Prívlastok energeticky pasívny presne vystihuje základnú vlastnosť energeticky pasívneho domu: v ideálnom prípade má dom schopnosť  zohriať sa alebo sa ochladiť „sám od seba" [B. Adamson (1987), W. Feist (1988)].

V zimnom (vykurovacom) období je energeticky pasívny dom schopný pasívnym spôsobom (1) absorbovať  a udržať čo najviac tepelnej energie priamo zo slnečného svitu a (2) udržať čo najviac „odpadovej" tepelnej energie, ktorá pochádza z vnútorného priestoru domu. Energia z týchto zdrojov sa pasívne rozšíri po celom dome. Zdrojmi „odpadového" tepla sú jeho obyvatelia, všetky zapnuté elektrické spotrebiče a použitá teplá voda. Množstvo tepelnej energie, ktorú možno takto získať, je významné. O túto energiu treba „zabojovať". Čím viac jej zachytíme, tým nižšie budú naše platby za teplo z tzv. aktívnych zdrojov (plyn, elektrina, atď.). V letnom období si dokáže dom účinne „sám od seba" udržovať príjemnú teplotu a predchádzať prehriatiu bez použitia klimatizačných zariadení.

V istom zmysle každý dom vie získať energiu pasívne, pretože keď naň zasvieti v zime slnko, zohreje sa, a naopak v lete je schopný do istej miery odolávať prehriatiu. Pri návrhu a realizácii energeticky pasívneho domu sa však robí všetko preto, aby boli tieto vlastnosti maximalizované pre dané lokálne klimatické podmienky. Toto dosiahnuť je „celá veda". V tom je krása aj obtiažnosť výstavby pasívnych domov. Energeticky pasívny dom by mal navrhovať s pomocou špecializovaného softvéru skúsený architekt - znalec ekologických stavieb. Realizáciu domu treba zveriť zručnému staviteľovi so zmyslom pre detail, ktorému ide o čo najkvalitnejšie prevedenie. Stavba sa musí realizovať pod prísnym dohľadom autora návrhu domu.

Hoci predstavy o tom ako má vyzerať ideálny energeticky pasívny dom sa stále dotvárajú, vyprofilovali sa dve základné koncepcie: pasívny slnečný koncept a koncept superizolovaného domu. Tieto dva prístupy sa architekti a stavitelia snažia čo najlepšie skĺbiť v závislosti od lokality stavby.

Pasívny slnečný koncept obsahuje tieto základné prvky: (1) optimálnu polohu domu vzhľadom k dráhe Slnka na oblohe v zime aj v lete, (2) tzv. slnečné usporiadanie miestností, (3) optimálnu plochu okien, (4) optimálny typ zasklenia okien, (5) optimálnu plochu a objem pre absorpciu a akumuláciu tepla (dlážka a steny) a (6) účinné pasívne mechanické zatienenie proti slnečnému svitu v letných mesiacoch.

V prípade nášho domu sú myšlienky pasívneho slnečného konceptu zhmotnené okrem iného v polohe domu, usporiadaní miestností a veľkosti okien vzhľadom k polohe Slnka. Fotografie znázorňujú severnú stranu (vľavo) a južnú stranu domu (vpravo) na rozostavanej hrubej stavbe domu. Počet okien na južnej strane je vyšší ako na severnej strane a súčasne celková plocha južných okien je výrazne vyššia ako celková plocha severných okien. Na severnej strane sú okná do kuchyne, spálne, WC a kúpeľne.  Na južnej strane na prízemí sú umiestnené okná do obývačky, jedálne a kuchyne. Tieto miestnosti tvoria jeden celok. Na prízemí je aj jedno južne orientované okno hosťovskej izby. Južné okná na zvýšenom podkroví patria detským izbám a pracovni.

Okrem prvkov pasívneho slnečného konceptu, nesie táto stavba aj prvky superizolovaného domu, ktoré budú mať v energetickej bilancii domu o niečo väčšiu váhu. O tomto a ďalších veciach napíšem v nasledujúcom blogu. Prajem Vám príjemný deň.

Staviame energeticky pasívny dom (2)

Zdroj: EPD part 02 image