Nie je to tak dávno, čo sme si pripomenuli jednu z najpozoruhodnejších udalostí novodobej (Česko)Slovenskej histórie - Nežnú revolúciu. Po ódach o splnenom sne, ale aj zradených ideáloch sme sa vrátili do každodenného života, do sveta bez očividnej revolúcie z ktorého sa podobne ako zo sveta pred rokom 1989 vytráca jeho zmysel – spravodlivosť. Tento pojem sa v súdobej demokraciou opojenej spoločnosti začal nahrádzať slovom “právo”.  Po prečítaní si akéhokoľvek periodika či spravodajstva na internete, nie je žiaden problém nájsť medzi nimi praktický rozdiel.

Trest odňatia slobody na 5 rokov za vraždu je podľa verdiktu súdu právny, ale je to aj spravodlivý trest za premrhanie ľudského života? „Nástenkový tender“ je podľa vyjadrenia kompetentných tiež právny, ale Európska komisia ho napriek tomu odmietla preplatiť. Štatút Slovenských „elitných“ vysokých škôl je tiež v súlade s právnymi kritériami, ale je aj spravodlivé presviedčať študentov o elitnosti školy s  diplomom ktorej si absolvent nedokáže nájsť prácu ani na Slovensku, nieto ešte v zahraničí? Takto by som mohol pokračovať, ale som presvedčený, že čitateľov medzičasom napadlo veľa ďalších príkladov.

Slovenský spôsob akým sa typicky čelí takýmto argumentom pripomína staré filmy z divokého západu, kedy si tvrdý chlapík s hviezdou na hrudi a teplou whiskey na bare nedá nikým skaziť deň, v chvate vytasí svoj kolt a neomylne ním poupratuje všetkých pod stoly. V súčasnosti to funguje rovnako, ale miesto koltu si vystačíme s ukazovákom. Aj Feri z Hornej Dolej vám povie, že je to všetko vina toho-ktorého Ministra, politickej strany či predošlej garnitúry a s pocitom dobre vykonanej práce sa vráti do svojho každodenného života. Keďže nie je zďaleka jediný, problém nie len pretrváva ale graduje.

Slovenský spôsob uvažovania sa napriek snahe mnohých presvedčiť nás o opaku veľmi nezmenil. Orientácia na výstupy a nie na výsledky je zatiaľ najväčšou prekážkou slovenského myslenia. Ľudská pohodlnosť v nás sa rada uspokojí s čímkoľvek, čo nenaruší jej letargiu a papier s pečiatkou sú jej najvernejší spojenci.

Pokiaľ niečo nefunguje, namiesto reformy myslenia vydáme papier čo tvrdí, že to funguje. Pokiaľ je niečo nespravodlivé, prijmeme zákon, ktorý nevyhovujúci stav vôbec nezmení, len ho zosúladí s „právom“. Spoločnosť sa schováva za právo, ale úmyselne zatvára oči pred tým čo má to právo nastoľovať. To podkopáva vieru v systém v jej občanoch a to nemôže trvať naveky. Odluka byrokracie od potrieb doby smeruje do stavu, kedy už systém neslúži nikomu, iba sám sebe, a tak sa stáva nepotrebným. Kolobeh uzavrie ďalšia revolúcia, ktorá štátne zriadenie premenuje, ale nič podstatné nezmení. Skutočná revolúcia by mala nastať v nás všetkých – revolúcia vlastného myslenia. Uvažovanie a spôsoby tých, ktorí nás zastupujú totiž len kopírujú myslenie zvyšku národa, a ten národ stráca vieru v skutočnú zmenu a presvedčenie, že sa o nich vôbec niekto zaujíma aj inokedy než pred voľbami. Práve to presvedčenie, že krajina je tu skutočne pre všetkých svojich občanov, by iste fungovalo ako podpora národnej hrdosti viac ako tisíc vlasteneckých zákonov.