Hľadanie cesty z ekonomickej krízy, obnovenie hospodárskeho rastu a konkurencie schopnosti Európy,  boli posolstvá, ktoré odzneli minulý piatok z úst prezidenta Európskej komisie Barrosa pri rozdelení portfólií jednotlivým kandidátom na európskych komisárov. Slovensku sa v tejto situácii ušla agenda medziinštitucionálnych vzťahov a administratívy. Tí, ktorých to zaujíma, sa pravdepodobne cítili minimálne rozpačito počujúc vyjadrenia niekoľkých našich popredných politikov o "historickom úspechu" slovenskej diplomacie. Bez ohľadu na to, aký je to úspech, možno stojí za to spýtať sa, aká bude nová Európska komisia.

Keďže väčšina silných ekonomických portfólií s výnimkou hospodárskej súťaže, bude v rukách liberálov a pravicových politikov, je možné očakávať, že politická nálada v komisií bude mať jemne trhový a liberálnejší charakter. Portfólio hospodárskych a menových záležitostí,  často považované za  jedno z najvplyvnejších ekonomických portfólií, pripadlo Fínovi Olli Rehnovi. Rehn je skúseným európskym politikom zodpovedným v súčasnosti za politiku rozširovania Únie. V novej funkcií sa bude musieť postarať o naštartovanie európskeho hospodárstva pri súčasnom dohliadaní na   plnenie finančných a rozpočtových záväzkov jednotlivých členských štátov. Táto úloha  sa môže ukázať prinajmenšom tak problematická, ako v minulosti otvorenie prístupových rokovaní s Tureckom. Agenda vnútorného trhu a služieb, ktorý v blízkom čase pravdepodobne čaká tvrdšia regulácia finančného sektora, pripadla Michel Barnierovi. Francúzi tak, aj napriek vzdorovitému odporu anglických finančných kruhov, získajú vplyv na to - čo a ako sa bude piecť v londýnskom City.

Hospodársku súťaž, bude mať pod kontrolou Španiel Joaquín Almunia, známy svojou prekvapivo konzervatívnou finančnou politikou, ktorú presadzoval už ako komisár pre hospodárske a menové záležitosti. Zahraničný obchod Únie povedie Belgičan Karel De Gucht, ktorý bude v blízkej budúcnosti musieť riešiť oživenie rokovaní WTO, prípravu bilaterálnych dohôd o voľnom obchode s Južnou Kóreou a prekonanie vzrastajúcich tendencií k protekcionizmu, ktoré sa objavujú v niektorých krajinách ako dôsledok hospodárskej krízy. Energetiku, ktorú Slovensko “strategicky” ponechalo Nemecku bude viest Günther Oettinger. Jeho úlohou bude zavŕšenie fungovania vnútorného trhu s energiou a premýšľanie nad stratégiou energetickej bezpečnosti Únie. Dôležitú úlohu bude tento komisár zohrávať pri každoročnom rokovaní o tranzite ruského plynu do EÚ cez Ukrajinu.

Z pohľadu nových členských krajín nastal tiež dosť zaujímavý posun. Niektoré krajiny ako napríklad Poľsko, Rumunsko, či Čechy, získali relatívne dôležité portfólia.  Spokojní by mali byt taktiež Slovinci a Estónci. Poliaci, ktorí sa snažili už dlhšie uspokojiť  svoj apetít po ekonomickom portfóliu, budú spravovať rozpočet a finančné plánovanie. Prerozdeľovanie peňazí Únie a vplyv na jednotlivé rozpočtové kapitoly bude kľúčový najmä v roku 2013, keď sa bude pripravovať ďalší dlhodobý finančný rámec EÚ. Rumunsko za pomoci, podpory a pod patronátom Francúzska dostalo politiku poľnohospodárstva a rozvoju vidieka. Nový rumunský komisár Dacian Ciolos bude musieť bohužiaľ v budúcnosti ukázať, či to myslí viac vážne s reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky, alebo s Francúzmi. Za úspech by mala byt považovaná nominácia politika z novej členskej krajiny na post komisára pre rozširovanie a susedské vzťahy Únie. Bude ním český diplomat Štefan Füle. Toho čaká okrem zavŕšenia prístupových rokovaní s Chorvátskom a Islandom tiež zložitá otázka ďalšieho rozširovania Únie na Balkáne a zdanlivo "nemajúcikoncakraja" príbeh Turecka.

Vracajúc sa k "úspechu" Slovenska, treba priznať, že administratíva je pre nás určite vhodnejším portfóliom, ako napríklad rybolov. V tomto smere sme určite zaznamenali výrazný diplomatický úspech. Je však ťažké zdieľať prehnané nadšenie niektorých slovenských politikov týkajúce sa funkcie podpredsedu komisie. V istom zmysle ho narúša už len poradie prioritného postavenia siedmich podpredsedov, ktoré rozhoduje o zastupovaní predsedu komisie. Barroso toto poradie vidí takto: Catherine Ashton, Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani a Maroš Šefčovič.

Nuž, pre niekoho možno úspech, pre iného však asi p*d platný...