Rok 2017 sa niesol v znamení neúnavnej práce, príprave reformy starostlivosti o odkázaných ľudí, predloženiu niekoľko desiatok návrhov zákonov či pozmeňujúcich úprav. S pokorou a rešpektom som prijala post tieňovej ministerky, diskutovala som naživo pred očami divákov vo viacerých politických reláciách, a tiež som sfúkla 40 sviečok na mojej narodeninovej torte. Rok 2017 bol aj pre mňa jednou veľkou výzvou, veď posúďte sami.

MYSLELA SOM AJ NA STARODÔCHODCOV

Vďaka odhaleniu chyby, ktorú sme našli v návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení sa odstráni krivda voči ďalším viac ako 15 000 starodôchodcom, na ktorých vládna koalícia zabudla. Problém vznikol ešte v roku 2004, kedy bol prijatý zákon, ktorý zmenil nastavenie výpočtov dôchodkov zo solidárneho na zásluhový s prvkami solidarity. Tým pádom ľudia, ktorí zarábali viac ako priemernú mzdu a išli do dôchodku po roku 2004, majú lepší dôchodok ako tí, ktorí išli do dôchodku pred rokom 2004. Naše hnutie predkladalo návrh zákona na odstránenie krívd určitej skupiny  starodôchodcov už na prvej schôdzi v tomto volebnom období. Tento návrh zákona neprešiel ani vtedy, ani o pol roka na to. Pri návrhu zákona, ktorý bol schválený ako vládny, sme okamžite oslovili Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby rozšírilo cieľovú skupinu starodôchodcov o ďalších viac ako 15 300 ľudí, na ktorých buď zabudli, alebo ich cielene vynechali. Môžem vyjadriť len spokojnosť s tým, že ľuďom pociťujúcim nespravodlivosť, ktorí sa na naše hnutie dlhé roky obracali, môžu dnes povedať, že boj sa pre nich podaril.

ĽUDIA PRACUJÚCI V NOCI ALEBO CEZ VÍKEND SI ASPOŇ TROCHA VYNAHRADIA ČAS BEZ RODINY

Príplatky za prácu v noci alebo počas sviatkov a víkendov sú opodstatnené a štandardné vo väčšine vyspelých krajín sveta. Je nepochopiteľné, že najväčšia vládna strana Smer, ktorá sa tvári, že zastáva práva zamestnancov, na to prišla až po takmer desiatich rokoch vládnutia. Zarážajúce je, že keď OĽANO pred pol rokom predložilo podobný návrh, poslanci Smeru ho nepodporili, ale prišli s takmer totožným návrhom oveľa neskôr. Ak by úprimne hľadali dobro zamestnancov, ktorí si na svoje živobytie musia zarábať ťažkou nočnou prácou, urobili by všetko preto, aby náš návrh podporili. Takto sa môžeme právom domnievať, že svojou politikou nesledujú záujem bežného pracujúceho občana, ale s podobnými opatreniami prichádzajú najmä vtedy, keď to považujú z politického hľadiska za výhodné.

ODBORNÁ DISKUSIA A SCHVÁLENÁ NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Novela zákona o sociálnych službách bola jednou z mojich priorít druhej polovici roka. Po zverejnení návrhu zákona som prelistovala každú stranu a každú vetu, ktorá pôvodné znenie mení, dopĺňa alebo nahrádza. Nespokojnosť s návrhom som rozhodne neskrývala. V októbri som zorganizovala odbornú diskusiu k novele zákona o sociálnych službách, na ktorej som spolu s odbornou verejnosťou a inštitúciami z oblasti sociálnej starostlivosti pripravila pripomienky k novele zákona zapracované do pozmeňujúcich návrhov. Rozhorčenie poskytovateľov s pripravovanými zmenami, nejasnosť, krátka doba na pripravenie sa zmien a likvidácia ambulantných služieb, takto to vyzeralo na diskusii za okrúhlym stolom.

Dnes vieme, že do roku 2026 sa navýši počet ľudí nad 62 rokov o takmer 300-tisíc. Rovnako je známe, že dnes je v zariadeniach viac ako 60-tisíc odkázaných osôb a ďalších takmer 8-tisíc je na čakacích listinách. Preto sa pýtam na základnú vec, ako sa ministerstvo na starnutie pripravovalo?

Proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb, ktorý má odkázaným ľuďom zabezpečiť poskytovanie starostlivosti  v ich prirodzenom prostredí, je pomalý a nedostatočný. Slovensko touto novelou zákona naďalej udržiava stav, ktorý skôr vyhovuje zariadeniam s celoročným pobytom. Ministerstvo nerozvíja služby, ktoré  poskytujú pomoc človeku a rodine počas dňa v ich prirodzenom prostredí, no u nás sú stále zamerané len na pobytové služby. Je to presne opačný trend ako vo vyspelých krajinách Európskej únie. Z pohľadu demografickej hrozby, ktorá je pre našu krajinu nezvratná, sú tieto kroky ministerstva práce nepochopiteľné, nesystémové a oprávnene vzbudzujú dojem, že ministerstvo nezohľadňuje prognózy starnutia obyvateľstva. Novela nepodporuje služby krízovej intervencie, ktoré by napomáhali napríklad rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi. Toto spôsobí existenčné problémy niektorým zariadeniam, ktoré pracujú s rodinou alebo jednotlivcom s cieľom, aby sa čím skôr dostali z núdze.

Problémové bolo načasovanie a začiatok účinnosti zákona, ktoré začína už začiatkom roka. Zmeny, ktoré sa bytostne týkajú poskytovateľov sociálnych služieb a ich klientov i zverencov majú príliš krátky čas na pripravenie zmien. Ministerstvo sa takto zbytočne zahráva sa s osudmi odkázaných. Účinnosť štandardov kvality, ktoré mali byť zárukou kvalitnej sociálnej práce o človeka v zariadeniach ministerstvo odložilo.

Keďže túto novelu považujem za nedostatočne spracovanú z dôvodu prognóz starnutia obyvateľstva na Slovensku, vysokej chudoby detí, absencie 24-hodinového bývania pre rodiny s deťmi, naďalej pracujem s odborným tímom na vytvorení ucelenej a komplexnej reformy starostlivosti o odkázaných a chudobných ľudí na Slovensku, ktorá by bola finančne udržateľná. 

REKORDNÁ NEZAMESTNANOSŤ A VYĽUDNENÝ VÝCHOD

Minister Richter robí takmer každý mesiac tlačovú besedu, v ktorej vyzdvihuje rekordnú zamestnanosť v krajine. Pokles nezamestnanosti, ale vidíme vo všetkých krajinách V4. Dôležité je pripomenúť si, že úrady práce majú dnes desiatky miliónov na príspevky pre nezamestnaných z európskych fondov, ktoré znižujú nezamestnanosť a vytvárajú nové pracovné miesta. Vzhľadom na to by bolo vhodnejšie, aby pán minister predstavil aké sú príčiny a ako nastaví riešenia problémov spájaných so zamestnanosťou, ktorým bude Slovensko čeliť v budúcnosti.

Dnes sa naše Slovensko stalo montážnou dielňou, v ktorej nedokážeme nájsť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Na Slovensku sme v situácii, že siahame čoraz viac po pracovníkoch zo zahraničia. Trendom sa stávajú odchody žien a dievčat z východu a stredu do zahraničia na tzv. "turnusy". Produktívni ľudia nie sú motivovaní vrátiť sa späť na Slovensko. Nepodporujeme príchod investorov do krajov, kde sú občania hladní po práci, preto odchádzajú do zahraničia. Práve naopak. Zavádzaním sociálnych opatrení, ako príspevok na mobilitu motivujeme ľudí, zväčša mladých, tvorivých, pracovitých, aby opustili svoje rodiská a našli uplatnenie na západnom Slovensku. Presťahovanie ľudí z východu i stredu na západ Slovenska problém nevyrieši. Tento trend bude viac prehlbovať, dnes, už aj tak veľké regionálne rozdiely. Škodí to západu, stredu i východu nášho Slovenska. Každému inak.

Vypísanie všetkej práce, grafov, tabuliek, ktorými sa snažím ovplyvňovať naše malé Slovensko k lepšiemu, by bolo iba prázdne gesto. Priznávam, že práca v opozícií si vyžaduje, aby bol človek odvážny, trpezlivý, bez pýchy, pripravený v mene presvedčenia riskovať, že ťa skompromitujú a znemožnia. Aj keď som vybrala oblasti, ktoré boli pre mňa najdôležitejšie, je ešte veľa vecí, ktoré by potrebovali zmenu. Verím, že budem mať duševnú i fyzickú silu úprimne bojovať za zmeny a hájiť práva tých najzraniteľnejších, ako to robím podľa vlastného svedomia už 20 rokov. Prajem vám a vašim rodinkám úspešný rok 2018 a silu nevzdávať sa, ak prídu dni „pod psa“.