Vláda Roberta Fica má plné ústa sociálnych istôt pre obyčajných ľudí. V skutočnosti však istoty chystá sebe, členom strany SMER a ich rodinným príslušníkom (Komjatice) a svojim sponzorom. Tak to bolo a je napríklad pri kauze SPP, pri kauze letecká záchranná služba a tak to je aj pri pláne ako sa budú vyplácať dôchodky z druhého piliera.

Podľa doteraz platného zákona mal mať sporiteľ nárok na tzv. programový výber v prípade, ak výška jeho úspor postačovala na výplatu doživotného dôchodku v sume 0,6-násobku životného minima.

Programový výber bol pritom definovaný ako možnosť sporiteľa vybrať si ostatné nasporené peniaze hneď alebo si dohodnúť so správcom výplatu dôchodkových úspor na mesačné splátky, povedzme počas piatich alebo desiatich rokov. V prípade predčasnej smrti občana by nevyčerpanú časť jeho úspor zdedili jeho pozostalí.

Inými slovami, ak nasporená suma postačovala na výplatu doživotného dôchodku 120 eur mesačne a viac, tak s tým "viac" si mohol sporiteľ fakticky robiť čo chcel a táto suma by v prípade jeho smrti zostala predmetom dedenia.

Podľa návrhu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny však tzv. programový výber bude možný len vtedy, ak dôchodok sporiteľa (v súčte z prvého a druhého piliera) bude najmenej vo výške 4-násobku životného minima. Teda najmenej 800 eur mesačne.

Takto vysoký dôchodok poberá menej ako 2% občanov na Slovensku. Čiže len necelé 2% sporiteľov si bude môcť aspoň sčasti rozhodovať o tom, čo urobia so sumou, ktorú si našetrili na dôchodok.

Všetci ostatní si všetky svoje úspory budú musieť previesť do niektorej zo životných poisťovní. Tie zinkasujú celú nimi nasporenú sumu a postupne z nej budú vyplácať tzv. doživotný dôchodok (samozrejme bez možnosti dedenia v prípade smrti občana).

Pre lepšiu predstavu, v druhom pilieri je dnes naakumulovaných vyše 5,6 miliárd eur a táto suma stále rastie. Postupne, tak ako budú sporitelia dosahovať dôchodkový vek, sa miliardy eur budú presúvať do životných poisťovní. Tie sa tak môžu tešit na super biznis. O Vašom dôchodku budú rozhodovať dohody medzi poisťovákmi ale nie Vy sami.

Takýto zákon je neprijateľný. Zmyslom dôchodkového sporenia je zabezpečiť ľuďom pokojnú starobu pri slobode rozhodovania ako na dôchodku použijú svoje úspory. A nie dať biznis životným poisťovniam.