Emissions gap, medzera emisií, je rozdiel medzi emisiami, ktoré sú ešte maximálne prípustné, aby globálne otepľovanie ostalo na hranici 1.5 ° Celzia, a súčasnými emisiami. Pre nečinnosť vlád sa nožnice stále roztvárajú.

Šanca na obmedzenie zvýšenia teploty o 1.5 stupňa sa vzďaľuje

Emissions gap Zdroj: UNEP Emissions Gap Report 2019

Ak by sa znižovanie emisií dialo len podľa sľubov z Parížskeho protokolu, globálna teplota narastie do konca storočia o +3.2° C. Doterajšie zvýšenie teploty od začiatku priemyselnej éry predstavuje +1.1° C a prvé dôsledky vidíme už dnes.

Sľuby ešte neznamenajú ich plnenie. Bez konkrétnych činov sú sľuby len plané reči. Ak sa všetky ekonomiky, najmä tie najšpinavšie, nevydajú cestou dekarbonizácie, klíma sa môže vydať cestou nezvratných zmien, ktoré budú definitívne. Doterajší spôsob života a nadobudnuté výdobytky ľudskej civilizácie bude možné zachovať len v prípade, že sa zvýšenie teploty podarí udržať pod limitom +1.5° C. K tomu musia globálne emisie CO2 klesnúť na maximálne 25 Gt (gigaton, miliárd ton) CO2 ročne veľmi rýchlo, do roku 2030. Dnes smerujeme k výsledku viac, ako dvojnásobnému: 56 Gt.

Na dosiahnutie výsledku 25 Gt je nutné ročne znížiť emisie o 7.6% do roku 2030. Ak by sa s drastickým znižovaním emisií začalo pred 10 rokmi, stačilo by tempo 3.3% ročne. Ak sa s konaním a účinnými opatreniami bude čakať do 2025, už bude potrebné tempo 15.4%, čo nie je realistické.

Detaily pre scenáre +1.5°, +1.8°, +2°, emisie podľa sľubov z Paríža so všetkými podmienkami, emisie podľa sľubov bez podmienok, a skutočné emisie, sú na adrese

https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/

Energy gap je medzera medzi energetickými scenármi vedúcimi k stabilizácii klímy a reálnymi energetickými politikami.

Šanca na obmedzenie zvýšenia teploty o 1.5 stupňa sa vzďaľuje

Energy gap Zdroj: IEA Energy Outlook 2019 adapted by Paul Deane, UCC Cork, Ireland

Graf je z publikácie Medzinárodnej agentúry pre energiu v Paríži, World Energy Outlook (Svetový energetický výhľad) 2019, a šípky tam pridal jeden kolega z University College Cork v Írsku.

Rozdiel medzi tým, čo sa sľúbilo a čo sa robí, je veľký. Ešte väčší je rozdiel medzi tým, čo sa sľúbilo a čo by bolo treba urobiť. Na obrázku je vidno, že ak chceme dosiahnuť cieľ trvalo udržateľnej planéty, musíme zapojiť všetky dostupné technológie, ako aj správanie sa užívateľov.

Publikácia je na adrese

https://www.iea.org/weo2019/

Izolujte fasády, jedzte menej mäsa, kupujte menej zbytočností, nevyhadzujte jedlo, jazdite električkou alebo vlakom a hlavne začnite to robiť okamžite. A o tri mesiace pošlite preč Fico a jeho alobalové uhlie, ktoré zabíja ľudí, zabíja klímu a ešte ho treba subvencovať.


 Súvisiace blogy: tag klíma