Informačné technológie zvyčajne netvoria hlavný predmet podnikania. Firmy sa snažia obmedziť interné IT na nevyhnutne nutnú úroveň a hľadajú nové obchodné modely. Začína vznikať priestor pre hostované IT riešenia.

Je nepochybné, že hostované riešenia nie sú iba otázkou technológie. Vo veľkej miere ide aj o psychológiu a vzťah medzi dodávateľom a zákazníkom. Ich bezproblémové fungovanie, ktorého výsledkom je obojstranná spokojnosť, je obrovsky závislé na dôvere a na určitých pravidlách takéhoto vzťahu.

Skúsme si napríklad predstaviť obuvnícku firmu. Je nad slnko jasné, že pre ňu zďaleka nie je prvoradé a ani zaujímavé, aby sama prevádzkovala systém firemnej pošty, prezencie alebo napríklad systém IP telefónie, ktorý je pre IT laika zložitý a navyše je úplne vzdialený od vykrajovania podrážok a zošívania topánok. Dôležitý je pre ňu moment, v ktorom zaklope na dvere dodávateľ a vyhlási: „Netrápte sa, ja to viem pre vás zabezpečiť." Bude to však znamenať, že sa zákaznícke riešenie ocitne v akomsi virtuálnom oblaku. Poskytovanie softvéru a služieb z prostredia internetu môže byť pre neodborníka, pre „neIT" človeka, priam strašidelné. Nevie, čo sa za tým všetkým skrýva. A možno práve to je dôvodom toho, že dnes nevidíme až tak veľa riešení dodávaných hostovaným spôsobom. Na druhej strane ale môžem povedať, že svitá na lepšie časy.

Ľudia sa rýchlo spriatelili s prenosom dát cez mobilné telefóny, bleskovo začali dôverovať rôznym službám z internetu zameraným na spotrebiteľa a správu jeho osobných dát. Tiež internet banking je prirodzená súčasť nášho každodenného života. No občas predsa len narazíme na prekážku - na bariéru týkajúcu sa podnikových dát. Keď hovoríme o hostovaných riešeniach, bavíme sa predovšetkým o podnikových dátach, ktoré sú dôverného charakteru. Niektoré sú napríklad predmetom obchodného tajomstva. Ide o citlivé informácie a predstava, že ich má zrazu fyzicky spravovať niekto "iný", je pre mnohých v prvom momente nemysliteľná.

Otázka bezpečnosti hrá v prospech profesionálneho hostingu. Poskytovatelia hostovaného softvéru a služieb vedia ochrániť citlivé firemné informácie lepšie ako náš obuvník. A na viac vedia riešiť prístup k firemným informáciám odkiaľkoľvek. Podstatnou je aj schopnosť komunikovať a vymieňať si informácie v bezpečnom prostredí s dodávateľmi.

Aj napriek vysloveným obavám sa domnievam, že aktuálna situácia je naozaj dobrá na to, aby sa biznis v tejto oblasti vyvíjal rýchlo. Telekomunikační operátori a ich subdodávatelia IT služieb pre zákazníkov budú hrať kľúčovú úlohu. Môj názor vychádza zo skutočnosti, že dnes sú firmy kvôli ekonomickej situácii oveľa viac ako kedykoľvek predtým citlivé na svoje výdavky. To kráča ruka v ruke aj s technologickým pokrokom a inováciami, vďaka ktorým je teraz úroveň bezpečnosti aplikácií a IT systémov na úplne inom stupni ako to bolo pár rokov dozadu. V súčasnosti sme oveľa ďalej, a to nielen v schopnostiach manažmentu, ale aj v možnostiach vzdialeného prístupu, či využívania kapacity internetu. Všetko sa veľmi dramatickým spôsobom posúva vpred a pripravuje sa tak úrodná pôda na vzostup hostovaných služieb. Možno práve dnes je deň D, keď nastala vhodná doba na to, aby si dodávatelia začali stáť za svojimi argumentmi a poradili zákazníkom, nech nerobia veci, v ktorých nie sú odborníci. Je predsa oveľa efektívnejšie, keď sa sústredíme najmä na oblasť, v ktorej podnikáme. Úspech firmy nie je založený na tom, že robí veci, ktoré sú v rebríčku jej priorít na päťdesiatom mieste. Podnikatelia sa môžu sústrediť na svoj biznis a dodávatelia môžu poskytovať kvalitné a profesionálne služby. Verím, že začína aj v našich zemepisných šírkach vznikať priestor pre hostované služby.