Slovensko sa mení, alebo už aj zmenilo na krajinu, kde štátni predstavitelia a úradníci zneužívajú svoju moc, ktorú im občania zverili, na prenasledovanie a ekonomické vydieranie podnikateľov, občanov, ktorí nemajú previazanie na politickú triedu. Pritom človek blízky verejnej moci môže svojvoľne tunelovať už aj daňové príjmy štátu.

Táto vláda Roberta Fica nezdvíha dane, lebo by mala málo zdrojov na obranu krajiny či školstvo alebo zdravotníctvo, ale preto, lebo sama umožňuje rozkrádanie už aj na poli daňových výnosov. Nič to tak jasne nereprezentuje ako kauza Bašternák. V mene Fica, Kaliňáka i Bašternáka k vyšetreniu nedôjde! Prečo? Nuž lebo – „náš človek“.

A čo na to minister financií? Ako vôbec môže ostať vo funkcií minister financií, ktorý necháva bez odozvy rozkrádanie daňových výnosov? A aká je jeho odpoveď? Zavádzanie ďalších špeciálnych daní a apetít stále viac zdaňovať.

Osobité odvody finančných inštitúcií či daňové licencie

Žiadna súkromná banka či poisťovňa na Slovensku počas rokov 2010 – 2013, teda počas prebiehajúcej krízy finančného sektora, nepotrebovala kapitalizovať z verejných zdrojov. Práve naopak, väčšina dosahovala výrazne lepšie hospodárske výsledky, ako firmy podnikajúce v iných krajinách EÚ. Z týchto ziskov platia dane, predovšetkým daň z príjmu právnických osôb.

Finančné inštitúcie, teda predovšetkým banky či poisťovne, ale aj iné subjekty, od roku 2008 odviedli do štátneho rozpočtu stovky miliónov eur na dani z príjmov alebo iných daniach a poplatkoch. Navyše, na rozdiel od štátu, poskytujú služby o ktoré majú občania záujem!

A ako hospodárili štátne banky? Teda Eximbanka a Slovenská záručná a rozvojová banka? V rokoch 2010 – 2013 pravidelne v strate a celková kumulovaná strata za roky 2010 až 2013 bola -35,1 mil. Eur. A aj dnes tieto banky ledva vedia skončiť bez straty.

A aby sme neboli iba pri katedrálach kapitalizmu, už predchádzajúca vláda Roberta Fica sa rozhodla, že samostatnosť podnikateľov potrestá na všetkých úrovniach veľkosti, daňovými licenciami. A dnes uvažuje zdaňovať už zdanené príjmy, zavedením dane z dividend.

SMER, SNS, Most-Híd s pomocou pozostatkov #Siete vytvárajú krajinu, kde politici likvidujú akúkoľvek dôveru k verejným inštitúciám a zneužívajú tieto inštitúcie na obmedzovanie slobôd a vlastné obohacovanie sa. Zároveň chcú zaviesť taký model politických strán a volebného systému, ktorý definitívne vytvorí zo Slovenska partokratický štát.

Čo sú to teda „danizácie“?

Danizácia je úmyselné ekonomické prenasledovanie občanov, podnikateľov, s úmyslom pripraviť ich o ich majetok, či ich firmy, na základe často vymyslenej aplikácie uzákonenej povinnosti a na ňu naviazanej pokuty alebo špeciálnej dane (napríklad). Na tomto procese sa podieľajú verejné inštitúcie, ktoré sú obsadzované menovanými úradníkmi prepojenými na politickú triedu, ktorá je aktuálne pri moci.

Nakoniec, okrádať sa dá iba tých, čo niečo majú. Slovensko s tým má bohatú skúsenosť. Fašisti arizovali, komunisti znárodňovali a dnes ich potomkovia s obdobným mentálnym vybavením DANIZUJÚ.

Poznámka: Počas toho, kým ste čítali tento blog, s vysokou pravdepodobnosťou „náš človek“ vymyslel a uskutočnil schému, v ktorej pripravil občanov Slovenska o milión eur a daňové úrady pod rôznymi často vymyslenými dôvodmi udelili pokutu alebo dodatočné dodanenie približne toľkým firmám malých a stredných podnikateľov, aby celkové daňové príjmy neklesali – teda ich danizujú.