Návrh Roberta Fica a ďalších poslancov SMER-SD má za cieľ ústavne ukotviť minimálnu mzdu, priebežný systém dôchodkového zabezpečenia a dôchodkový strop. Návrh ignoruje ekonomickú realitu, demografický vývoj a správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorými by sa mala vláda a parlament ak nie riadiť, tak aspoň intenzívne zaoberať. 

Osud tejto krajiny je však smerákom ukradnutý. SMER-SD, podobne ako sa to stalo HZDS, pomaly stráca svoje postavenie a je vysoko pravdepodobné, že príde o moc. Tak prečo populizmom neznemožniť akékoľvek reformy, ktoré nutne táto krajina potrebuje, všakže?

Sú návrhy z kategórie škodlivé a potom sú tu návrhy z kategórie ešte škodlivejšie.

Minimálna mzda

Podľa poslancov SMER-SD má každý zamestnanec právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda. Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ustanoví zákon. Poslanci SMER-SD navrhujú teda upraviť to, čo je už dnes ustanovené zákonom. V zmysle § 119 ods. 1 Zákonníka práce právny nárok na mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy má už dnes každý zamestnanec. Je nutná ústavná ochrana? A prečo odmena za prácu má byť ústavne chránená na nejakej minimálnej úrovni?

Domácnosti, a teda prevažne zamestnanci, majú miliardy eur úspor v bankách, k 1. kvartálu 2018 približne 34 mld. eur. A tie vďaka štátu – centrálnej banke – sú takmer neúročené, keďže ECB dlhodobo drží základnú sadzbu na 0 %. Podľa správy NBS úročenie vkladov obyvateľstva sa dlhodobo drží pod 0,5 % za rok. Nemala by byť určená okrem minimálnej mzdy aj minimálna odmena za kapitál, úrok? Alebo minimálna renta ako odmena za prenájom (pôdy, nehnuteľnosti)? Nie, nemala a už vôbec nie ústavne chránená. Zamestnanci sú dostatočne chránení súčasnou právnou úpravou, a žiadne zmeny nie sú potrebné.

Garancia negarantovateľného

Ďalší návrh smerákov hovorí o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok. Základná výhrada je, že sa nedá preukázať, že toto nastavenie je optimálne a zabezpečí cieľ, teda primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Tak načo ho ústavne chrániť?

Dnes je zrejmé, že hlavne prvá zo zložiek – priebežne financovaný dôchodkový systém –  je prežitý socialistický koncept z prelomu 19. a 20. storočia. Dlhodobú udržateľnosť sociálneho systému dnes mnohé krajiny stavajú na tom, že najväčšou zložkou hmotného zabezpečenia v starobe je prostredníctvom systému starobného dôchodkového sporenia, teda kapitalizácie úspor. Slovenský priebežný dôchodkový systém je už niekoľko rokov deficitný a podľa správy rady pre rozpočtovú zodpovednosť taký ostane aj počas nasledujúcich desaťročí. 

Demokratická vláda Ivety Radičovej urobila reformu, ktorá s cieľom zlepšiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému sa dôchodkový vek v rámci reformy priebežného piliera v roku 2012 (v tom čase 62 rokov) naviazal automaticky na vývoj strednej dĺžky života s účinnosťou od roku 2017. Spolu s valorizáciou dôchodkov o dôchodcovskú infláciu ide o opatrenia, ktoré výrazným spôsobom zlepšujú dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Dôchodkový strop ako súčasť cesty k bankrotu

Posledný návrh ficovcov hovorí o tom, že vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu, každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.

Tak znie návrh bývalého premiéra, ktorý má zodpovedne spravovať našu krajinu, nie vládnuť, spravovať. A čo k tomu píše vo svojej správ rada pre rozpočtovú zodpovednosť? V poslednom období sa objavili politické úvahy o zavedení hornej hranice odchodu do dôchodku na úrovni 65 rokov. Takéto opatrenie by dlhodobú udržateľnosť zhoršilo o 0,4 % p. b. na hodnotu 1,5 % HDP.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje scenár, v ktorom sa zafixuje dôchodkový vek na nízkej úrovni, za jeden z najrizikovejších z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií, vďaka priebežnému dôchodkovému pilieru. Zafixovanie dôchodkového veku na úrovni 65 rokov zvyšuje verejný dlh o 40 p. b. v pomere k HDP v horizonte 50 rokov. Jeho zafixovanie na úrovni ešte o rok nižšej a umožnenie ďalšieho zníženia podľa počtu detí u mužov a žien povedie k ešte vyššiemu zadlžovaniu a štrukturálnym deficitom.

Populisti zo SMER-SD ignorujú demografické trendy

Za posledných 20 rokov sa významne posunul aj vek nastúpenia do prvého zamestnania, teda vek, kedy sa mladý človek stane prispievateľom do priebežného piliera. Tieto štatistiky nie sú natoľko sledované, preto sa o nich neveľmi nepíše, ale oproti roku 1995 je dnes vek, v ktorom si mladý človek nájde prvé zamestnanie, približne o 3 roky vyšší, keďže priemerný počet rokov strávených štúdiom o toľko narástol.

O tom, že priemerný vek dožitia sa predlžuje, snáď už ani netreba písať a že fertilita slovenského obyvateľstva je nízka, teda index závislosti v starom veku sa takmer strojnásobí v horizonte 50 rokov.

Čo to teda znamená? Robert Fico úplne ignoruje nielen Radu pre rozpočtovú zodpovednosť. Robert Fico bol nezodpovedný premiér, a celkom pochopiteľne iný ako nezodpovedný nie je ani ako poslanec.  Hazarduje s budúcnosťou Slovenska ako sa len dá. Ako premiér necháva kumpánov roky rozkrádať verejné financie, až to vyvrcholí vraždou novinára, ktorý o tom odvážne píše. Teraz navrhuje ústavnú zmenu, ktorá v budúcnosti posunie Slovensko bližšie k bankrotu.