Ako správny bloger, rozhodol som sa aj ja spísať môj názor na téma Vilo Rozboril a Modré z neba. Nie žeby som bol fanúšik alebo zanietený kritik, skôr šťastne indiferentný, donedávna. Konečným impulzom k napísaniu týchto riadkov bol vzrastajúci počet blogov a ich vysoká popularita, ktoré sa predbiehali v kritických recenziách celej relácie a špeciálne moderátorských výkonov Vila Rozborila. A keďže tak nejak inštinktívne sa zástavám tých, na ktorých je zo všetkých strán kydane, pokúsim sa o racionálnu obhajobu na prvý pohľad neobhájiteľného Vila.

Z vyjadrení ostatných som pochopil, že Vilo často nemiestne vyhrocuje situáciu a úmyselne vystavuje ľudí, ktorým ma pomáhať - detailným, niekedy až deptajúcim výsluchom, čoho cieľom je vysoká sledovanosť. Pre potreby argumentácie rozdelím účastníkov celej show do štyroch kategórii. (1.) Je team relácie Modré z neba, kde patrí Vilo a televízia Markíza. Títo bez pochýb na celej show zarábajú a existujúci stav je pre nich vo veľkej miere výhodný. (2.) Skupinou sú diváci, ktorí si pravidelné naládujú Markízu a tešia sa na ďalší diel. Aj táto skupina očividne považuje existenciu relácie z ich pohľadu za lepšiu situáciu, než akou je alternatíva jej neexistencie. (3.) Najkontroverznejšia skupina sú účinkujúci, ktorí sa do relácie prihlásili so žiadosťou o pomoc. Mnohí nezainteresovaní moralizujúci kritici (ktorí tvoria (4.) kategóriu) pravdepodobne budú len ťažko odmietať skutočnosť, že aj táto (3.) skupina sa prihlásila dobrovoľne, demonštrujúc tak svoje presvedčenie, že účasť v relácií je z ich pohľadu výhodnejší stav, ako možnosť neúčasti.

Moralizujúci kritik však samozrejme aj tak namietne, že je to čosi hrozne, nehumanné a celá relácia predstavuje odpad v oblasti televíznej zábavy. Veď tí ľudia, často malé deti, sú pod tlakom otázok  rozplakávané (pričom to je to, čo očividne skupinu (2.) priťahuje a teda to je to, čo je skupina (1.) motivovaná vyžadovať). V očiach moralizujúcich komentátorov z poza klávesnice je nepochopiteľné, ako môže niekto za nízku finančnú a nejakú materiálnu odmenu podstúpiť také ponižovanie a „morálnu ujmu“. To, čo nechápu, je, že niekto môže uprednostniť 30 minút v hroznej relácií, ak to jeho rodine, ktorá žije v zime, bez teplej vody, v totálnej chudobe, naozaj existenčne pomôže prežiť najbližšie roky vo väčšej pohode. Alebo v smutnejších príbehoch, kde človek trpí ťažkou chorobou a jeho skutočným snom je navštíviť konkrétne miesto, či stretnúť konkrétnu osobnosť. Čo tam po 30 minútach v relácií, ak im to sprostredkuje zážitok po ktorom skutočne túžia. Tým stovkám ľudom bola skutočne poskytnutá pomoc, ktorej si vysoko vážili, zlepšila im život a boli za ňu vďační.

Tu možno časť kritikov prikývne, ale vzápätí sa z nich stanú idealisti, idealistickí kritici. Povedia dobre, ale prečo to Markíza nerobí nezištne, prečo nepomáha len tak, alebo aspoň prečo nezmení prístup a nespraví z relácie len akési transportné centrum, bez tých emočných výstupov a dramatizácie. Áno, všetci by sme radi žili vo svete, kde všetko funguje podľa toho, ako si to jednoducho predstavíme, to je však utopia. Samozrejme, bol by som radšej keby takáto relácia ani nemusela existovať, lebo všetci by sa mali dobre, alebo ak by sa mal niekto nie-dobre, bola by im poskytnutá pomoc nezištne, automaticky, deus ex machinou a bez nutnosti zúčastniť sa v akejkoľvek relácií. Ak by však skutočne bola relácia Modré z neba len akési transportne centrum, pochybujem, že by dnes sa ešte vysielala a teda pomáhala (navyše kritikom nikto nebráni vymyslieť vlastný, z ich morálneho hľadiska zdravý, formát a pokúsiť sa s ním preraziť na televíznom trhu).

Posledné storočie sa problém ľudí s ťažkým osudom snaží riešiť aj štát prostredníctvom sociálnej a redistribučnej politiky. Polemika o tom aký je tento systém neefektívny, korupčný, demotivačný, zneužívaný, podrývajúci hodnoty západnej civilizácie, by tu asi bola nemiestna. Na druhej strane Modré z neba predstavuje dobrovoľný spôsob pomoci, ktorý je presne mierený, nedochádza k žiadnej neefektívite, násilnému prerozdeľovaniu, ani zneužívaniu pomoci, či korupcii. Ako bolo ukázané, všetky tri skupiny (okrem kritikov) z tejto spolupráce získavajú. A preto oveľa radšej by som žil vo svete, kde by bolo každý večer v televízii Modré z neba (ktoré nemusím pozerať), ako v dnešnom skoro socializme, kde systémovo žijú jedny na úkor druhých (pričom často bohatí na úkor chudobných). Modré z neba je presne jeden z tých spôsobov, ako môže efektívne fungovať súkromná charita a to dokonca bez toho, pre niektorých naivného, predpokladu existencie altruistických ľudí.

Modré z neba spolu s Vilovými výkonmi, tisíckami divákov, platenou reklamou a ľuďmi s ťažkým osudom predstavujú jeden veľký dobrovoľný kontrakt, ktorý je výhodný pre všetkých a jeho prípadne ukončenie, či zmena, by v žiadnom prípade nepredstavovalo „výhru“ pre žiadneho z nich. Ako to viem? Lebo to demonštrujú svojím konaním.