V mojom poslednom blogu som spomínala prvú zo série veľkých zmien v daňových zákonoch platných od januára 2018 - zdanenie športovcov v daňových rajoch. Ďalšia zmena, naopak, zásadne obmedzuje podnikanie na Slovensku. Ide o nové pravidlá pre podnikové reorganizácie.

Všetky reorganizácie štát daňovo zaťaží

Doteraz mohli firmy robiť podnikovú reorganizáciu pre daňové účely dvoma spôsobmi:

  • v pôvodných cenách, čo je daňovo neutrálne riešenie, ktoré v čase reorganizácie nepredstavuje dodatočné daňové zaťaženie, alebo
  • v reálnych hodnotách, kedy dochádza počas podnikovej reorganizácie k zdaneniu nerealizovaných ziskov.

Podľa nových pravidiel chce štát ponechať len druhú možnosť.

Slovensko tak vybočuje z celého radu krajín na čele s Nemeckom a Rakúskom, ktoré podnikové reorganizácie nezdaňujú, a to môže byť zásadný problém: ak totiž zahraničná firma nemôže zlučovať dcérske firmy kvôli racionalizácii alebo odčleňovať aktíva určené na predaj, je to veľké obmedzenie, ktoré určite odradí mnohých potenciálnych investorov a zároveň spôsobí pokles podnikových reorganizácií pripravovaných z legitímnych, komerčných dôvodov. Slovensko týmto krokom výrazne zníži svoju atraktivitu pre investorov.

Táto zmena má veľmi zásadný vplyv práve na spoločnosti vlastniace nehnuteľnosti (developeri), kde podstatná hodnota spoločnosti je práve v hodnote nehnuteľnosti.

Namiesto chirurgie kobercový nálet

Pri už spomínaných nových opatreniach sa nemôžem ubrániť dojmu, že namiesto chirurgickej operácie zvolilo Ministerstvo kobercový nálet, ktorý vyvoláva dojem, že každý podnikateľ je vnímaný ako podvodník, kým sa nepreukáže inak. Sú však aj iné možnosti. Prečo si nevziať príklad z vyspelých krajín? Tam štát zbiera tzv. big data, pomocou ktorých identifikuje podozrivé vzorce správania, a firmy s takýmto správaním si „vyslúžia“ častejšie dôkladné kontroly. Naopak, poctivé firmy, plniace si svoje povinnosti, môžu v pokoji bez zbytočného obťažovania podnikať.

Zároveň novela Obchodného zákonníka vyžaduje oznámiť správcovi dane plánovanú reorganizáciu, a v tomto momente môže správca dane zrealizovať opatrenia proti podvodníkom alebo firmám, ktoré sa snažia obchádzať zákony. Nie je dôvod obmedzovať plošne všetkých podnikateľov.

Keďže však tieto zmeny nadobúdajú platnosť až od januára 2018, stále môžeme dúfať, že si kompetentní uvedomia chybnosť tohto kroku a dokážu ešte presadiť potrebné korekcie.