Za stolom sa stretli kandidáti Ivo Nesrovnal, Ján Mrva, Václav Mika a Matúš Vallo. Diskusiu usporiadal Inštitút urbánneho rozvoja spolu s magazínom ASB. A nosnou témou tohto stretnutia bol rozvoj mesta s podtémami územné plánovanie, doprava, či zákon o poplatku za rozvoj. Ja si v tomto blogu dovolím komentovať to, čo som sa dozvedel. 

Nový územný plán? Utópia pre najbližšie roky

Hneď prvá časť diskusie bola venovaná tomu, ako nefunguje vydávanie stanovísk magistrátu k projektom, že to trvá príliš dlho. A problém samotného územného plánu, ktorý je zastaralý a prakticky zlý. Kandidáti sa zhodli v tom, že treba pripraviť nový územný plán. Podľa pána Nesrovnala, proces začal. Hovorilo sa o tom, že je to proces na niekoľko rokov a okrem pána Mrvu sa zhodli v tom, že tento proces presahuje volebné obdobie. Osobne na základe skúseností našich kolegov z Brna si dovolím tvrdiť, že je to skôr niekoľko volebných období. Ak si niekto myslí, že to nebodaj bude za dva, tri, či štyri roky, nech sa prebudí zo sna. Analýzy dát ako vstupy pre tvorbu územného plánu, tvorby konceptov a alternatív. A nakoniec samotné odsúhlasovanie. Poslanci sa už niekoľko rokov nevedia dohodnúť ani na zmenách a doplnkoch. Zabudnime na to, nový územný plán mesta bude najskôr za 10 rokov.

Ako by to teda mohlo fungovať dovtedy?

Kým nebudeme mať nový, možno by bolo dobré sa zamyslieť nad tým, ako by sa aspoň lepšie zaregulovali niektoré územia. Alebo napríklad keby sa niektoré nezmyselné funkčné plochy zmenili na funkciu, ktorá lepšie pasuje do územia. Možno aj na popud magistrátu alebo mestskej časti, nie len developera. V územnom pláne je veľa dobrých miest na bývanie ale územný plán v nich definuje funkciu občianskej vybavenosti v nezmyselnom rozsahu. Potom je samozrejme, že developeri sa snažia výklad definície občianskej vybavenosti ohnúť pri čom sa nekladú medze kreativite. Prečo tieto nezmyselné plochy nezmeniť? Pán Vallo má vo svojom pláne aj spoplatnenie takejto zmeny, čo nemusí byť zlý nástroj ak sa použije správne. Aspoň by mesto získalo prostriedky na kvalitnejší a väčší aparát na oddelení územného plánovania alebo v nejakom inštitúte schvaľujúcom projekty. Potom by vznikol priestor, aby magistrát s oddelením územného plánovania iba nehasil požiar v podobe toho, že sa nestíha, ale mohol by sa koncepčne venovať tomu čo má a s dostatočnými kapacitami.

Komisie, inštitúty, či oddelenia...

Kandidáti dlhšie diskutovali a každý z nich prišiel s nejakou víziou komisie, inštitútu či oddelenia., ktoré by posudzovali a vyjadrovali sa k zámerom. Myslím, že je to v podstate to isté v bledomodrom, čo funguje dnes. Potenciál na zlepšenie však existuje. A to napríklad v tom, aby bol tento proces na magistráte transparentnejší a aby dostala priestor odborná verejnosť (schválne neuvádzam verejnosť, pretože ak by mohol ktokoľvek, dopadlo by to ako v procese EIA, resp. ľudia sú z princípu a priori proti akémukoľvek novému zámeru a akákoľvek výstavba je iba podnetom pre to, aby sa vytvorili protestujúce spolky a petície). V neposlednej rade bude treba toto oddelenie magistrátu posilniť kapacitne a nájsť šikovných a schopných ľudí. Tu vidím problém keď vidím aké platy vie dať samospráva. Riešenie sa však určite dá nájsť. Systémovo povedal dobrú vec pán Mrva. Skôr než ide zámer na magistrát, mal by byť skonzultovaný mestskou časťou a jej stavebnou komisiou. Teda volenými zástupcami mestskej časti v ktorej sa zámer má uskutočniť. A až potom žiadať o stanovisko magistrát. Takto by to určite malo fungovať už z princípu. Potom si myslím, že magistrát by nemal mať zásadnejší problém ak je projekt v súlade s územným plánom. Stanovisko by malo korigovať projekt z hľadiska vyššieho samosprávneho celku, ktorý sa na mesto pozerá globálnejšie. A doplniť napríklad požiadavku na koridor pre nejakú strategickú mestskú investíciu (o tej by však mestské časti mali vedieť tiež a požadovať ich vo svojich stanoviskách)

Stále tí zlí developeri

Škoda, že inak zaujímavá debata sa po udelení priestoru na otázky zvrhla na obviňovanie súčasného primátora zo strany občianskych aktivistov alebo niektorých mestských poslancov. Akokoľvek mnoho vecí v meste nefunguje, za posledné roky sa v meste tiež udialo mnoho pozitívneho. Teraz je pred nami iba otázka, či pán Nesrovnal dostane šancu na pokračovanie, alebo jeho miesto zaujme Matúš Vallo so svojim zaujímavým Plánom B a tímom odborníkov, alebo pán Mrva  so skúsenosťami s riadením mestskej časti vo Vajnoroch, či pán Mika s odbornosťou v riadení štátnej organizácie a manažérskym prístupom.

Mrzí ma, že sa developeri veľmi nedostali k debate, veľmi by ma zaujímala odpoveď na otázku, ako vnímajú kandidáti slovo „developer“. Mnoho komunálnych politikov na celkom Slovensku si stavia svoje kampane práve na boji pri týmto zlým developerom. Pričom práve developeri sú tí, vďaka ktorým sa mesto môže posúvať dopredu a rýchlejšie. Držme si palce, aby po voľbách vznikol priestor na konštruktívnu debatu developerov so zvolenými zástupcami – primátormi, starostami a poslancami.

Autor: Peter Kysela, Atrios