Digitálne technológie dnes patria neodmysliteľne k deťom. Notebooky, tablety a smartfóny, ktorými sú obklopené, považujú za niečo také prirodzené a samozrejmé, že niektorí ich aspoň sčasti vedia ovládať skôr, ako sa naučia rozprávať. Preto sa deti vyrastajúce s technológiami zvyknú už od minulej dekády označovať ako digitálni obyvatelia (digital natives).

Silná spojitosť detí a mládeže s technológiami je nepopierateľná, ale často na základe nej vznikajú neopodstatnené mýty. Jeden z nich je, že mladšie generácie sú od narodenia technologicky prispôsobivejšie a s technológiami vedia narábať lepšie ako dospelí. Veľa rodičov je presvedčených, že ich dieťa musí byť počítačový guru, vzhľadom k tomu, koľko hodín denne s počítačom či s tabletom strávi.

Samozrejme, na každej škole sa nájde niekoľko individualít, ktoré vedia robiť všetko – od preinštalovania operačného systému a nastavenie zálohovania, cez programovanie, tvorbu webov či vytváranie makier v Exceli, až po výmenu základnej dosky a rozšírenie pamäte pécéčka.

V skutočnosti však má mládež (a aj mnohí dospelí) s používaním počítačov na zmysluplné úlohy značné problémy. Potvrdzuje to veľké testovanie IT zručností slovenského národa IT Fitness test, ktorý prebieha od jesene minulého roka. Doteraz ho absolvovalo vyše 20 tisíc ľudí, pričom celková úspešnosť testu sa pohybuje na úrovni 45 %.

Test ukazje, že najlepšie priemerné výsledky zďaleka nedosahujú tínedžeri, ale vekové kategórie od 22 do 42 rokov. Potvrdzuje to, že stráviť denne hodiny pozeraním Youtube a komunikáciou na Facebooku neznamená vedieť vyhľadávať informácie na webe, vedieť pracovať s tabuľkovým kalkulátorom, ani sa orientovať v bezpečnosti a ochrane súkromia, alebo mať vedomosti o autorských právach rôznych informácií a fotografií z webu.

Je nepochybné, že pre mladých ľudí znamenajú digitálne technológie hlavne komunikačný nástroj. Vďaka nim dnes mládež komunikuje úplne inak ako kedysi. Kým v minulosti tínedžeri trávili dlhé hodiny telefonovaním, dnes podľa prieskumu Ofcom telefonujú iba 3 % času stráveného komunikáciou. 90 % času posielajú textové správy cez rôzne kanály – od sociálnych sietí, cez chatovacie nástroje až po esemsky.

Existujú teórie, podľa ktorých si mladí ľudia prenášajú komunikačné nástroje a zvyky zo súkromia aj do pracovného života – a vďaka tomu sú produktívnejší. Ale výsledky IT Fitness testu ukazujú, že dnešní študenti nie sú dobre pripravení na to, aby v budúcnosti vedeli technológie v práci zmysluplne využívať a aby tým zvýšili svoje šance uplatniť sa na trhu práce.

Nielen IT sektor, ale celá krajina potrebuje ľudí, ktorí dokážu nastúpiť na vlak digitálnej ekonomiky, preto zostáva veriť, že výsledky testu, ktoré dostanú kompetentní v rezorte školstva, dopomôžu prispôsobiť podmienky nášho vzdelávania potrebám trhu práce. Ak vás zaujíma, či ste vo využívaní IT lepší alebo horší ako slovenský priemer, môžete si test spraviť do konca januára na adrese www.itfitnesstest.sk.