Už niekoľko rokov sa na tomto portáli venujem téme daňovej spravodlivosti so zameraním sa na firemné financie. Táto téma na Slovensku ešte stále nie je taká horúca ako v iných krajinách EÚ, ale aj u nás prihára. Odborníci z IT branže sa rozhodli bojkotovať konferenciu, o čom informoval tento portál len preto, že ju považujú za predraženú. 

Aj Slovákom našťastie začína prekážať, ak sa ich dane a odvody používajú v rozpore s ich záujmom. V našich malých firmách, špecializujúcich sa na dane, účtovníctvo a audit, kde spolu zamestnávame dlhodobo viac než 50 ľudí, sme v lete spolu s našimi manažérmi oprašovali hodnoty, na ktorých už takmer 20 rokov budujeme na Slovensku svoje malé podnikanie, založené na poctivosti. Spontánne z toho na krátkom septembrovom mítingu vznikol nápad poskytnúť všetkým našim zamestnancom Analýzu účtovných transakcií ZP Dôvera za roky 2009 až 2014, ktorú som spolu s našimi audítormi pripravovala pre vybrané neziskové organizácie vrátane Nadácie Zastavme korupciu a LOZ (zastavmekorupciu.sk, www.loz.sk ). S jedinou motiváciou: upozorniť na neetické a neštandardné správanie subjektu, do ktorého povinne zo zákona platí zamestnanec 4% a zamestnávateľ 10% z hrubej mzdy. Výsledok bol povzbudivý, niektorí kolegovia sa nielen zo ZP Dôvera koncom septembra odhlásili ale prišli sa opýtať, či túto analýzu môžu poskytnúť svojim známym a klientom, ktorí sú väčší zamestnávatelia než my. Prisľúbila som, že áno.

Nižšie si ju teraz môže prečítať každý z vás, poprosím, ale so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou v oblasti účtovníctva i obchodného práva. Som presvedčená, že aj tí najväčší slovenskí zamestnávatelia a ich zamestnanci majú do ďalšieho septembra dosť času sa rozhodnúť, či je v súlade s dobrými mravmi a ich záujmom, aby 14% z hrubej mzdy všetkých zamestnancov naďalej tieklo do ZP Dôvera, nakoľko príliš veľká časť z nich  - aspoň 375 miliónov EUR od roku 2011, skončila na účtoch jej cyperskej schránky. To je o 215 miliónov viac než zisk z hlavnej činnosti poisťovne (hospodársky výsledok verejného zdravotného poistenia) za roky 2009 až 2014 (160 mil. EUR). 

V neposlednom rade by som rada zdôraznila, že som zástancom pluralitného systému zdravotného poistenia, a že akcionárom ZP Dôvera neprajem neúspech. Sú to pracovití ľudia, ktorých každá spoločnosť potrebuje. Bohužiaľ si ale zvykli konať čisto vo svojom súkromnom záujme, s cieľom maximalizovať svoj osobný zisk. A to bez ohľadu na to, v akom odvetví sa pohybujú, spoliehajúc sa na to, že štát nekoná a že poistenec vidí len „povrch“ (marketingovo ošetrený na jednotku s hviezdičkou). Prajem im, aby zmenili pohľad na to, akým spôsobom prispievajú k budovaniu našej krehkej občianskej spoločnosti a verejného priestoru. Náprava je v teórii jednoduchá, stačí opraviť účtovnú závierku ZP Dôvera za rok 2009 (v súlade s podstatou transakcie, ktorou bolo zlúčenie, nie predaj) a nanovo si definovať ciele a hodnoty svojho vlastného podnikania. Potom aj diskusie o dôvere v Dôveru na verejnosti budú mať šancu vyznievať pozitívnejšie než napríklad v tejto debate o zdravotníctve

Oficiálnu verziu Analýzy môžete nájsť aj na tomto linku

Doplnenie dňa 4.11.2015: 

Reakciu pána Daniša za Penta Investments nájdete na tomto blogu. V reakcii bohužiaľ nie je odpoveď na hlavné VECNÉ zistenie celej analýzy: či je SPRÁVNE, že do CYPERSKEJ SCHRÁNKY ODTIEKLO za 4 ROKY 375 mil. eur, čo je o 215 mil. eur viac ako bol jej riadny zisk. To je s ohľadom na právny princíp zákazu vrátenia vkladu ľudovo povedané TUNEL. Preto si nižšie dovoľujem dodatočne doplniť aj nezávislý pohľad zástupcov renomovaných spoločností vo forme Ankety počas workshopu Schránkové firmy na Slovak Compliance Circle včera.

