Neviem, či aj ostatné mestské časti, ale Ružinov trpí „syndrómom vyhorenia“ svojich radných konšelov. Pánovi starostovi určite nemožno uprieť jednu vec, že vo svojom prvom pontifikáte naštartoval veľa užitočných procesov najmä v oblasti aspoň prehľadu pripravovaných investičných akcií, stretnutí občanov s developermi, ktoré sa však časom stali už len divadlom. Trápnym divadlom, na ktorom zaplatení, hrubokrkí a holohlaví komparzisti presviedčali Ružinovčanov, ako je investícia dôležitá, niekedy dokonca vo verejnom záujme, lebo však v tých bytoch budú bývať ľudia?! Obsah pojmu „verejný záujem“ ešte nikdy nebol v Ružinove tak znásilnený ako v posledných 5 rokoch stavebného boomu.

Aj preto je ťažké a vyčerpávajúce bývať v Ružinove, lebo nikdy neviete, koho verejný záujem vám postavia pod oknom. Poučili sme sa a na úkor svojho času a financií sa stávame účastníkmi a stavebného aj EIA procesu, aby sme mohli vstupovať do pripomienkovania, odvolávať sa voči rozhodnutiam. Stavebný úrad nás presviedčal, že nie sme účastníkmi stavebného konania a preto nám neumožní nahliadnuť do  spisu, dokonca v EIA procese sme nestáli za to, aby nás magistrát pozval na verejné prerokovanie Hodnotiacej správy. Via Iuris nám poskytol odborné stanovisko, že sme legitímni a rovnocenní účastníci všetkých oboch procesov, tak nás vzali na milosť. Vďaka Via Iuris sme ešte nerezignovali na zákonnosť v tomto štáte. Sledujeme lehoty a vyhlášky, preverujeme, konzultujeme otvorené spisy, aby sme zistili, že odbornosť útvarov ,od Stavebného úradu, Magistrátu až po Okresný úrad je menej kompetentná, než nás občanov, aktivistov a dobrovoľníkov. A tak sme si úradníkov naučili, že sa spoliehajú na to, že to robíme za nich. Preto nás ani neprekvapilo, že nielen Pošeň, Ostredky, Trnávka, ale aj ostatné časti Ružinova majú rovnaký problém s developermi. Navzájom si radíme ako vstúpiť do ultrazložitých procesov, aké lehoty treba dodržiavať, ktorí poslanci nám poskytnú súčinnosť a ktorí ani neodpovedajú na mail. Dokonca máme aj vlastný rating developerov, architektov, stavebných firiem.

Nemáme ilúzie, že by komunálna politická kultúra bola iná, ako tá vysoká (parlamentná). Je rovnako odtrhnutá od reality, od potrieb obyčajných ľudí, poznačená politikárčením, partajníctvom a tých zopár „sedem statočných“ tvoriacich ctihodnú minoritu sú vždy prevalcovaní politickými, podnikateľskými, developerskými, záujmami spriaznených poslaneckých klubov.

Nedávna diskusia poslancov a starostu s občanmi o stave riešenia Yosaria Plaza (Hirošimy)a revitalizácie jazera Rohlík, ktorú zorganizovalo zopár zúfalých poslancov, odhalila neschopnosť starostu a jeho tímu riešiť (nie vyriešiť) devastáciu týchto lokalít. Moderátor Richard Vrablec mal skutočne ťažkú úlohu, musel zvládnuť vybičovanú atmosféru, hnev a frustráciu. Priam tragikomicky pôsobilo vystúpenie hosťa – župana Freša, ktorý vyjadril údiv na hranici infarktu nad stavom 10ročného problému Rohlíka. A tak nadiktoval poslancom, aké uznesenie majú prijať a on to vyrieši jedným  telefonátom, prípadne jednou návštevou na ministerstve. Pochopili sme, blížia sa župné voľby, ale ak sa mu to podarí, potešíme sa, konečne môže starosta Rohlík revitalizovať. Lebo doteraz sa o jazero napriek všetkým a všetkému starali rybári, ktorí sa nedočkali ani tej pomoci, aby pokosené rákosie, vylovený  odpad miestny úrad aspoň odviezol a zlikvidoval. Začapkali sme rybárom a privítali sme ich v klube síce blbých, ale zdravých nadšencov. Zistenie, že Ružinov funguje na princípe dobrovoľníctva je značne frustrujúce vzhľadom k tomu, že jeho príjmy patria medzi najvyššie zo všetkých mestských častí Bratislavy. Čerešničkou na torte boli konštruktívne a odborné rady a riešenia obyvateľov na odpovede starostu ako sa nič nedá. Viacerým nám napadlo, že takéto porady by mohli byť pravidelné, možno štvrťročne, aj s kontrolou plnenia úloh. Prospelo by to všetkým a najmä Ružinovu. Pána starostu aj so svojím tímom mi bolo úprimne ľúto. Pred nami sedel rezignovaný a vyhoretý človek, bez vízie, ktorý má v rukách Ružinov, ale nevie čo s ním.

Neviem, či aj v iných mestských častiach je petícia štandardným nástrojom priamej demokracie na vyjadrenie nesúhlasu s  (ne)reguláciou developerskej činnosti, ale v Ružinove sa nám ju podarilo devalvovať do takej miery, že je už problém ich aj prerokovať v miestnom zastupiteľstve. Tá posledná, o Stavebnej uzávere a zastavení zahusťovania Ružinova sa konečne dostala na rokovanie po viac ako polroku. Lebo podpisy viac ako 5000 Ružinovčanov (s trvalým pobytom v Ružinove) budú zaujímavé až o 2 roky v samosprávnych voľbách. Z hľadiska volebnej účasti približne 20.000 Ružinovčanov to vôbec nie je zanedbateľná skupina nespokojných voličov. V sociologickom výskume „Názory občanov na budúcnosť Slovenska“ (J. Bunčík, R. Džambazovič, M. Hrabovský, J. Sopóci, Bratislava 2009) len 5 % respondentov vyslovilo spokojnosť s činnosťou verejnej správy a úradov,  10% nespokojných a  85 % od nich ani neočakáva už žiadnu podporu a pomoc!? Nemajme ilúziu, že by sa za 8 rokov situácia zlepšila, skôr naopak, zhoršila sa. Medzi nespokojnosťou a radikalizáciou spoločnosti je len tenká a krehká hranica. Od radikalizácie k extrémizmu už len krôčik. Môže sa stať, že o 2 roky v poslaneckých laviciach ružinovského zastupiteľstva budú sedieť takí, ktorí ponúknu veľmi jednoduché a rýchle riešenia až budeme všetci plakať.

Preto urgentne potrebujeme refresh Ružinova, dlhodobú víziou presahujúcu 5ročný mandát miestneho zastupiteľstva, so zrozumiteľnou a reálnou koncepciou rozvoja verejného priestoru, rešpektujúceho životné prostredie, názory a potreby jeho obyvateľov a ktorému väčšina developerov stále nechce rozumieť.