Dobre si zapamätajte nasledovné mená: Radovan Baláž, Stanislav Kmec, Tibor Bernaťák, Juraj Soboňa, Anton Hrnko a Dušan Tittel. Sú to poslanci SNS, ktorí navrhujú zaviesť osobitý odvod pre obchodné reťazce.

Znížená sadzba DPH 10 %, ktorá sa uplatňuje prevažne na potraviny, ale aj iné tovary, sa meniť nebude. To by sa zdvihla asi príliš veľká opozícia a zároveň návrh by musel byť pripravený ministerstvom financií, teda s „požehnaním“ celej koalície. Keďže však autori návrhu tohto zákona sú plne oboznámení s obsahom rigoróznej práce Verejná správa a jej charakteristické črty, vedia, ako s občanmi vybabrať.

Prečo ide o návrh skupiny poslancov? Je to jednoduché. Ak by s návrhom prišlo ministerstvo, či už by šlo o zvýšenie zníženej sadzby DPH alebo zavedenie tohto hlúpeho osobitého odvodu, návrh by išiel do medzirezortného pripomienkového konania. A tam by mala verejnosť možnosť sa k návrhu zákona vyjadriť prostredníctvom slov-lex.sk, kde sa okrem iného uvádza, že „táto služba poskytuje používateľom (verejnosti) prístup k pripravovaným legislatívnym zmenám navrhovaným legislatívcom a vytvára priestor na posilnenie inštitútu priamej demokracie v Slovenskej republike.“

A také čosi predsa nie je v záujme autokratickej SNS. Čosi také, aby občania, ktorých sa návrh dotkne, a to účtom cca 80 eur ročne v prepočte na domácnosť, mali možnosť k tejto sprostosti aspoň pípnuť.

Pritom, na Slovensku je viac ako 450 tisíc domácností s jednou osobou, prevažne dôchodcov s priemerným dôchodkom približne 440 eur mesačne.

Pritom, spotrebný košík domácností obsahuje 21 % výdajov na potraviny a u nízkopríjmových domácností pravdepodobne váha výdajov na potraviny a tovary dennej spotreby je ešte vyššia.

A určite nie je v záujme SNS aby sa k návrhu zákona vyjadrili obchodné reťazce. Nakoniec, veď keď sa kradne, pardon, má niekto delikátnu prosbičku, tak sa dotknutých nepýta.

Samotná matéria návrhu je ešte horšia ako zvýšenie zníženej sadzby DPH z 10 % na 12,5 %. Nielenže potenciálne a vysoko pravdepodobne zvýši daňové zaťaženie na tovary, ktoré majú zníženú sadzu DPH 10 %, ale ak aspoň 10 % obratu obchodného reťazca pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi, budú všetky tovary zaťažené týmto osobitým odvodom, teda aj tie, kde je sadzba DPH 20 %, ale aj tie z ktorých sa platí spotrebná daň.

Pseudoobhajoba tohto návrhu v dôvodovej správe prináša dva obzvlášť zaujímavé dôvody na zavedenie tohto „osobitého odvodu“.

  1. Kompenzovať negatívne vplyvy globálnej zmeny počasia na poľnohospodársku prvovýrobu

Samotný zákon akosi mlčí o negatívnych vplyvoch globálnej zmeny počasia na poľnohospodársku prvovýrobu. Každopádne od kauzy Interblue má SNS hlboké skúsenosti s bojom s negatívnymi vplyvmi globálnej zmeny počasia. Tak prečo si nedať repete a zabojovať o to intenzívnejšie. Samozrejme, slovenskí farmári už roky intenzívne bojujú proti negatívnym vplyvom globálnej zmeny počasia pravidelným obchodovaním s exotickými derivátmi na CME. Akurát im občas robí trochu problém prepočet teploty zo stupňov fahrenheita na celzium tak nedosahujú uspokojivé výsledky. Tak prečo by im derivátoví experti z radov SNS za „skromné“ 2,5 % poplatky nepomohli.

  1. Zriadiť a zabezpečiť pravidelné financovanie fondu ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík v poľnohospodárstve.

Síce sa nikde v návrhu zákona nedočítate, že by mal byť tento fond zriadený, aká by mala byť jeho funkcia, aké majú byť jeho orgány a kto bude poverený jeho vedením ... ale ak náhodou vznikne, pravdepodobne bude sídliť v pivnici desiatnika Tittela, jeho dozornú radu budú tvoriť kapitáni Baláž, Kmec a Bernaťák, predsedom bude major Soboňa a generálnym riaditeľom plukovník Hrnko. A určite sa nejaká platba, pardon funkcia nájde aj pre generál-majora Danka. Zhoda mien je čisto náhodná. No ak niečo ostane, tak sa vytlačí aj zopár informačných letákov, aby malo čo na tých ministerských nástenkách visieť. Nakoniec, informovať a vzdelávať verejnosť o poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe v Slovenskej republike je nutné.

Ak niečo vieme z historického a súčasného pôsobenia Slovenskej národnej strany (SNS) jasne preukázať, tak to, že SNS je v politike s jedným hlavným cieľom --> prevziať majetok (občanov) do trvalého užívania (vlastného), a to bez súhlasu majiteľa.

Zlodej sa vopred nepýta, či okráda chudobného alebo bohatého. Zlodej okráda každého bez ohľadu na majetnosť. Bezohľadne. Podobne ako občanov oberajú strany vládnej koalície o zarobené peniaze tým, že zavádzajú stále nové osobitné dane a odvody.