Po hypotekárnych milionároch, firmách a firmičkách, sporiteľoch, dohodároch sa dočkali svojich rán istoty aj drobní živnostníci a ľudia pracujúci v slobodných povolaniach. Minister Richter ohlásil dohodu so zástupcami živnostníkov na zvyšovaní odvodov. Zvýšenie odvodov (ale i daní) bude dôsledkom troch opatrení:

1. Minimálny vymeriavací základ sa zvýši zo 44,2% priemernej mzdy na 50% priemernej mzdy

2. Vymeriavací základ sa do roku 2016 zvýši na úroveň daňového základu

3. Paušálne výdavky sa obmedzia sumou 300 eur mesačne

Pozrime sa bližšie, čo to bude znamenať

V súčasnosti (r. 2012) je minimálny vymeriavací základ suma 339,89 eur (44,2% z sumy 769 eur, čo bola priemerná mzda za rok 2010). Počas roka 2012 tak živnostníci platia minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie vo výške 160,24 eur.

Od roku 2013 bude minimálny vymeriavací základ suma 394,50 eur (50% z sumy 789 eur, čo bola priemerná mzda za rok 2011). V roku 2013 tak minimálne odvody živnostníkov na sociálne a zdravotné poistenie stúpnu na 185,99 eur. Živnostníci, ktorí platia minimálne odvody (je ich približne 200 tisíc) tak zaplatia na odvodoch o 25,75 eur mesačne viac, o 309 eur ročne viac. Štát týmto opatrením získa vyše 60 miliónov eur.

Dnes je vymeriavací základ na odvody daný ako polovica základu dane. Postupne do roku 2016 sa má vymeriavací základ na odvody zjednotiť so základom dane, pričom samotné sadzby odvodov sa nezmenia. Pre každého živnostníka so základom dane nad 400 eur mesačne to bude znamenať ďalšie zvýšenie odvodov, pričom pre živnostníkov so základom dane okolo 800 eur a viac to bude znamenať faktické zdvojnásobenie odvodov oproti súčasnosti.

Dnes sú paušálne výdavky dané ako 40% príjmu živnostníka. To sa nezmení - avšak sa zavedie strop na paušálne výdavky vo výške 300 eur mesačne. To znamená, že živnostník s mesačným príjmom do 750 eur mesačne si bude môcť uplatniť paušálne výdavky rovnako ako doteraz. Pre každého živnostníka s príjmom nad 750 eur mesačne však budú paušálne výdavky obmedzené na 300 eur.

Dopady na živnostníkov

Každý živnostník bude platiť vyššie odvody. Ten, čo platí sociálne i zdravotné poistenie zaplatí prinajmenej o 309 eur ročne viac na odvodoch. Týka sa to aj tých „najdrobnejších“ živnostníkov. Čo to bude znamenať pre tých, čo majú mesačné príjmy okolo 1000 eur a viac, si ukážme na príklade novinára Petra.

Novinár Peter

Peter, novinár z Košíc, pracuje na živnosť pre viacero redakcií. Mesačne redakciám vyfakturuje za svoje články na rôzne spoločenské a ekonomické témy sumu 1500 eur. Pozrime sa, aké platí novinár Peter dane a odvody dnes:

Z príjmu 1500 eur si odpočíta paušálne výdavky 40% = 600 eur

Základ dane (ZD) je suma 1500 – 600 = 900 eur

Vymeriavací základ (VZ) na odvody = ZD/2 = 900/2 = 450 eur

Odvody na sociálne poistenie 33,15% z VZ 450 eur = 149,17 eur

Odvody na zdravotné poistenie 14% z VZ 450 eur = 63 eur

Odvody spolu = 149,17 + 63 = 212,17 eur

Daň 19% zo (ZD – odvody – nezd.časť) = (900 – 212,17 – 303,72) = 19% z 384,11 = 72,98 eur

Dane a odvody spolu = 212,17 + 72,98 = 285,15 eur (mesačne)

A teraz sa pozrime, aké dane a odvody bude platiť novinár Peter v budúcnosti

Z príjmu 1500 eur si odpočíta paušálne výdavky 300 eur

ZD = 1500 – 300 = 1200 eur

VZ na odvody = ZD = 1200 eur

Odvody na sociálne poistenie 33,15% z VZ 1200 eur = 397,80 eur

Odvody na zdravotné poistenie 14% z VZ 1200 eur = 168 eur

Odvody spolu = 397,80 + 168 = 565,80 eur

Daň 19% zo (ZD – odvody – nezd.časť) = (1200 – 565,80 – 303,72*) = 19% z 330,48 = 62,79 eur

Dane a odvody spolu = 565,80 + 62,79 = 628,59 eur (mesačne)

Novinár Peter tak bude v budúcnosti platiť dane a odvody o 343,44 eur mesačne vyššie. Ročne tak zaplatí na daniach a odvodoch o 4121,28 eur viac. Štátu odvedie na daniach a odvodoch 42% zo svojho príjmu.

*****

* Poznámka: Vo výpočte dane „v budúcnosti“ je použitá nezdaniteľná časť platná v roku 2012 a to suma 303,72 eur. Ak vláda Roberta Fica nezníži v budúcnosti nezdaniteľnú časť, dá sa predpokladať, že v roku 2016 bude nezdaniteľná časť vyššia a výsledná daň o cca 7-10 eur mesačne nižšia.

*****

Daňovo-odvodová reforma, ktorú pripravila vláda I. Radičovej, mala za cieľ zvýšiť daňovo-odvodovú spravodlivosť a pripraviť podmienky pre budúce znižovanie odvodov. Nešlo o žmýkanie peňaženiek ľudí, naopak celkovo mali ľudia získať (a štát stratiť) do 60 miliónov eur. Živnostníkov sa dotýkali najmä tieto zmeny:

- Zníženie minimálnych odvodov, pri sadzbe 23% z nového minimálneho základu (3,3 x 189,83) mali byť minimálne odvody v roku 2012 vo výške 144,08 eur - o 41,91 eur menej ako navrhuje živnostníkom vláda Roberta Fica pre rok 2013

- Zjednotenie vymeriavacieho základu a základu dane, so súčasným znížením sadzieb odvodov z 47,15% na 23%

- Neodpočítavanie odvodov od základu dane

- Obmedzenie paušálnych výdavkov na 200 eur mesačne, v rokovaniach so zástupcami živnostníkov sa dohodla suma 500 eur mesačne

- Možnosť tzv. liberálnych odpisov – živnostníci si mohli nadobudnutý majetok celý odpísať už v prvom roku, atď.