O tom, že drahé kovy a ich cenové pohyby nie sú výsledkom slobodného trhu, bolo popísané už veľa článkov. Viacero z nich boli takmer konšpirácie, poukazujúce na nedokázateľné príkazy, ktoré prúdia medzi centrálnymi bankami a ich spriaznenými kumpánmi z investičných bánk.  Dôkazy o manipulovaní , ovplyvňovaní a stláčaní ceny je mnoho. Väčšinu z nich zbiera a roky archivuje organizácia známa ako GATA (Gold Anti-Trust Action Committee). GATA vznikla  už v roku 1998 a počas takmer pätnástich rokov od svojho vzniku odviedla kus práce. Jej cieľom je odhaľovať a upozorňovať na nekalé praktiky, ktoré páchajú centrálni plánovači za účelom udržania systému podvodných papierových a digitálnych peňazí, ktoré si tieto entity a na nich naviazané inštitúcie tlačia a naťukávajú. Odstránením posledného druhu zlatého štandardu v roku 1971, kedy americký prezident Nixon ukončil vymeniteľnosť zlata za dolár, prišli k moci sily, o ktorých 99% obyvateľov nevie, že vôbec existujú.

Banka pre medzinárodné zúčtovanie (Bank for International Settlements), ďalej len BIS, vznikla už v roku 1930 a pôvodne mala za účel vyberať vojnové reparácie na základe Versaillskej zmluvy.  Ani nie 3 roky od svojho vzniku však už plne spolupracovala s nacistami  a podieľala sa konfiškácii zlatých rezerv Rakúska v roku 1938 a neskôr sa aktívne zúčastnila konfiškácie zlatých rezerv Československa z Londýna (nemám informáciu, že by boli niekedy vrátené). Hitlerovské Nemecko by bez jej aktívnej pomoci pravdepodobne nemalo ako financovať vojnu. Počas rokov 1939 až 1945 zabezpečovala pre Nemecko všetky medzinárodné finančné transakcie. Americký prezident Roosevelt chcel kvôli spolupráci s nacistami jej činnosť ukončiť, proti však boli Briti a to hlavne „slávny“ John Maynard Keynes. Dôsledky činov a názorov tohto pána sú viditeľné dodnes.

Po vojne sa úloha BIS pretransformovala a mala pre Európu zabezpečiť prípravu Európskej monetárnej únie, zabezpečovať koordináciu ostatných centrálnych bánk a vykonávať investičné bankovníctvo pre ostatné centrálne banky sveta.  Jej úlohou je aj zabezpečovať intervencie na trhu s drahými kovmi, viď strana 17 tohto dokumentu. Najzaujímavejší je status tejto banky. Nie je komerčná banka, keby ste prišli do jej budou v Bazileji, pravdepodobne by vás ochranka nepustila dnu a otvoriť účet si u nich nemôžete. Takisto nie je plne jasné, akým spôsobom je jej existencia vlastne uzákonená.  Hoci je jej sídlo vo Švajčiarsku, je nezvyčajne nezávislá od medzinárodného právneho systému, dokonca je vyňatá z dosahu švajčiarskeho práva.  Dá sa povedať, že táto inštitúcia je tak nezávislá, že je vlastne nad zákonom. Preto sa nemusí riadiť žiadnymi zákonmi, napríklad ani americkým zákonom, ktorý zaručuje slobodný trh so zlatom (ja viem, je úsmevné sa na to odvolávať).

Keďže je táto inštitúcia nad zákonom, dokáže manipulovať a fungovať tak, že je vlastne nepostihnuteľná. Nie je jurisdikcia, kde by sa za svoje činy zodpovedala, alebo kde by ju niekto mohol žalovať. Takisto na ňu neplatia zákony o obchodovaní s informáciami (inside trading) ani žiadne iné zákony a predpisy, ktoré regulujú činnosť účastníkov finančného trhu.

Aby táto banka zanikla, museli by s tým súhlasiť ¾ jej členov. Skutočne nezvyčajne silné hlasovanie.  Veľmi zaujímavým dokumentom sú aj je stanovy, ktoré si môžete prečítať tu.  Zaujímavý je hlavne bod 55 o imunite a potom bod 21, kde je popísané, čo všetko môže páchať na trhu so zlatom. Verím tomu, že bod 21 a činnosti v ňom obsiahnuté patria medzi najčastejšie aktivity, ktoré táto podivná inštitúcia vykonáva.  Finančná a dlhová kríza neskončí, kým sa budú podobné inštitúcie pohybovať na trhu a páchať „nezákonné“ veci, na ktoré vlastne majú „právo“... zo štúdia materiálov o tejto inštitúcii mám skutočne zmiešané pocity.