Kolega Bruncko včera oznámil koniec recesie na Slovensku:

"...po zohľadnení sezónnych vplyvov by z toho stále vychádzal rast minimálne na úrovni okolo 7%. Tomu sa hovorí obrat! Ale v správach o tom ani zmienka."

A túto dobrú správu využil na kritiku "analytikov" a ich dovolenkových návykov. Aj keď podľa údajov Eurostatu slovenská ekonomika medzikvartálne vzrástla "len" o 2,2 percenta, na pointe, že došlo k veľkému obratu, to nič nemení. Ale iné je dôležité: v skutočnosti bol Martin Bruncko príliš opatrný pri zvestovaní dobrých správ.

Ak si recesiu zadefinujeme ako dva po sebe nasledujúce štvrťroky s medzikvartálnym poklesom HDP, je to pre Slovensko ešte oveľa lepšie. Podľa údajov Eurostatu HDP v 4.Q minulého roka medzištvrťročne rástol (o 2,1 %),  a v 1.Q tohto roka klesol (o 11 %). Nie je preto naplená podmienka dvoch kontinuálnych poklesov. Knihožrút na základe toho so spätnou platnosťou oficiálne vyhlasuje neexistenciu krízy na Slovensku, keďže recesia tu vlastne nikdy nebola.

Neverím, že by už boli všetci analytici na dovolenke. Sme teda v tejto krajine už fakt tak posadnutí negativizmom, že dobré správy sa tu za žiadnu cenu nenosia, alebo – čo by bolo ešte horšie – tu už fakt nikto nerozmýšľa?