Pohraničné dediny v Rakúsku či v Maďarsku sa stávajú bydliskom pre stále väčší počet Slovákov. Tieto oblasti ponúkajú pomerne zaujímavé ceny nehnuteľností ako aj dobrú dopravnú dostupnosť do Bratislavy. Mnoho z týchto Slovákov naďalej ostáva pracovať na Slovensku pre slovenských zamestnávateľov. Ako daňového poradcu ma teda celkom logicky napadá otázka, kde títo ľudia platia dane.

Na základe rozhovorov s viacerými zamestnávateľmi aj konkrétnymi zamestnancami mám pocit, že v súčasnosti zamestnanci, ktorí bývajú v Rakúsku alebo Maďarsku, avšak pracujú pre slovenských zamestnávateľov platia dane z príjmu zo závislej činnosti iba na Slovensku.

Je tento postup správny? Nehrozia týmto zamestnancom v zahraničí nejaké riziká? A je tento prístup pre nich výhodný?

Trochu legislatívy na úvod..

Ako prvú vec je nutné posúdiť daňovú rezidenciu týchto ľudí. V zákone o dani z príjmov sa uvádza, že “daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. daňovým nerezidentom) je aj fyzická osoba, ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky.” Ak by aj títo Slováci boli považovaní za daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. daňových rezidentov) podľa slovenského zákona (ak si na Slovensku ponechajú trvalý pobyt), zmluva medzi Rakúskom/Maďarskom a Slovenskou republikou ich rezidenciu prisúdi krajine, kde majú (1) stály byt a (2) stredisko životných záujmov. V skratke, takmer všetci Slováci, ktorí sa presťahovali a reálne žijú v prihraničných oblastiach Rakúska či Maďarska sú pre účely daní považovaní na Slovensku za daňových nerezidentov.

Čo z tohto vyplýva pre zdaňovanie týchto ľudí?

Odpoveď nájdeme opäť v zákone o dani z príjmov, podľa ktorého “príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je aj príjem zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky”.

Čo to znamená?

Zamestnanci žijúci v zahraničí a pracujúci na Slovensku, ako slovenskí daňoví nerezidenti, by mali na Slovensku zdaňovať iba príjem prislúchajúci ich pracovným dňom stráveným na území SR! Teda pre účely daní nie je podstatné, kto je ich zamestnávateľ, ale na území ktorého štátu pracujú. Ak teda takýto zamestnanec pracuje 100% pracovného času na území SR, aj jeho príjem je plne zdaniteľný na Slovensku. Ak však títo zamestnanci pracujú aj mimo územia SR, napríklad sú na pracovných cestách mimo SR alebo pracujú v režime home-office, príjem prislúchajúci „neslovenským“ pracovným dňom by sa na Slovensku zdaňovať nemal...

Možno prvé čo Vás napadne je: “A kto to zistí?” Ako daňový poradca nemám túto otázku veľmi rád. Aj keď slovenské daňové kontroly a sankčný systém na Slovensku má určité rezervy Dalsia danova loteria (od januára 2016 dôjde k ich sprísneniu Vyhodne sankcie za dane tento rok koncia), zákony by sa dodržiavať mali. Kto zistí, ak na Slovensku nepriznám dividendy zo zahraničia (pre účely zdravotného poistenia)? Alebo zisk z predaja akcií v zahraničí? Alebo, že českí manažéri by sa mali na Slovensku zdaňovať ako „ekonomickí“ zamestnanci (Cesko-slovenski manazeri a ich zdanovanie)???

 Na druhej strane v tomto prípade riziko nie je na Slovensku, ale práve v Rakúsku či v Maďarsku. A zatiaľ evidentne príslušné daňové úrady tieto veci nepovažujú za prioritu.

A prečo môže byť správny postup nakoniec výhodný?

