V pondelok 17.8.2009 zasadá Hospodárska a sociálna rada. Tripartita. Bohatý program obsahuje množstvo dôležitých bodov, medzi nimi aj návrh na zvýšenie minimálnej mzdy.

Každý rok je to rovnaké. Zástupcovia zamestnávateľov na jednej strane a zástupcovia zamestnancov na strane druhej sa pokúšajú dohodnúť o sume minimálnej mzdy pre nasledujúci rok. Každý rok je to príležitosť na predstavenie úplne rozdielnych stanovísk bez šance na kompromis.

Aj teraz.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) navrhuje znížiť minimálnu mzdu na úroveň sumy, platnej v roku 2008 - na 268,90 € (8100 Sk).

Republiková únia zamestnávateľov (RUZ) navrhuje ponechať doterajšiu úroveň mesačnej minimálnej mzdy - 295,50 €.

Združenie miest a obcí (ZMOS) sa prikláňa k návrhu zachovať súčasnú minimálnu mzdu.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) naproti tomu navrhuje zvýšiť sumu mesačnej minimálnej mzdy o 8,1 % - na 319,50 €.

Zákon hovorí, že v prípade nedohody sociálnych partnerov (viď vyššie) navrhne novú sumu minimálnej mzdy ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Pritom sa má prihliadať na vývoj spotrebiteľských cien, zamestnanosti, priemerných mesačných miezd a životného minima.

Na ministerstve práce si zrejme nevšimli, že je kríza. Z uvedených kritérií sa ministerskí úradníci zamerali len na rast priemerných miezd. Podľa zákona, prijatého v čase hojnosti, sa pritom porovnáva rast priemerných miezd dva roky dozadu, konkrétne sa porovnávajú roky 2007 a 2008.

Podľa Štatistického úradu sa v roku 2008 medziročne zvýšila priemerná mzda o spomínaných 8,1%. Ministerstvo preto predložilo na rokovanie tripartity návrh na zvýšenie minimálnej mzdy - v súlade s návrhom odborov a regulami nášho Jánošíka na 319,50 €.

Pozrime sa ale na ďalšie čísla Štatistického úradu. Podľa poslednej informácie priemerná mzda za I. štvrťrok 2009 bola 710,45 €. Priemerná mesačná mzda za I. štvrťrok 2008 pritom bola 20443 Sk, čo je  678,58 €. Aktuálny medziročný nárast priemernej mzdy je teda už len 4,7%.

Skúmajme ďalej. Priemerná mesačná mzda za tretí štvrťrok 2008 bola 21226 Sk, teda 704,57 €. Pri porovnaní tretieho štvrťroka 2008 a prvého štvrťroka 2009 bol nárast priemernej mzdy už len o 0,8%!

To že je kríza, nie je fráza. Tak ako sa kríza prejavuje napríklad na výpadku príjmov do štátneho rozpočtu, tak - ak nie horšie - sa prejavuje na znížení obratu firiem, na poklese produktivity práce - a dôsledkom je faktické súčasné zmrazenie miezd. Zásady pre úpravu minimálnej mzdy zapísané v zákone však nepočítajú so stavom, aký dnes nastal. Preto nástojiť na zvýšení minimálnej mzdy o 8,1% preto, lebo v roku 2008 (a to bol posledný rok hojnosti) stúpli mzdy o 8,1%, nie je v súlade so zdravým rozumom.

Zvýšenie minimálnej mzdy  znamená automatické zvýšenie sadzieb tzv. minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 Zákonníka práce. Inými slovami, tlak na rast miezd "zo zákona" pre všetkých zamestnancov - daný administratívnym opatrením. A zvýšenie miezd nepodložené ekonomickými výsledkami firiem ale nerozumným rozhodnutím vlády, môže pre niektorých zamestnávateľov znamenať riešenie v rozlúčke s časťou zamestnancov. Platí jednoduchá rovnica: vyššia minimálna mzda = vyšší počet nezamestnaných. A to najmä v problémových regiónoch Slovenska, kde pojem minimálna mzda nie je fikcia, ale žiaľ tvrdá realita.  

To najrozumnejšie riešenie však je inštitút minimálnej mzdy zrušiť. A namiesto toho zaviesť súbeh príjmu v zamestnaní so štátnou sociálnou dávkou - čo je súčasť riešenia známeho ako Odvodový bonus.