Zatiaľ neúspešne, zato vytrvalo sa európski lídri pokúšajú dorovnať dane v členských štátoch EÚ smerom hore, na obraz a sadzby tých vyšších. Princíp je jednoduchý: firmy migrujú zo štátov s vyššími daňami do tých rozumnejších s motivujúcejším zaťažením a cestou, ako tomu zamedziť, je prinútiť konkurenčné krajiny dorovnať dane na úroveň ostatných.

Týmto riešením sa pravdepodobne v posledných dňoch inšpirovali predstavitelia slovenských vládnych strán, ktoré ešte pred voľbami do omrzenia skloňovali výraz „vysoká cena práce“. Firmy údajne zneužívajú súčasný odvodový systém a klasické zamestnanecké pomery v zmysle Zákonníka práce prekvalifikovávajú na dohody so symbolickými odvodmi a zmluvné vzťahy na báze živností. Výsledným efektom je úspora na odvodoch. Takáto optimalizácia má však zdravý dôvod, o oprávnenosti ktorého je presvedčený každý, kto vie na výplatnej páske čítať aj iné údaje ako čistá mzda a na druhej strane si vie spočítať, čo za toto od štátu ako zamestnávateľ či zamestnanec dostane. Inými slovami: ešte stále ide o jednu z možností, ako v rámci zákona ušetriť peniaze, ktoré zamestnávanie v ťarbavom TPP vôbec nešetrí. Živnosti a dohody sú ešte dnes legálnou konkurenciou nepríťažlivým zamestnaneckým pomerom.

Po uvedomení si faktu, že poplatníci migrujú týmito smermi, rozhodol sa štátny aparát pre harmonizáciu odvodových sadzieb všetkých platiacich skupín na jeden obraz. Smerom hole. Cieľom, rovnako ako v prípade európskej daňovej harmonizácie, je zastaviť exodus neželaným smerom.

I tak še da. Ale dá sa aj inak. Pokornejším riešením, užitočným pre všetkých zúčastnených, je zvýšiť vlastnú konkurencieschopnosť dorovnaním sadzieb menej atraktívnych foriem a to smerom dole, na úroveň obávaných konkurentov. V lepšom prípade ich podliezť. Čo platí v prípade národných sadzieb daní z príjmov ako i v prípade rozdielnych odvodov zamestnancov a živnostníkov. Kapitál by sa len tak valil. Do krajín, o ktorých záujmy EÚ ide a (po odbúraní ďalších nezmyselných povinností zamestnávateľov) aj k zamestnávaniu prostredníctvom Zákonníka práce.