Ale možno netreba čakať na daňové úrady. Možno by aj pre samotných zamestnancov bolo výhodnejšie ak by sa zdaňovali správne, t.j. na Slovensku zamestnanecký príjem zo zdrojov v SR (za prácu fyzicky vykonávanú v SR) a zvyšok príjmu by dodanili v Rakúsku.

Najlepšie si je ukázať to na konkrétnom príklade. Slovenský zamestnanec, regionálny manažér s manželkou na rodičovskej dovolenke a 2 deťmi žijúci v Kitsee, jeho ročný príjem je 55,000 eur (plat 50 000 + bonus 5 000) trávi na Slovensku 80% pracovného času. Zvyšných 20% trávi na zahraničných pracovných cestách.

V súčasnosti zdaní celých 55 000 eur na Slovensku. Jeho ročná slovenská daň dnes predstavuje cca 9 480 eur (pri uplatnení daňového bonusu). V Rakúsku daň momentálne neplatí.

Ak by na Slovensku zdaňoval 80% príjmu, zaplatil by slovenskú daň 7 574 eur (na slovenský daňový bonus nemá nárok). A rakúska daň tohto zamestnanca, pri uplatnení ZÁKLADNÝCH odpočítateľných položiek, rakúskeho daňového bonusu a „sole earner“ kreditu by bola cca 240 eur. Spolu teda cca 7 812 eur.

Ak by sa takýto zamestnanec zdaňoval správne zaplatil by na daniach výrazne MENEJ ako dnes kedy zdaňuje (nie celkom správne) celý príjem na Slovensku.

A neplatí to len pri ročnom príjme 55 000 eur, nižšiu daň ako v súčasnosti by často zaplatili aj zamestnanci s nižším príjmom. A šikovný rakúsky daňový poradca by určite dokázal uplatniť aj dodatočné odpočítateľné položky znižujúce základ dane (napr. náklady na daňového poradcu, privátne životné a dôchodkové sporenia, stavbu a renováciu nehnuteľnosti; pri uplatnení určitých limitov) alebo daňové kredity znižujúce finálnu rakúsku daň.

Takže možno stojí zato „investovať“ do dobrého daňového poradcu na Slovensku a v Rakúsku a (1) mať svoje dane v poriadku a nemusieť sa báť potenciálnej návštevy rakúskeho (či maďarského) daňového úradu a (2) ešte ušetriť …

Pár poznámok na záver

Situácia každého Slováka žijúceho v zahraničí je individuálna a takto ju aj treba posudzovať. Výška príjmu, množstvo „neslovenských“ pracovných dní, situácia manželky, detí, atď. Navyše so životom mimo Slovenska a prácou na Slovensku sú spojené aj iné daňové a odvodové témy:

  • Pracovné aktivity v krajine bydliska (Rakúsko, Maďarsko) v rozsahu väčšom ako 25% znamenajú povinnosť prispievať do tamojšieho systému sociálneho a zdravotného poistenia. Čo môže byť výhodné z pohľadu dávok (materské a rodičovské, ale aj budúci dôchodok), ale už menej výhodné z pohľadu potenciálne vyšších odvodov (najmä vyššie príjmové skupiny) a najmä dodatočnej administratívy pre slovenského zamestnávateľa.
  • Home-office v zahraničí znamená pre slovenského zamestnávateľa aj riziko vzniku stálej prevádzkarne v zahraničí so všetkými dôsledkami. Téma pre každého slovenského zamestnávateľa, ktorý má zamestnancov žijúcich mimo SR a umožňuje im režim home-office. Máte toto riziko ošetrené?
  • A pozor na dividendy! Tie sú na Slovensku oslobodené od dane. Ale ak ste rakúsky daňový rezident, sú predmetom dane v Rakúsku a sadzba je až 25%! (Ja viem, kto na to príde? :-(
  • Rakúsko pripravuje od roku 2016 pomerne výrazné zmeny v oblasti daní a odvodov, vo všeobecnosti by však mali mať (v oblasti daní) pozitívne dopady pre zamestnancov.