Všetci operátori už majú v ponuke lacné predplatené karty ako aj paušály s neobmedzenými volaniami a s neobmedzeným internetom.

Keď som si nedávno položil otázku, čo ďalšie by nám mohli priniesť naši mobilní operátori,  napadlo ma riešenie, ktoré by mohlo byť zákaznícky atraktívne a zároveň by dávalo mobilnému operátorovi priestor pre rast výnosov.

Už vo svojom predošlom článku “Veľkým by na veľkosti malo záležať aj dnes…” som písal o tom, že budúcnosť je podľa môjho názoru v stratégii zameranej na rodinu ako na základnú komunitu.

Zaujímavým riešením by mohla byť  rodinná propozícia zvýhodňujúca jednotlivých členov rodiny – tzv. „Rodinný paušál“.

Rodinný paušál:

  • základný princíp zdieľanie paušálu „materskej SIM“  s ďalšími „dcérskymi SIM“ v rámci celej rodiny.
  • zákazník s paušálom za 30€ a 40€ mesačne má možnosť  aktivovať si “dcérsku SIM”, ktorá by čerpala voľné minúty, SMS, … z materskej SIM
  • Cena dcérskej SIM by bola napríklad 10€/mesačne
  • počet dcérskych SIM je „neobmedzený“
  • pri neobmedzených tarifoch by platili štandardné FUP (limity pre maximálny objem prevolaných minút, resp . limity pre objem prenesených dát a pod, ktoré by sa delili medzi materskú SIM a dcérske SIM).

Výsledkom takejto propozície je to, že všetci členovia rodiny môžu volať nepomerne viac, čo sa prejaví v náraste ich spokojnosti a lojality, pričom mobilný operátor na konci dňa dosiahne mierny nárast výnosov z rodiny.

(Vychádzam z predpokladu, že mám 4 základné úrovne tarifov s mesačným poplatkom  10€, 20€, 30€, 40€, že prevažná časť zákazníkov je v dvoch najnižších tarifoch a že priemerná faktúra zákazníka s paušálom je pod 20€ mesačne – preto bude možné aktivovať si „dcérsku SIM“ len k paušálom za 30€, resp. k paušálom za 40€ mesačne)