Už od hviezdneho roku 2017, kedy hodnota Bitcoinu poskočila z 1000 na takmer 20 000 dolárov prebieha búrlivá polemika o regulácii krypto mien a príčinách nestability na krypto trhoch.

Kritici zväčša tvrdia, že regulácia je príliš nákladná a nebezpečná, zatiaľ čo zástancovia hovoria, že by priniesla veľké výhody.

Obhajcovia však len zriedka svoje argumenty konfrontujú so skutočnými hrozbami a nákladmi politík, ktoré navrhujú. A kritici tiež zriedka používajú zdravé ekonomické argumenty - či už z neznalosti - alebo z obáv o pohnevanie si regulačných orgánov.

Aké sú teda ekonomické argumenty za a proti regulácii krypto ekonomiky? Priniesli by nariadenia viac škody než osohu a mohla by byť dobrým riešením samoregulácia?

Nariadenia ako skrytá daň

Bez ohľadu na priame alebo nepriame náklady, ktoré prináša, regulácia predstavuje pre trh ako celok daň. Vzdelávanie sa a zvládanie zložitých pravidiel v praxi býva veľmi nákladné. Väčší a silnejší hráči na regulovaných trhov to považujú za regulačné náklady a kalkulujú s nimi. Avšak pre menšie firmy by regulácia mohla vytvoriť nákladovú prekážku, ktorá zamedzí vstupu nových hráčov alebo bude prekážkou ďalšieho rozvoja už existujúcich firiem.

Štátne predpisy potláčajú inováciu

Je známe, že nariadenia často potláčajú hospodársku súťaž a vytvárajú monopolné alebo oligopolistické štruktúry. V mnohých prípadoch predpisy ukladajú náklady, ktoré by viedli niektoré firmy k opusteniu trhu alebo vytvorili prekážky na vstup nových subjektov. Nariadenia takmer všeobecne vedú k menej konkurenčnému trhu. Rovnaký vývoj sa prejavuje aj na tradičných finančných trhoch, kde až 80% trhov s futures kontroluje len šesť veľkých búrz. Nie je preto prekvapením, že do finančných trhov nie je zapojených príliš veľa ľudí.

Otáčajúce sa dvere alebo k spotrebiteľom chrbtom

Mnohí prevádzkovatelia krypto búrz v súčasnosti podporujú väčšiu úroveň regulácie, pretože regulačné nariadenia obvykle chránia existujúce firmy pred konkurenciou a dávajú im určitú monopolnú moc, čím znižujú svoju zodpovednosť voči spotrebiteľom. Toto je známe ako "regulatory capture" a  označované za "otáčajúce sa dvere" medzi verejným a súkromným záujmom. Príklady takýchto taktík nie je ťažké nájsť. Finančná kríza v roku 2008 bola spôsobená hlavne finančnými regulátormi, ktorí sa voči veľkým bankám správali príliš „komfortne“.  Podobne boom ťažby ropy a zemného plynu v USA bol spôsobený najmä úradom Minerals Management Service (MMS), ktorý otvoril cestu k ťažbe v pobrežných oblastiach.

Voľný trh je samo regulujúci a predpisy sú nadbytočné

Ako už bolo spomenuté, finančná kríza v roku 2008 bola spôsobená najmä neúspešnou reguláciou trhu s rizikovými hypotékami. Toto zlyhanie vysoko regulovaného trhu viedlo k jednému z najväčších finančných kolapsov v histórii. Došlo tu k systémovému zlyhaniu regulácie. Kto nás ochráni pred takýmto zlyhaním, ak existujúce vládne nariadenia potláčajú hospodársku súťaž s malým ak vôbec nejakým prínosom pre spotrebiteľov? Kto alebo čo potom bude ochraňovať investorov na trhu s krypto menami, ak nie vláda. Kto bude polícia polície?

Existujú však aj argumenty za reguláciu krypto ekonomiky.

Zapojenie inštitucionálnych investorov

Globálny stratég Deutsche Bank Sanjeev Sanyal odhaduje, že celková hodnota trhu  finačných aktív má hodnotu približne 294 biliónov dolárov, no plný prístup k nim má len cca 1 % svetovej populácie. Ak by sa tieto aktíva konvertovali do digitálnej podoby a  umiestnili na krypto trhoch, stali by sa prístupné aj pre doteraz obchádzaných 99 % populácie. Nateraz je však krypto tabu pre manažérov fondov vo väčšine krajín. Ak by správca fondu investoval prostriedky svojho klienta do krypta, riskoval by vyhadzov, prípadne väzenie, pretože krypto je v súčasnosti neregulované.

Nariadenia chránia investorov

Jedným z relevantných argumentov za reguláciu je aj fakt, že neexistujúce pravidlá využívajú podvodníci, ktorí vyzberajú peniaze od investorov a potom sa vyparia. Investorom v mnohých prípadoch takto zostali len bezcenné „žetóny" od inak sľubne vyzerajúcich projektov. Bohužiaľ, ľudia stratili milióny v rámci najrôznejších typov podvodov a Ponzi schém.

Regulácia by pomohla zabezpečiť, aby každý nový projekt prichádzajúci na trh spĺňal určité normy. Investori by sa tak určite cítili bezpečnejšie a zároveň by to podporilo prílev kapitálu od inštitucionálnych investorov. Zrejme by sa tým podarilo zmazať aj „ohavný“ a antimorálny obraz krypto sveta vykresľovaného mainstreem médiami, resp. vládami niektorých krajín. Podľa týchto hlasov sú kryptomeny prostriedkom na financovanie terorizmu a podhubím pre trestné činy páchané prostredníctvom dark netu. Pošramotená povesť z ranných časov krypta už do značnej miery vybledla, no celkový imidž stále nie je dobrý.  Nadobro však môže takáto povesť odznieť práve vďaka vládnej regulácii. A ak by bol regulačný rámec skutočne efektívny , investori by rýchlo pochopili, že digitálne aktíva ponúkajú diverzifikáciu vo forme alternatívnych investícií so zaujímavým potenciálom.

Dvojsečná zbraň

Diskusia o prínosoch a nevýhodách regulácie krypto oblasti ukazujú, že musí existovať určitý kompromis. Na jednej strane predpisy fungujú ako skrytá daň, zvyšujú náklady, vytvárajú prekážky vstupu a v konečnom dôsledku obmedzujú inovácie. Na strane druhej, regulácia by mohla zabrániť podvodom, prilákať inštitucionálnych investorov, dať krypto trhom viac legitímnosti a uľahčiť rebranding nielen Bitcoinu, ale krypto mien vo všeobecnosti. V každom prípade by nemala utrpieť hospodárska súťaž a 99% svetovej populácie by nemalo byť obchádzaných. Ani plne regulovaná ani plne neregulovaná ekonomika toto nedokáže zabezpečiť sama. Jedná sa o dvojsečnú zbraň ukutú z "neviditeľnej ruky trhu" i z "viditeľnej ruky vlády" zároveň.