1. Nebaví ma donekonečna vysvetľovať potenciálnym klientom, že nie všetci poradcovia a konzultanti:

  • sú nepríjemní, dobre oblečení, asertívni a vždy usmievaví ľudia, ktorí práve ich chcú z nepochopiteľného dôvodu obrať o ťažko vyfakturované peniaze,
  • sú rýchlo kvasení odborníci, ktorí im tvrdia, že ak hneď, v tej chvíli nezačnú používať nejakú modernú metodiku, alebo inovatívny prístup, tak už zajtra skrachujú, odíde im polovica zamestnancov, nahnevajú sa na nich všetci klienti,...
  • sofistikovaným spôsobom zozbierajú rozumy a informácie od zamestnancov a manažérov a potom ich prezentujú, ako svoje vlastné,
  • hovoria do všetkého a vyhýbajú sa priamej zodpovednosti,
  • majú 23 až 25 rokov, práve ukončili niektorú z „biznis skúl",
  • sú ochotní sľúbiť klientovi čokoľvek, čo chce počuť a zaplatiť.

2. Nerozumiem, prečo často musí slovenský manažér alebo podnikateľ, najskôr vyskúšať všetky možné alternatívne prístupy k vyriešeniu určitého vzniknutého problému (interné sily, rodina, priatelia, známi, ...) a až keď si už naozaj nevie rady a problém ho úplne zatlačí do kúta, tak začne uvažovať o poradenstve. A aj tak sa pri rokovaní tvári, ako niekto, kto poradcovi robí obrovskú láskavosť, že sa s ním vôbec rozpráva a neverbálnou rečou tela dáva najavo, aká je to vlastne česť pre poradcu, že mu vôbec môžu radiť.

3. Som unavený z poznania, že pre mnohých ľudí sa slovo „poradenstvo" stalo synonymom tunelovania a iných nekalých aktivít zameraných na neprimerané obohacovanie sa.

4. Vadí mi, že poradcovia sú často vnímaní ako nutné zlo, ktoré je treba vytrpieť (ak je poradenstvo nariadené zhora) alebo len ako vítané maskovanie pre ospravedlnenie alebo presadenie nepopulárnych zmien, na ktoré manažment nemá odvahu (kolegovia, toto nie je kritika, len konštatovanie. Kde je dopyt, tam je logické, že je aj ponuka.)

5. Znervózňujú ma niektorí manažéri a podnikatelia, ktorí sú tak presvedčení o svojej výnimočnosti a neomylnosti, že nechcú pripustiť, že by mohli robiť aj chyby. A očividne ich robia. Stačí letmý pohľad na výsledky organizácie alebo desať minúť rozhovoru a z množstva najrozličnejších indícií je zrejmé, že firma, ktorú riadia, potrebuje pomoc.

6. Rozosmutňuje ma, že mnohí naši manažéri a podnikatelia sa často uspokoja s tým, čo dosiahli a v určitú chvíľu stratia rozvojové ambície. A potom prežívajú, prešľapujú na mieste, ...

7. Neuráža ma a úplne rozumiem, že musím s potenciálnym klientom vyjednávať o cene svojej poradenskej práce. Ale vadí mi, keď má klient snahu aj jednoznačne poradenskú aktivitu nezaplatiť, ako poradenstvo (t.j. know-how) a hľadá spôsoby, ako moju prácu znehodnotiť, podceniť, bagatelizovať, ...

Roky som súčasťou poradenskej a konzultačnej branže. A napriek tomu všetkému, čo som napísal stále robím svoju prácu rád.

Ale v poslednom čase ešte radšej píšem knihy.