Jeden dobre živený šéf pobočky etablovaného nadnárodného koncernu na Slovensku si vo firemnom časopise posťažoval na prístup zamestnancov firmy takto (parafrázujem): „Kým vo voľnom čase ste všetci vášniví rybári, usilovní záhradkári, neúnavní cyklisti alebo trpezliví maliari, pre pracovnú dobu si nič z vášho súkromného nadšenia nenechávate. Kde zostáva vaše nadšenie, usilovnosť, trpezlivosť?“

Aké múdre, aké trefné. Odpoveď však pomohol nájsť on sám. Na istom výročnom stretnutí koncernu v zahraničí si tento šéf - generál - so sebou priniesol štyroch svojich plukovníkov. Počas tohto stretnutia mal približne 2,5 hodinový priestor porozprávať o výsledkoch, o úspechoch, problémoch a plánoch na ďalší rok. Ale generál - kráľ, aplikujúc šachové pravidlá nechal všetko na plukovníkoch - strelcoch, presnejšie na jednom. Ten (presnejšia tá) spustila riavu slov a dát a všetkým bolo jasné, že o vedení vojny a o aktuálnom stave na bojisku vie všetko a zjavne si plní aj generálske povinnosti. Jediná mala so sebou zápisník – tučný ako telefónny zoznam Paríža – plný výsledkov, plánov a inovácií. Jej vystúpeniu konkurovali len generáli (z iných krajín) a v ich prípadoch bolo jasné, že vedia o všetkom a kedykoľvek môžu zastúpiť alebo nahradiť ktoréhokoľvek svojho plukovníka. Náš generál pokojne driemal v zákulisí. Veď načo sa hnať, keď má výbornú plukovníčku. Každý jej úspech je odmenou preňho.

Je jasné, že zamestnanci uvedenej firmy dobre vedeli na koho pracujú a prečo si všetky prirodzené ľudské vlastnosti alebo rozvojové méty nechávali pre voľný čas. Vedeli, že dať čokoľvek navyše pre lenivého generála, ktorý sa rád schováva za kulisami a zarába minimálne 5x toľko ako oni je nesprávne. Kým Napoleon, či dokonca Stalin poznali svojich dôstojníkov po mene, náš generál „len bol“ a smerom „nadol“ neprejavoval hádam žiadnu mozgovú aktivitu - veď plukovníci bojovali aj sami a jemu len hlásili, tak prečo sa snažiť ?

Tento pravdivý príbeh má však dobrý koniec:  koncernové vedenie si „detaily“ na konferencii všimlo a do roka sa novým generálom stala usilovná plukovníčka, ktorá sa paradoxne inšpirovala generálovou motivačnou labuťou piesňou z firemného časopisu a do firmy nosila všetko to, čo si ostatní nechávali na voľný čas. Ona sa za kulisy neschováva, prešla si azda všetkými postami v armáde a vie, že generál má najviac zodpovednosti a povinností. Generál nespí, nesníva o víkende, on žije firmou a jej úspechmi. Želám jej, aby svojím príkladom strhla čo najviac zamestnancov, aby dostali šancu na kariéru všetci schopní a usilovní a aby bol jej príbeh mementom pre všetkých lenivých generálov, ktorí majú na všetko svojich plukovníkov.

Prečo sa na Slovensku o motivácii len hovorí ? Preto, lebo motivovať ľudí je náročná, nevďačná a občas aj nebezpečná činnosť, sprevádzaná napríklad stratou pohodlného generálskeho postavenia a výhod, tak ako sa tomu stalo v tomto príbehu so šťastným koncom. Navyše líder je vzorom a byť vzorným je náročné a nepopulárne. V týchto končinách je výhodné byť len šéfom.

A prečo je na Slovensku deficit ozajstných lídrov? Pretože sa už desiatky rokov demokratickej väčšine vtĺka do hlavy, že kult osobnosti zákonite vedie k vojnám a utrpeniu. Bez lídrov ostaneme len šedým priemerom a pri slovenskom exporte presahujúcom 80% celej produkcie to bude znamenať vleklú šedú jeseň. Česť tým pár podnikateľom - odvážlivcom, ktorí sú ozajstnými lídrami, inak by kapitulovali pri prvom rovnocennom strete s medzinárodnou konkurenciou. Postupne azda začne väčšine dochádzať, že bez ozajstného lídra nie je ani smer ani víťazstvo.