Vzhľadom na predvianočné obdobie tento týždeň nebudeme blogovať o zásadných otázkach inovačnej policy. Využime predvianočný pokoj a ticho sálajúce z chodieb ministerstva financií na predstavenie tímu, ktorý stojí za realizáciou stratégie Minerva.

Hlavou a lídrom nášho tímu je Martin Bruncko, splnomocnenec vlády. Martin sa popri podpore vedomostnej ekonomiky venuje ďalším viac mundánnym veciam, ako je napr. zachraňovanie eura, kapitalizmu a sveta ako takého.  Horeuvedené pracovné úlohy si spríjemňuje príkrym humorom na účet spolupracovníkov. Z bližšie nezisteného dôvodu rád zdôrazňuje, že pochádza z hornej dolnej (!) Oravy.

Vianoce, Minerva a náš tím
Preferovaný dopravný prostriedok. Počet úrazov k 21.12.2011: 0.

Dennodenné záležitosti a implementáciu Minervy vedie Iva Kleinová. Iva je prototypom dobrého a poctivého žiaka. Po štúdiu na dvoch Ivy League univerzitách a práci v konzultačnej firme, ktorú jeden z jej šéfov nazval partiou „deeply left-brain, hyper-intellectual, OCD over-achievers“ sa rozhodla zakotviť na ministerstve financií. V duchu motta: „Neexistuje otázka, ktorá by sa nedala vyriešiť prostredníctvom matice,“ rieši všetky životné komplikácie veľmi analytickým spôsobom.

Vianoce, Minerva a náš tím
Matica a po stranách akčné plány. (detail po kliknutí)

Na tomto mieste sa patrí spomenúť aj Maťa Sapáka, ktorého sme momentálne vypožičali na pomocné verejnosprávne  práce na ministerstvo školstva. Matej má tu zvláštnu vlastnosť, že po dlhšom tichu na porade sa neudrží a zahlási „tak to spravím ja“.

Nielen slovenský biatlon prekvitá vďaka akvizíciám z Ruskej federácie. Analytička nášho tímu Aňa Filippova, ktorá sa narodila na sovietskej vojenskej základni a do 16 rokov trénovala krasokorčuľovanie (tu stereotypy končia), je sviežim závanom multikulturalizmu (tak multikultúrneho ako Ruska v Bratislave len môže byť) v našom tíme. Prekvapivo, nenávidí byrokratické procesy.

V priamom rozpore k poslednej vete žije druhý analytik nášho tímu (a autor týchto riadkov) Martin Dubéci. Podľa slov jeho priateľky žije vo fantazmagórii o prvorepublikovom či nebodaj rakúsko-uhorskom étose verejnej správy, ktorý treba ďalej pestovať.

Vianoce, Minerva a náš tím
Zdroj: Picasa
WYSIWYG jedáleň

Náš tím by sa dostal do sebazničujúceho hysterického záchvatu, alebo by sa minimálne stratil v priestoroch MF SR, ak by nemal podporu našej adminky Oľgy Pinkovej. Oľgina sila a odhodlanie pochopiť administratívne procesy a interné akty tieto procesy riadiace je obdivuhodná.  Momentálne pracuje na spôsobe ako dostať Martina Bruncka na dve stretnutia v rovnakom čase, najlepšie v rozdielnych krajinách. Keď je najhoršie, počúva v kancelárií Nirvanu.

Kde by bol poriadny office bez stážistu? Ten náš sa volá Mikuláš Hodovanec. Mikuláš statočne zvláda pracovné úlohy, ku ktorým sa hlavne analytici nášho tímu, až tak statočne nepostavili.

Vianoce, Minerva a náš tím
Áno, máme aj kávovar.

Samozrejme, toto nie je konečný výpočet ľudí, ktorí spolupracujú, pomáhajú alebo podporujú Minervu. Všetkým,  samozrejme, za ich prínos ďakujeme.

S blogmi Minervy sa vrátime po Novom roku, dovtedy všetkým našim čitateľom prajeme príjemné, pokojné a inovatívne sviatky!