Na začiatku októbra predstavilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu konečnú verziu dokumentu s ambicióznym názovom Učiace sa Slovensko. Bývalý minister školstva Peter Plavčan ho už pri jeho zostavovaní označoval koncepčný materiál honosným podtitulom Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, lebo mal zásadne a dlhodobo zmeniť celý tento dôležitý rezort.

Len pár dní po tom, ako bol materiál na svete, ho označila nová ministerka školstva Martina Lubyová za nepoužiteľný, lebo v ňom chýbajú priority, neobsahuje rozpočet a sled akčných plánov. Bude ho treba prepracovať a ministerka nevylučuje, že na tom budú pracovať iní ľudia ako doteraz.

Tvorcami materiálu boli Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár. Nájdeme v ňom sedem hlavných tém venujúcich sa napríklad kvalite a dostupnosti vzdelávania, odbornému vzdelávaniu či riadeniu a financovaniu vysokého školstva. Každá zo siedmich kapitol obsahuje analýzu a návrh opatrení.

Členenie a výber tém ťažko posudzovať. Rovnako navrhované opatrenia, ktoré sú rozsiahle, a každý, čo mal na zostavenie materiálu vplyv, si ich sem nasypal priehrštím. Čo je očividné na prvý pohľad, je chýbajúci rozpočet, návrh opatrení v časovom slede, návrh budúceho vyhodnocovania, definovanie merateľných ukazovateľov.

Ministerka zdedila po svojom predchodcovi mohutný, takmer 300-stranový dokument, čo mal ambíciu zmeniť školstvo na dlhé roky dopredu, no nenaznačil, ako to konkrétne urobiť. Nie div, že ho kritizuje, lebo hoci by si ho osvojila, nenaznačí jej, ako má postupovať.

Rezort školstva, ktorý je v žalostnom stave a právom ho kritizuje celá spoločnosť, sa tak za rok a pol pod vedením bývalého ministra nepohol ďalej. Prvá polovica funkčného obdobia vlády sa pomaly napĺňa a ministerstvo nemá ani len poriadnu koncepciu, podľa ktorej by v reforme postupovalo. A to nehovoriac o konkrétnych krokoch, ktoré sa od neho očakávajú.

Premrhaný čas ministerka pri najlepšej vôli nedoženie. Doterajšie skúsenosti nám hovoria, že ak vláda nestihne urobiť zásadné zmeny v prvej polovici funkčného obdobia, nič zásadné už nevykoná ani do jeho skončenia. Blížiacim sa termínom nasledujúcich parlamentných volieb sa účelové koaličné spojenectvá rozgleja, viac ako reformy sa budú naháňať rozpočty stranícky riadených rezortov.

Napriek tomu treba dať novej ministerke šancu. Zaslúži si ju však vtedy, keď sa dôsledne pozrie na hospodárenie ministerstva školstva a vyvodí postihy za chyby z nedávnej minulosti. Jeden z prvých by mal byť postih voči ľuďom na ministerstve či medzi externými spolupracovníkmi, ktorí sa podieľali na vypracovaní nepoužiteľnej koncepcie.

Ministerka by mala zverejniť, koľko stálo ministerstvo vypracovanie tohto dokumentu. Sama priznala, že tvorcovia skončili „práce na diele, na ktoré boli kontrahovaní“. A vzápätí by im mala vystaviť reklamačný účet.

Takýto krok by vhodný z dvoch dôvodov. Štátu by sa vrátili peniaze, ktoré vynaložil zbytočne. Zároveň by ministerka poukázala na skutočnosť, že odbornosť tvorcov kríva, a preto sa na ňu nemožno spoliehať ani na ďalších pozíciách, ak sa o ne uchádzajú.