Pred pár dňami Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila štúdiu "Klasifikácia vysokých škôl", kde naznačila výrazné nedostatky v komplexných akreditáciách realizovaných Akreditačnou komisiou pod patronátom Ministerstva školstva.

Netrvalo dlho a "zasiahnutí" rektori sa ozvali slovami svojho predsedu prof. Bujňáka (rektor Žilinskej univerzity) a označili takéto konanie za protizákonné. Nevedno odkiaľ prof. Bujňák čerpá svoje právnické vedomosti, ale určite vypovedajú mnoho o spôsobe nazerania na právny štát, ktorý si v danom vyhlásení pletie s totalitným štátom, kde občania môžu iba to, čo zákon povoľuje a akákoľvek ich iniciatíva, ktorá nie je v právnych predpisoch uvedená sa chápe ako zločin proti štátu a v tomto prípade asi aj proti akademickej "triede".

Profesor Bujňák odvádza pozornosť od skutočného problému: podliezania štandardov kvality, ich ohýbania ako sa to komu práve hodí a pod. Je tristné, že takto upadli najvyšší reprezentanti akademickej obce na Slovensku. Tej obce, ktorej zverujeme naše deti, aby ich vychovávali a formovali, aby z nich urobili lepších ľudí.

Na záver sa mi iba žiada dodať, že pevne dúfam, že toto vyhlásenie bolo iba úletom a nie dennou praxou. Ak by som sa mýlil, tak so slovenským školstvom je to omnoho horšie, ako som si myslel.

Michal Považan

riaditeľ ARRA