Až 13% sobášov a partnerských zväzkov v EÚ tvoria medzinárodné páry. Pravidlá sa týkajú riešenia sporov v následku rozvodu/ rozluky alebo smrti. K tejto iniciatíve sa dobrovoľne pridalo 18 členských štátov a len pre tieto sa stalo nariadenie záväzným. Pre ostatné štáty ostáva návrh otvorený a môžu kedykoľvek pristúpiť.

Slovenská republika, zastupovaná ministerskou spravodlivosti Luciou Žitňanskou (Most-Híd), sa zdržala hlasovania, teda k dohode nateraz nepristúpila.
Hlasovanie Rady na Slovensku vopred reflektovali najmä katolícke a konzervatívne prúdy. Aliancia za rodinu, ktorá v roku 2015 iniciovala neúspešné referendum o ochrane tradičnej rodiny, vytvorila tentokrát online hromadnú pripomienku, na znak nesúhlasu so stanoviskom ministerstva spravodlivosti. Pripomienku elektronicky podpísalo takmer 8100 občanov. Jednou z hlavných kritík bolo, že daná dohoda mala zaviesť do slovenského právneho poriadku termín a definíciu registrovaného partnerstva. V tomto duchu sa vyjadrili aj poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Verešová (obaja OĽaNO-NOVA). Snažili sa upozorniť, že technické a procedurálne aspekty medzinárodných majetkových režimov údajne zasahujú do suverenity národných parlamentov. Podpredseda SNS Jaroslav Paška otvorene hovorí o pokuse prepašovania LGBTI agendy z prostredia EÚ do národného prostredia, pričom všeobecne kritizoval domnelé snahy EÚ rozvrátiť a podriadiť si ústavné systémy členských štátov.

Ministerka Žitňanská nakoniec teda podľahla tlaku časti konzervatívneho prúdu slovenskej verejnosti a nehlasovala v zmysle odporúčania ministerstva spravodlivosti, ktoré navrhlo Slovenskej republike pridať sa k posilneniu spolupráce. Ministerka, ako zástupkyňa skôr liberálneho smeru, to okomentovala, že ju mrzí, „že prakticky akákoľvek zmienka o registrovaných partnerstvách na pôde EÚ sa zneužíva na ideologické ciele alebo na vyvolávanie antieurópskych nálad.“

Môžme len špekulovať, či za zmenou postoja ministerstva spravodlivosti je postoj koaličného partnera. Ministerka L. Žitňanská sa totiž ani nepokúsila postoj ministerstva verejne obhájiť, a logicky vychádza úvaha, že ustúpila najmä tlaku koaličnej SNS a kresťanských aktivistov. V minulosti pritom ako opozičná poslankyňa v parlamente registrované partnerstvá podporila. Očakávania od novej predsedníčky Výboru pre práva LGBTI osôb boli preto vysoké, no ak ustúpila pri prvom odpore a pri tomto návrhu, ktorý neznamená zavedenie ani uznanie registrovaných partnerstiev, tak sa zrejme výrazneho posunu nedočkáme ani v tomto volebnom období.

Viac nájdete na:

Kde sa podeli slovenské záujmy v Európe, pýtajú sa poslanci OĽaNO: www.branislavskripek.sk/kde-sa-podeli-slovenske-zaujmy-v-europe-pytaju-sa-poslanci-olano/

J. PAŠKA: Brusel skryto vnáša LGBTI agendu do našej legislatívy: www.teraz.sk/slovensko/paska-kritika-lgbti-agenda-legislativa/199686-clanok.html