Inteligentne formulované vety pána Daniša navodzujúce dojem, že všetko je "v súlade s právnymi predpismi"  sa opierajú najmä o pečiatku v rukách vedenia konkrétneho úradu (ÚDVZS), ktorý ju dal na zložitú transakciu cez víkend, a ktorý od roku 2012 vedie pani Monika Pažinková. Moja analýza sa opiera o závery renomovaných a nezávislých právnických kancelárií: čo sa týka zákazu vrátenia vkladu konkrétne o názor advokátskej kancelárie TaylorWessing (p. Pala a p. Leontiev) a čo sa týka neplatnosti prevodu podniku o názor kancelárie bbh (p. Beláňová). Názor pána Filka (MF SR) a pána Visolajského (LOZ) si môžete prečítať v článku Málo zdravia za veľa peňazí.

 ANKETA na workshope SCC o schránkových firmách 

  1. Je správne, aby akcionár spoločnosti, ktorá je na Slovensku subjektom verejného záujmu, bol skrytý za schránkovú firmu?

Rozhodne áno: 7%, Skôr áno 0%,  Skôr nie: 7%, Rozhodne nie: 85%, Neviem: 0% 

  1. Cyprus je pre akcionárov slovenských spoločností obľúbenou lokalitou schránkových firiem. Global Forum on Transparency (iniciatíva G20) ho však označil za krajinu s ratingom „non-compliant“. Naša vláda zatiaľ akceptuje firmy, ktorých akcionármi sú schránkové firmy so sídlom na Cypre so zdôvodnením, že sa jedná o krajinu EÚ. Je to podľa  vás správne?

Rozhodne áno: 0%, Skôr áno 0%,  Skôr nie: 65%, Rozhodne nie: 35%, Neviem: 0% 

  1. Do cyperskej schránky ZP Dovera odtieklo za 4 ROKY o 215 mil eur viac ako bol jej riadny zisk (viac na blogu etrend minulý týždeň). Je to podľa  vás správne?

Rozhodne áno: 4%, Skôr áno 0%,  Skôr nie: 25%, Rozhodne nie: 63%, Neviem: 8% 

  1. Ak by ste boli členom štatutárneho orgánu ZP Dôvera, schválili by ste v otázke číslo 3. uvedený transfer finančných prostriedkov s ohľadom na legislatívny zákaz vrátenia vkladov akcionárom? 

Rozhodne áno: 0%,Skôr áno 6%,  Skôr nie: 47%, Rozhodne nie: 6%, Neviem: 41%

Na záver dávam pre tých, čo majú radi benchmarky, do pozornosti výročnú správu Achmea Group. Za povšimnutie stoja nielen čísla ale aj kódex správania a jeho hodnotenie. Jej dcérska spoločnosť na Slovensku ZP Union svoje výročné správy zverejňuje v súlade s pravidlami EÚ. Tá si vypláca len riadne zisky (za posledné 4 roky 23 mil eur, z ktorých si akcionár zobral necelú polovicu) a nepoužíva na to schránku, ale skutočné sídlo akcionára, ktorý podniká v Holandsku. Porovnajte to s netransparentnými pár riadkami u ZP Dôvera, ktoré sa snažia zakryť transakcie vrátane 375 Mio eur odliatych do cyperskej schránky vo vyššie uvedenej Účtovnej analýze. Z takéhoto správania dominantného hráča v sfére slovenského zdravotníctva, ktorému som kedysi verila, som ako poistenec, zamestnávateľ aj matka troch detí veľmi sklamaná.