Dnes sa vedenia univerzít a SAV predbiehajú vo vydávaní vyhlásení o tom, aké je plagiátorstvo nesprávne a zlé. Pred poldruha rokom som napísal, že UK by nemala za profesora odporučiť dokázaného plagiátora. Napriek tomu, že to všetci vedeli, vedeckou radou prešiel – a dnes je už aj inaugurovaný.

Vo Vedeckej rade UK je rektor, všetci prorektori, 5 rektorov najväčších slovenských VŠ, rektor Karlovej univerzity, dekani viacerých fakúlt UK, predseda Akreditačnej komisie, bývalý aj súčasný predseda SAV a ďalšie významné osobnosti nášho pedagogického a vedeckého života. Dúfal som, že niektorý z nich sa bude hanbiť za to, čo sa stalo, a na protest sa vzdá členstva vo vedeckej rade. Nie, nikto!

Prečo sa dnes rozčuľujú nad Andrejom Dankom? Nemali by sa najprv pozrieť do zrkadla?