Predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová musí mať veľmi rada svoje miesto a/alebo premiéra Fica. Najprv zrušila Ústav pre výskum verejnej mienky, keď začal SMER-u vykazovať klesajúce preferencie. Najnovšie začala upravovať aj desatinné miesta v štatistických výkazoch – pravdepodobne preto, aby nemusela ohlásiť, že chudoba a nerovnosť začali už pred krízou na Slovensku rásť.

O čo ide?

Včera zverejnil ŠÚ SR slovenskú časť výsledkov celoeurópskeho merania SILC, ktoré sa zameriava na chudobu a životnú úroveň. Ide o údaje merajúce situáciu na jar 2008 teda ešte v období vrcholiaceho slovenského hospodárskeho zázraku. SILC zbiera mnoho údajov, ale najväčšia pozornosť sa na Slovensku aj v Európe venuje tzv. riziku chudoby. Tento údaj meria, koľko ľudí musí v danej krajine vyžiť z výrazne podpriemerného príjmu.
Medzi 2005 a 2007 kleslo u nás riziko chudoby z 13,3% na 10,7%, čím sme sa zaradili medzi krajiny s najnižšími nerovnosťami v Európe. Keď úrad pred rokom zverejnil údaje zberané na jar 2007 (teda spomínaných 10,7%), predpovedal som nasledovné:

„Vďaka doterajšiemu vývoju radikálne klesla chudoba úplných rodín, obzvlášť ak nemajú veľa detí a to v takej miere, že už veľmi nemá kam ďalej klesať. Podieľal sa na tom najmä rýchly rast zamestnanosti. Naopak, postavenie osamelých rodičov, dôchodcov a párov s tromi a viac deťmi sa voči slovenskému priemeru buď nezlepšila, alebo sa dokonca mierne zhoršila. Pri osamelých rodičoch a dôchodcoch sa zlepšenie príjmovej situácie na základe nových pracovných miest nedá ani očakávať. Na to, aby sa ich situácia zlepšila, by bolo treba viac než len zbierať ovocie minulých reforiem. Suma sumárum, miera chudoby podľa SILCu nemusí rásť, určite však nebude klesať rovnako rýchlym tempom ako za Dzurindu a skôr možno očakávať stagnáciu až mierny nárast.“

A skutočne, tento rok riziko chudoby mierne vzrástlo. Pani predsedníčka však našla spôsob, ako tomu zabrániť – zaokrúhľovanie. Namiesto doterajšieho uvádzania údajov aj za desatinnou čiarkou sú zrazu všetky čísla zaokrúhlené na celé čísla. A tak z predtým zverejneného čísla 10,7% je zrazu 11%. (Porovnajte správu z minulého roka a z tohto.)

Aké je najnovšie číslo – to nevieme – ale bolo tiež zaokrúhlené na 11%. Z ďalších zverejnených dát je však zrejmé, že je vyššie ako 10,7% a pravdepodobne je mierne nad 11%. Táto finta umožňuje úradu vydať nasledovné stanovisko: „V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa miera rizika chudoby nezmenila", hoci v skutočnosti vzrástla.

Potvrdila sa aj predpoveď, že za rastom chudoby budú osamelí dôchodcovia a rodiny, pretože tie potrebujú na slušnú životnú úroveň nielen silný trh práce, ale aj sociálne transfery. Ficova vláda však rast dôchodkov aj prídavkov na deti škrtila spôsobom doteraz nevídaným. Celkovo tak chudoba osamelých dôchodcov narástla od nástupu Ficovej vlády z 15 na 22% a veľkých rodín z 24 na 33%.  (Naopak, osamelí rodičia si polepšili.)

O rok bude úrad zverejňovať merania robené tento rok na jar, keď už bola kríza v plnom prúde. Tie s najvyššou pravdepodobnosťou vykážu také skoky nahor, že zaokrúhľovanie už nepomôže. Hoci podľa európskych harmonogramov by mohli byť tieto výsledky zverejnené ešte pred voľbami, ponúkam stávku, že pred parlamentnými voľbami sa ich nedočkáme. Pretože pani predsedníčka miluje svoju prácu.