Výhoda statusu laureáta Nobelovej ceny je i v tom, že pozornosť sveta máte zaručenú, nech napíšete hocijakú banalitu. Tak ako Joseph Stiglitz, ktorý sa rozhodol zatrúbiť do boja proti fetišu známemu ako HDP. Pravda neurobil to len tak, ale pri príležitosti zverejnenia správy komisie, ktorá na želanie francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho skúmala neuspokojivý stav indikátorov o stave spoločnosti a ekonomiky. No a sám francúzsky prezident na základe toho stihol oznámiť, že krajina bude merať nielen HDP, ale i šťastie a spokojnosť obyvateľov. Prínosy tejto iniciatívy nech si riešia francúzski daňovníci, my sa skúsme zaoberať témou "šťastie si za peniaze nekúpiš".

1. To, že HDP je nedokonalý ukazovateľ, je novinka stará asi ako hyperkativita Nicolasa Sarkozyho. Prezident mohol ušetriť zopár eur na komisiu napríklad zablúdením na stránku wikipedie. Pre mňa je podstatná miera užitočnosti indikátora, nie miera jeho dokonalosti v snahe zachytiť život, vesmír a vôbec.

2. Neviem, či som to správne pochopil, ale Stiglitz akoby argumentoval, že sústredenie sa na ekonomický rast je v protiklade s inými cieľmi, akými sú čisté prostredie, alebo odstraňovanie nerovností medzi ľuďmi. Neviem, v akom svete žijú laureáti Nobelovej ceny. V mojom svete sú síce politici hodnotení aj na základe rastu, či poklesu hospodárstva, no zďaleka to nevnímam tak, že by rast HDP bol ich explicitný cieľ, ktorému podriaďujú ostatné. Skôr naopak, mnohí robia všetko pre to, aby ho v krátkodobom, či strednodobom horizonte podmínovali. A mám aj otázku: ostatný rok HDP globálne klesalo. Sú ľudia šťastejší?

3. Výhrady k praktickým odporúčaniam hapiness research som tu už tlmočil. Problém nie je len v tom, že vedú k rôznym formám paternalizmu (to je vec politického vkusu). Otázne je, či majú okrem zaujímavých porovnaní čo použiteľné ponúknuť. Ako raz trefne poznamenala Diane Coyle, prieskumy majú odpoveď, čo robí ľudí najštastnejšími. Sex. Mala by vláda ľuďom sprostredkovať viac súloží? Keď je reč o zvyšovaní miery šťastia, spomeniem si skôr na Orwella, než na krásny nový svet bez diktátu fetišu HDP.

4. Trochu vážnejšie sa problémom zaoberá v novej - inak pomerne nečitateľnej - knihe iný nobelista Amartya Sen. Podľa neho sa prieskumníci šťastia príliš jednostranne orientujú na jednotlivé utilitárne výstupy. Podľa Sena sú na dosiahnutie "štastnejšej" spoločnosti dôležité procesy, prostredie, príležitosti, miera slobody, aj spoločenský poriadok, v akom sa k nej prepracujeme. Nielen utilitaristické výsledky v podobe vyššej priemernej miery šťastia, povedzme ako dôsledku rovnomernejšie rozložených príjmov obyvateľstva cez zabavovanie majetku bohatým.

5. Existuje plejáda alternatívnych ukazovateľov, ktoré sa snažia nahradiť HDP. To je v poriadku, nikde nie je napísané, že miera bohatstva krajiny je jediné, čo nás má zaujímať. Najznámejší z nich je Human Development Index, ktorý okrem ekonomickej prosperity meria a porovnáva aj mieru vzdelania a očakávanú dĺžku života. Problémom takýchto a iných indexov o životnom prostredí, príjmových nerovnostiach a podobne je najmä fakt, že miešajú dokopy hrušky s jablkami. Výhrady k HDI pekne zhrnul Bryan Caplan:

"Scandinavia comes out on top according to the HDI because the HDI is basically a measure of how Scandinavian your country is."

Vládu, ktorá vytvára podmienky na hospodársky rast, zabezpečuje vymáhateľnosť práva, alebo znižuje kriminalitu, dokážem tolerovať. Vláda, ktorá chce aktívne zvyšovať mieru môjho šťastia, mi nemá čo ponúknuť. Mimochodom, prezident Sarkozy by mal viac študovať, kým vyhlási, že jeho krajina bude prvá na svete, ktorá bude okrem ekonomického rastu merať aj šťastie a spokojnosť. Minimálne jedna taká existuje a volá sa Bhután.