Po jarných arabských revolúciach sa hlásia európske. Island, Španielsko, Grécko, zažili demonštrácie tisícov ľudí. Spúšťače boli veľmi podobné: vysoká nezamestnanosť (najmä mladých), dlhová kríza, či kríza morálky politických elít v podobe vysokej korupcie. Môžu tieto iniciatívy vyvrcholiť do revolučných zmien? Akých zmien? Nehrozí tu riziko vzrastu komunistických alebo fašistických utopistov, ktorí môžu zapáliť Európu? Čo ak, čo bude potom?

Toto sú otázky, ktoré musia znepokojovať každého štátotvorného človeka. A aj znepokojujú, keďže  najmocnejší lídri sveta si na summite G8 vo Francúzku „predvolali“ otca Facebooku, Marka Zuckerberga. Mocipáni sveta si uvedomili silu masovej spolupráce a rýchlej organizácie občanov. Vďaka Internetu a sociálnym sieťam je zorganizovanie „udalosti“ omnoho  jednoduchšie.

Na prvý pohľad to nemusí súvisieť so Slovenskom. No opak je pravdou. Stav politiky a celej spoločnosti nie je dobrý. V mnohých veciach máme podobnú situáciu ako Španieli alebo Gréci. Ľudia sú znechutení dlhoročnými a často zbytočnými politickými hrami.  Väčšina populácie nežije ale len prežíva. Nálepkovanie ľudí stranami v zmysle ich „politického brandingu“ a partokratická polarizácia spoločnosti postavená na straníckych veterných zámkoch, je pri dnešných možnostiach prekonaná.

Slovensko stráca strašne veľa času a mrhá so svojim potenciálom. Veď mnoho aj z terajších poslancov má na rôzne veci liberálny názor (fungovanie trhu). Na druhej strane, ten istý poslanec môže mať v otázke života a smrti konzervatívny názor (interrupcie, eutanázia) - ale „upísať“ sa môže len v jednom straníckom tábore. Koľko je takých prípadov, či iných názorových variácii naprieč celým politickým spektrom? Mnoho...

Pre kvalitné vedenie efektívneho štátu sú dôležité práve názory, odborné prieniky, či reálna práca, nie stranícke klišé. A presne toto je hlavný motív a cieľ. Forma vlády postavená na znalostiach, aktívnej participácii, diskusii a sebazdokonaľovaní je možná prostredníctvom kolektívnych znalostí a múdrosti tisícok obyvateľov. Ľudská kreativita a duch civilizácie musí mať vytvorený priestor na dynamickú interakciu s prostredím v ktorom žije. To však nemáme – práve toto tu chýba a toto je cieľ WikiDemokracie. Musíme ísť dopredu a vybudovať lepšiu budúcnosť založenú na podstate človeka, podstate myslenia a chápania obrovského množstva informácii a ich súvislostí. Nie proti sebe ale spoločne. V témach, ktorým sa každý z nás rozumie najlepšie.

S prihliadnutím na všetky tieto súvislosti, revolučnú prítomnosť a potencionálnu demokratizačnú budúcnosť Vám preto, aj s kolegami z Aliancie nezávislých, chceme predstaviť novú ideu formy vlády – Wiki Demokraciu. Nemienime vás tu zahlcovať „omáčkami“ a preto stručne a jasne.

Ilustratívne porovnanie dvoch systémov demokracie

Revolučná renesancia Európy ? Model skutočnej demokracie - WikiDemokracie.

Zdroj: porovnanie_demokracie

Z tohto ilustratívneho porovnania musí byť každému jasné, čo je demokracia (nie len) na slovenský spôsob.  Systém pyramídovej hierarchie a vzájomnej previazanosti. Tento systém je príliš tuhý a nikdy to nezmení žiadna tradičná politická strana, pretože to by musela poprieť samu seba a teda aj systém z ktorého „pragmaticky“ vzišla. Práve preto Vám predstavujeme vylepšený systém fungovania spoločnosti - WikiDemokracie.

Základ bude postavený na vytvorení spoločnej, otvorenej komunikačnej platformy, teda informačného systému (ala Facebook). Nebude to len „žúrka“ pre mladých, ale reálny nástroj demokracie, nakoľko okrem najlepších komunikačných funkcii, ktoré ponúka súčasný technicko-internetový svet, bude ponúkať ucelený matematicko-logický model selekcie toho najlepšieho, čo Slovensko má.

