obmedzené rozpočty. Ako sa teda popasovať s týmto zdanlivo neriešiteľným problémom?

Hospodárnejšie využitie diskových polí

Väčšinou treba vychádzať z dedičstva minulosti, keď si firmy zriaďovali dátové centrá. Podľa momentálnych potrieb kapacity a výkonu úložiska dát, ako aj svojich finančných možností, ich postupne vybavovali rôznymi dátovými poľami, či už nižšej, alebo vyššej triedy. Vzniklo pomerne nehomogénne prostredie, ktoré sa časom len ťažko dalo prispôsobiť zmenám firemných procesov a novým nárokom na úložisko dát. Vyžadovalo si to prácne manuálne prerozdeľovanie kapacít a výkonov a efektívnosť ich prevádzky sa znižovala.

Ale čo s tými terabajtmi dát? Mnohí na ich zvládnutie dokupujú pre svoje úložiská dát ďalšie diskové polia s desiatkami až stovkami krútiacich sa diskov, ktoré si vyžadujú zvýšené nároky na napájanie aj chladenie, pričom ich manažovanie (aby boli rovnomerne vyťažené) si vyžaduje vzácny čas administrátorov. To je však dnes už slepá ulička. Jedno z moderných riešení priniesli virtualizačné techniky, ktoré už vo viacerých  firmách umožnili konsolidáciu množstva serverov do výkonnejších, efektívnejších a jednoduchšie manažovateľných systémov.

Východiskom je aplikovať virtualizáciu aj na úložiská dát, čiže podobne, ako je to u serverov, spojiť a spravovať jednotlivé existujúce diskové polia tak, aby dokázali vyhovieť požiadavkám biznisu, a to aj vtedy, keď patria do rôznych výkonnostných tried a nie sú od rovnakých výrobcov. Virtualizáciou sa dá dosiahnuť, že celé to rozmanité úložisko dát sa bude „tváriť“ ako homogénne a správať sa ako jedno logické prostredie. To znamená, že ak firma bude potrebovať ďalší diskový priestor, alebo výkon, tieto požiadavky sa budú môcť plniť jednoduchšie a s menšími nákladmi.

Skrátenie firemných procesov

Príkladom môže byť účtovníctvo firiem v čase mesačných uzávierok, alebo fakturácie, keď kvôli nárastu objemu dát daná aplikácia kladie vyššie nároky na úložisko dát, od ktorého sa vyžaduje vyšší výkon bez dopadu na prevádzku ostatných systémov. Vtedy virtualizácia umožní, že potrebné operácie prebehnú rýchlejšie, takže uzávierka, ktorá predtým trvala dni, alebo hodiny, sa podstatne skráti. Je to jeden zo spôsobov, kedy sa dá virtualizované úložisko dát využívať oveľa efektívnejšie.

No nielen to. Sú firmy, ktoré kvôli reagovaniu na zmeny potrebujú viac funkcií, ale ich existujúce úložisko dát, zložené z diskových polí nižšej triedy, ktoré požadované funkcie nepodporujú, im ich nedokáže poskytnúť. Ich dilemu, či zakúpiť ďalšie (drahšie) diskové pole vyššej triedy, ktoré by im ďalšie funkcionality pridalo, môže takisto pomôcť vyriešiť virtualizácia. Napríklad poskytne tzv. virtuálny provisioning, ktorý umožní danému serveru poskytnúť väčšiu kapacitu, ako skutočne má, a to efektívnym prerozdelením diskového priestoru medzi jednotlivé servery. Ďalej virtualizácia dokáže zabezpečiť replikáciu dát formou snapshotov a klonov. To znamená, že úložisko dát umožní urobiť snímku daného objemu dát v určitý čas na účely zálohovania, alebo testovania pri vývojových prácach, prípadne replikáciu dát medzi dvoma diskovými poľami kvôli ochrane dát, ktorú však samotné polia neumožňujú.

V princípe teda platí, že ak firma potrebuje nové funkcionality, ktoré majú iba diskové polia strednej a vyššej triedy a nechce do nich investovať, virtualizáciou ich dokáže získať aj s diskovými poľami nižšej triedy a ušetriť na nákladoch. Navyše, dokáže prevádzku zhospodárniť aj tým, že aplikácie, ktoré nevyžadujú vysoký výkon, môže flexibilne ukladať na lacnejšie diskové polia. Samozrejme, virtualizácia nedokáže priniesť nové kapacity, iba ich účelne spravovať a prerozdeľovať v existujúcom diskovom priestore. Pridanie kapacity si vždy vyžaduje rozšíriť diskové polia, alebo pridať ďalšie.

Uľahčenie práce administrátorov

Pomocou virtualizačnej platformy SVSP, ktorá je produktom spoločnosti Hewlett-Packard, dnes dokážeme virtualizovať až 16 diskových polí do jedného homogénneho prostredia. Vďaka split-path architektúre, SVSP zabezpečuje vysokú škálovateľnosť, výkon a dostupnosť celého virtualizovaného prostredia. Takéto riešenie prináša podstatné zlepšenie riadenia podnikových dát, znižuje administratívne náklady a zlepšuje využitie existujúcich diskových polí.

Na záver možno povedať, že virtualizácia úložísk dát je určená predovšetkým pre stredné a väčšie firmy, ktoré majú dve alebo viac diskových polí a ich využiteľnosť je približne 30 až 50 %, čo znamená, že nie sú dostatočne, alebo rovnomerne využité. Virtualizácia im môže priniesť lacnejšiu prevádzku a veľké časové úspory, pretože spravovanie úložiska dát je oveľa jednoduchšie, čo podstatne uľahčuje prácu administrátorov. vyžaduje si menší počet administrátorov. A čo je najdôležitejšie, virtualizované prostredie je flexibilnejšie, vďaka čomu dokáže rýchle reagovať na požadované zmeny vo firme.

Viac informácií o SVSP riešení nájdete na www.hp.com/go/svsp

Marián Gálik

konzultant pre systémy ukladania dát

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o