Prezident vrátil do parlamentu novelu zákona, ktorá mala zaviesť tzv. minimálny dôchodok. Argumentuje diskrimináciou, ktorá má spočívať najmä v tom, že účastníci II. piliera majú mať nárok na minimálny dôchodok alikvotne krátený rovnako, ako majú alikvotne krátený aj svoj štandardný dôchodok z I. piliera.

A myslím, že urobil dobre, že tú novelu vrátil. Akurát argumenty o diskriminácii sú podľa mňa scestné, ako aj celá debata, ktorá sprevádzala prijímanie tohto úplne zbytočného inštitútu, akým minimálny dôchodok je.

Reformou z roku 2014 bol zavedený dôchodkový systém, ktorý má priznávať dôchodky z prvého piliera podľa zásluhového princípu. Inými slovami, kto dlhšie a viac do systému platil, má mať nárok na vyšší dôchodok. Je to spravodlivé? Podľa mňa áno. Je to diskriminačné? Podľa mňa nie.

Táto zásluhovosť bola pôvodne ohraničená zhora (trojnásobkom priemernej mzdy), a to pri platení i čerpaní zo systému. Podľa mňa stále spravodlivé a nediskriminačné nastavenie. Popri tom bol systém aj tvrdo solidárny, pričom implicitne solidarizovali tí, ktorí sa dôchodku nedožili, alebo žili na dôchodku krátko, s tými, ktorý žili z dôchodku dlho. Je to spravodlivé? No, asi nie pre každého, no pre mňa áno, pretože to je nosný a nemenný princíp poistenia a prvý pilier je poistenie - poistenie pre prípad straty schopnosti zarobiť si na svoje živobytie z titulu veku (staroby). Takže žiadna diskriminácia.

Tento princíp zásluhovosti bol postupne oslabovaný zavádzaním ďalšej solidárnosti, kedy sa tí, čo platia do systému viac a dlhšie, vzdávajú časti svojho nároku v prospech tých, ktorí platia do systému menej a kratšie. Je to spravodlivé? Podľa mňa nie, ale dá sa debatovať o miere tejto solidarity za predpokladu, že jej zavedenie nie je retroaktívne (t. j. upravuje sa nie priemerný osobný mzdový bod). Pretože retrokativita diskriminuje. Trápi to niekoho? Zjavne nie.

Minimálny dôchodok je politický nezmysel Smeru, ktorý spôsobí asi toto: majme dvoch pánov, dvojičky, živnostníkov, ktorí odchádzajú v lete do dôchodku. Časť života prežili v socializme a od roku 1984 (ktorý sa berie do úvahy) až do roku 1990 mali rovnakú prácu a rovnaký plat. Od roku 1990 až dodnes boli živnostníkmi a obom sa darilo (príjmovo) rovnako. A neboli v II. pilieri (nech to nekomplikujeme).

Jeden z nich platil odvody tak, ako mu to vychádzalo podľa príjmov. Jeden rok viac, jeden rok menej, ale v zásade každý rok platil a tak má dnes odpracovaných 45 rokov, priemerný osobný mzdový bod nulá celá dačo, takže mu vychádza dôchodok 300 EUR.

Druhý z nich špekuloval, vyhýbal sa plateniu odvodov a tak dnes má odpracovaných 30 rokov (väčšinu štúdium, vojenčinu a prácu za socializmu), POMB nula celá nič a nárok na dôchodok 120 EUR.

Čo urobí SMER v princípe svojím minimálnym dôchodkom? Prvému nechá 300 EUR a druhému dá tiež 300 EUR (prepočty sú ilustratívne).

Pán prezident, toto je diskriminačné na tom návrhu. Minimálny dôchodok diskriminuje tých, čo pracovali a platili z minima, pretože ich susedom, čo či už z vypočítavosti alebo inej príčiny platili podstatne menej, dá ten istý dôchodok. Minimálny dôchodok v našom dôchodkovom systéme je posvätením morálneho hazardu par excellence. Môžeme o minimálnom dôchodku debatovať, má zmysel, ale v inom systéme, nie v našom.

O lepšom systéme, ktorý by tieto skrivodlivosti eliminoval, niekedy nabudúce a snáď už čoskoro.

P.S.

Označiť za diskrimináciu krátenie minimálneho dôchodku druhopiliernikov je scestné. Aj prvý, aj druhý pilier sú stále štátna povinná schéma. Ak už minimálny dôchodok, tak sa má pozerať na situáciu druhopiliernikov tak, že sa do úvahy vezme ich doživotná renta z oboch pilierov, čo súčasné nastavenie pravidiel pre anuity dovoľuje. Je v tom morálny hazard, no rádovo menší, akoby sa dôchodok z druhého piliera do úvahy nebral vôbec.