V pondelok 16. marca 2020 bol federálnou vládou vyhlásený stav núdze 3. úrovne. Federálna vláda prestala konzultovať kantóny a krajinu riadila direktívami. Bolo nariadené uzavretie všetkých prevádzok v styku s verejnosťou okrem lekární a obchodov s potravinami. Zhromaždenia viac, ako 5 osôb boli zakázané a predpísaná bola sociálna vzdialenosť 2 metre. Hranice s Talianskom už boli uzavrené, nariadili sa kontroly aj na hraniciach s Nemeckom, Rakúskom a Francúzskom. Situácia mala trvať do 19. apríla.

Medzitým sa situácia vyvinula tak, že Švajčiarsko nikdy nemalo nedostatok nemocničných lôžok ani bežných, ani vybavených na intenzívnu starostlivosť. Od začiatku pandémie sa investovalo do navýšenia kapacity, ktorá ani nebola nutná. Mobilizácia jedného armádneho nemocničného bataillónu tiež nebola nevyhnutná. 8 tisíc vojakov pomáhalo strážiť hranice, lebo od voľného pohybu osôb boli stavy colnej stráže zredukované a sami by kontroly nezvládli. Populácia reagovala dobre, počet nákaz sa stabilizoval, koeficient R0 padol z 2.7 na 0.57 (nový údaj 19.4.2020 Re=0,42).

A tak Federálna rada 16. apríla rozhodla, že sa opatrenia môžu začať uvoľňovať. Udeje sa to v troch etapách. Jednotlivé etapy sú oddelené v čase, aby bolo možné pozorovať ich vplyv na vývoj ochorení. Ak uvoľnenie spôsobí významný nárast nákaz, ďalšia etapa sa odloží, prípadne sa môžu opatrenia vrátiť na predošlú úroveň. Kantón Ticino-Tessin môže opatrenia udržiavať na prísnejšej úrovni, lebo tam až do zavretia hraníc bola silná cezhraničná difúzia vírusu z Talianska.

Od pondelka 27. apríla začnú znovu obchody so záhradníckymi potrebami. Obchody, ktoré predávajú aj iný tovar, ako len potraviny, budú môcť sprístupniť aj mimo-potravinové časti. Povolené budú prevádzky pre starostlivosť o osoby, ako holičstvá, kaderníctva, fyzioterapeuti, kozmetické, tetovacie a masážne salóny. Nemocnice už nebudú zrekvirované pre nový čínsky vírus, ale budú môcť pracovať v normálnom režime a vykonávať aj také zákroky, ktoré nie sú súrne a boli počas krízy odložené. To isté všetci lekári. Na pohreboch sa budú môcť zúčastniť všetci, ktorí si to prajú, aj keď nie sú príbuzní zosnulého. Otvoria sa jasle a škôlky.

V druhej etape od 11. mája sa otvoria všetky základné školy, všetky obchody a tiež trhy na ulici. Daniel Koch z Federálneho úradu pre zdravotníctvo a člen vládnej Task force hovorí, že “deti nie sú choré a nie sú infikované, preto je možné otvorenie škôl od 11. mája”. Toto otvorenie budú sprevádzať bezpečnostné opatrenia, ktoré Federálna rada spresní 29. apríla.

V tretej etape od 8. júna otvoria učňovské školy, stredné školy a vysoké školy. Univerzity o svojom otvorení rozhodnú samé. Zariadenia na oddych a rekreáciu ako múzeá, knižnice, botanické a zoologické záhrady budú tiež môcť byť otvorené. Uvoľní sa aj zákaz zhromažďovania sa. Žiadne rozhodnutie nepadlo ohľadne barov a reštaurácií, ani veľkých udalostí ako koncerty a športové podujatia. Detaily spresní Federálna rada 27. mája.

Ako vidíme, vláda postupuje rozhodne vpred a chce, aby chorobou pomaly prešli vekové kategórie, pre ktoré nie je nový čínsky vírus veľmi škodlivý. Rizikové osoby by mali ostať doma a vychádzať von len v nevyhnutných prípadoch ako predtým.

Taxikári, fyzioterapeuti a iné liberálne profesie, ktoré boli silne zasiahnuté zákazom podnikania, sa mohli obrátiť len na sociálne ustanovizne. Teraz dostanú pomoc priamo z federálnej pokladne. Týka sa to živnostníkov, ktorých ročný príjem bol od 10 do 90 tisíc. Maximálna suma kompenzácie môže byť 196 frankov denne, 5880 frankov mesačne. Dotknuté osoby môžu požiadať aj o retroaktívne preplatenie, ale len od 17. marca, keď zákaz podnikať vstúpil do platnosti. Pomoc vyplatená navyše bude spätne vymáhaná.

Kompenzáciu ušlého zisku dostanú aj rodičia detí do 12 rokov. Ak je dieťa handicapované, tak do 20 rokov. Najskorší dátum je 19. marca až do dňa, kedy dieťa znovu nastúpi do školy.

75 tisíc mladých, ktorí by mali podstúpiť skúšky spojené s koncom štúdia, dostanú výučné listy a osvedčenia o ukončení učňovskej školy. Podniky rozhodnú o spôsobe uznania praktického vyučovania v ich podniku.

Pri televíznej debate bolo zaujímavé sledovať, ako sa k povoleniu prevádzky stavajú niektoré profesie. Napríklad holiči by radi, keby im štát pridelil ochranné pomôcky. Odpoveď bola, že štát prideľuje ochranné pomôcky vojakom a štátnym nemocniciam. Ostatní si ich musia kúpiť alebo zaobstarať inak. Holiči majú svoje profesné združenie, ktoré by im toto mohlo zabezpečiť, lebo masky a rukavice sa lepšie kupujú vo veľkom. Vláda holičom povoľuje otvoriť, no neprikazuje otvoriť. Tak, ako pri otvorení musia mať hrebene, nožnice a holiace strojčeky, budú musieť mať aj ochranné pomôcky. Kto nemá hrebene, nožnice, holiaci strojček, nemôže pracovať. Takisto nebude môcť pracovať, ak nebude mať ochranné pomôcky. Ale to nie je starosť vlády.

Polemizovalo sa aj o tom, čo budú robiť rodičia, keď ich dieťa privlečie zo škôlky nový čínsky vírus. Teória je, že deti sa nenakazia, a teda že nie sú infekčné a infekciu ďalej šíriť nebudú. Doteraz sa potvrdila nákaza len u 10 detí. Zatiaľ je to len teória, no ak sa ukáže správna, tak veľká časť populácie bude vírusom nedotknutá. Ak by bola nesprávna, deti sa nakazia, a vyzdravejú. Chrániť treba predovšetkým seniorov a rizikové osoby.

Netreba zabúdať, že cieľom nie je nemať nakazených a mŕtvych. Cieľom je mať čo najviac vyzdravených, zdravých. Život pôjde ďalej, len trochu inak, ako predtým. Namiesto zastavenia aktivity treba, aby ekonomika fungovala, a obmedzí sa spoločenský život.

Súvisiaci blog: Uvoľňovanie opatrení vo Švajčiarsku: až po 26. apríli, 11.04.2020