Z mnohých prednášok na stredných školách, či z organizácie Ekonomickej olympiády sme už dávnejšie vedeli, že na Slovensku chýba zrozumiteľne napísaná učebnica ekonómie.

Stretli sme sa s viacerými učebnicami, aj doma aj v zahraničí. Len krátko sme sa zaoberali úvahou, že by ju INESS napísal sám, pretože sa nám otvorila možnosť preložiť knihu, ktorá prešla testom, a to hneď trikrát.

1) Litovská učebnica Ekonómia v 31 hodinách získala ocenenie za najlepšiu vzdelávaciu knihu na hlavnom vydavateľskom veľtrhu London Book Fair v roku 2017. Menovanie ďalších ocenení by bolo zbytočné. Učebnica sa práve prekladá do 4 rôznych jazykov.

Učebnica ekonómie v 31 hodinách

2) Preloženú knihu sme upravili na slovenské podmienky, tzn. mzdovú, cenovú úroveň a verejné výdavky = učebnica využíva materiály z www.cenastatu.sk. Kvalitu učebnice ocenilo Ministerstvo školstva SR odporúčacou doložkou. Krstným otcom učebnice sa stal Ivan Mikloš.

Učebnica ekonómie v 31 hodinách

3)Rovnako dôležitý je ale fakt, že túto knihu používa 80% študentov v Litve. Tam je voľný trh učebníc, a v súťaži vyhrala práve táto. Prečo?

Učebnica je písaná moderným jazykom autormi, pre ktorých je ekonómia vášeň a nie práca.  Podávajú ju spôsobom, ktorý z každého študenta robí hlavného herca. Ekonomické rozhodnutia predsa robíme každý deň. Formát úloh a otázok v každej kapitole vtiahne študentov do témy, aj bez prečítania úvodu. Písať o príkladoch z reálneho života by bolo klišé, kapitoly sú doplnené aj o QR kódy, ktoré vás zavedú na tematické videá. 

Učebnica ekonómie v 31 hodinách

Učebnica by nebola kompletná bez podporných materiálov pre učiteľov. Manuál, ktorý obsahuje množstvo doplňujúcich úloh a podporných textov, videí, práve vytvárame na adrese: www.ucebnicaekonomie.sk. Na ochutnávku si môžete pozrieť 17. kapitolu.

INESS odporúča túto učebnicu všetkým stredným školám, pričom je písaná tak, že aj šikovní deviataci ju dokážu využiť. Je zároveň základným kameňom pre prípravu na súťaž Ekonomická olympiáda. Objednať si ju môžu učitelia, školy, či študenti na adrese.

www.expolpedagogika.sk/p/446/ekonomia-v-31-hodinach

Zoznam tém:

O čom je ekonómia ako veda

Ako funguje trh: cenový systém, dopyt a ponuka

Osobné financie: typy príjmov, osobný rozpočet, sporenie a investovanie

Podnikanie: kto je podnikateľ, ako funguje konkurencia

Vláda: dane a odvody, štátny rozpočet, verejné služby

Medzinárodné trhy: export a import, výmenné kurzy a špecializácia