Voľba zástupcov vs. priama voľba

Je väčšina ľudí dosť rozumná na to, aby rozhodovala v demokracii správne? V tomto treba objektívne priznať, že väčšina ľudí nie vždy môže rozhodnúť správne. Najmä ak sa rozhoduje pod vplyvom populizmu a vášní. Na druhej strane sme presvedčení, že  väčšina ľudí sa dokáže rozhodnúť správne, ak má dostatočný prísun informácii. Ako teda zabezpečiť z väčšiny väčšinu, ktorá rozhoduje relatívne rozumne? Odpoveď je absolútne jednoduchá. Je priam obsiahnutá v princípe zastupiteľskej demokracie, avšak s úplne inou formou kreovania sa. Klasická zastupiteľská demokracia nemá efektívny systém na zvolenie naozaj múdrych ľudí, pretože to ničí partokratizmus. Praxou je, že tam hore sa dostáva viacej servility, než objektivity.  Pritom poznáme veľa osobností z rôznych okruhov spoločnosti.

Jano rozumie energetike, Mišo obrane, Fero má schopností ľudí spájať,  Peťo normo-tvorbe... atď. Voľba zástupcov výberom tých najlepších je ideálne riešenie. Inšpiráciou môže byť projekt Votorola, ktorý funguje na princípe vytvorenia dynamického pavúka voliteľov (zástupcov) ľuďmi. Jednoducho povedané občan dá hlas buď konkrétnemu zástupcovi, alebo dá svoj hlas na zastupovanie v konkrétnej téme. Tým, že bude rozhodnutia svojich zástupcov sledovať, dochádza k edukácii, verejnej participácii a profilovaniu jeho vlastného rozhodovania v prípadnej priamej voľby. Hlas zástupcovi/téme bude môcť kedykoľvek odvolať, či zmeniť a zároveň bude môcť hlasovať aj priamo. Zástupcovia budú mať hlasy iných, čim sa logicky zvýši ich postavenie v hlasovaní a v spoločnosti. Na základe finálneho rebríčka (voleného občanmi) bude 150 najlepších vykonávať profesionálnu prácu v NRSR. V rámci stabilizačnej funkcie, by bol zoznam zástupcov každý rok (historicky osvedčený ročný interval úspešne fungoval stovky rokov napr. u mešťanostov miest) aktualizovaný. Tí čo pochybia a sklamú svojich voličov, by jednoducho skončili vo svojej funkcii. Toto je základná filozofia WikiDemokracie. Polarizácia „malých“ sa vytratí a vytvoríme priestor pre všetkých na ukázanie a obhájenie si svojich názorov, myšlienok a schopností.

Presadenie WikiDemokracie v terajšom politickom systéme

Slovensko nie je krajina s revolučnou tradíciou a preto ani nepredpokladáme, že by sme toto mohli dosiahnuť „defenestráciou“.  Môžeme to realizovať jediným legitímnym spôsobom, a to vytvorením politickej strany, ktorá by fungovala WikiDemokraticky a postupne integrovala všetkých občanov. Možno budeme prekvapení koľko ľudí sa bude chcieť zapojiť a to nie len z radov nestraníkov ale aj straníkov.

Ďalšie podrobnosti budú postupné zverejňované. Keďže je to Wiki - aj Vy sa môžete stať súčasťou vytvorenie nového modelu fungovania demokracie. Na Facebooku sme vytvorili stránku WikiDemokracia, kde bude zatiaľ (pokiaľ nespustíme systém) prebiehať komunikácia a vytvorenie ucelenej architektúry.

Ak Vás tento model zaujal, prípadne by ste ho radi doplnili/vylepšili, či podporili, tak nás poteší pomoc a zapojenie sa. Radi by sme prizvali čo najviac odborníkov, programátorov architektov, ale aj obyčajných ľudí, tak aby sme mohli čo najskôr realizovať a vytvoriť priestor pre všetkých. Docielili by sme  tak celospoločenské zomknutie, založené na znalostiach a priamom rozhodovaní. Argument typu „všetci sú rovnakí a my nič nezmôžeme“ bude neplatný, pretože každý bude môcť ovplyvniť verejné dianie, ktoré nás ovplyvňuje na každom kroku (aj keď mnohí si to nepripúšťajú alebo zámerne prehliadajú).

P.S: WikiDemokracia  nie je komunizmus. Komunizmus potláča práva jednotlivcov, WikiDemokracia ich dáva do popredia.