Rok 2017 bol pre investorov extrémne pozitívny. Naopak, v roku 2018 vidíme presne opačné pohyby. Tie by mohli naznačovať blížiacu sa korekciu na trhoch.

V minulom roku očakávania silného ekonomického rastu po celom svete vytlačili akciové trhy na nové historické maximá. Navyše, akcie synchrónne rástli po celom svete pri rekordne nízkej volatilite. Tento scenár sa ale v tomto roku nenapĺňa a skôr vidíme opak – obchodovanie do strany pri vysokej volatilite. Navyše, americké akcie začínajú výrazne prekonávať európske alebo akcie emerging markets a aktuálne ich investori vidia ako bezpečný prístav. Je však otázne, dokedy to bude platiť.

Medzinárodný menový fond pre rok 2018 odhaduje rast globálnej ekonomiky na 3,9 %. Americká ekonomika by mala rásť o 2,9 %, avšak na ďalší rok väčšina ekonómov už odhaduje výraznejšie spomalenie. Očakáva sa, že jednorazový boost z daňových a fiškálnych stimulov vyprchá a sadzby v USA budú na budúci rok ešte vyššie.

Samozrejme, spomalenie ekonomiky neznamená automaticky recesiu, avšak mohlo by to viesť ku korekcii na akciových trhoch, ktoré sa aktuálne obchodujú na historických maximách. Pritom dôvodov na pokles je hneď niekoľko.

Navyše, aj v eurozóne ekonómovia odhadujú spomalenie v ďalšom roku z 2,2 % na 1,9 %. Kvôli ukončeniu kvantitatívneho uvoľňovania zo strany ECB by však spomalenie mohlo byť ešte výraznejšie. Veľká Británia by mala spomaliť z 1,6 % na 1,4 %, čím si udrží post najslabšie rastúcej ekonomiky z krajín G7. Aj tu Bank of England utesňuje monetárnu politiku a zvyšuje sadzby. Podobný scenár vidíme aj v Číne a v krajinách emerging markets.

Ak si k tomu ešte pripočítame hrozbu obchodnej vojny, rast v USA by mal podľa UBS spomaliť o ďalšie percento a celosvetový rast o cca pol percenta.

Dôležité teda bude sledovať dopad spomínaných makrofaktorov na príjmy a zisky firiem. Najnáchylnejšie na prípadný prepad budú pravé agresívne sektory, ako napr. technológie, ktoré vyzerajú byť v USA nadhodnotené. Na akciových indexoch však majú veľkú váhu, a preto by ich prepad strhol nadol pravdepodobne aj celé indexy.

Aj preto je potrebné byť v najbližšom období opatrný pri investovaní do akcií v USA. Zatiaľ je však americký akciový trh stále rastový a každý prepad je nakupovaný.