Zrušenie plurality zdravotného poistenia je v ostatnom čase jednou zoširoka diskutovaných otázok, ktoré Vláda SR otvorila v presvedčení, že vie čo robí. Sľubuje si od tohto kroku zvýšenie efektivity poistného systému a uvoľnenie väčšej sumy peňazí na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ZS). Sledujúc podľa môjho názoru tieto iracionálne snahy i iluzórne nádeje, ktoré ich motivujú, musím sa už roky pýtať, kedy sa konečne kompetentní začnú seriózne zaoberať príčinami katastrofálneho stavu slovenského zdravotníctva a hľadať z tejto situácie východiská. Ale kdeže! S výnimkou potenciálne úspešnej, ale nedokončenej a nakoniec aj trochu pobabranej Zajacovej reformy si jednotlivé vedenia rezortu vždy na riešenie vyberali a vyberajú čiastkové problémy bez zásadného vplyvu na celú koncepciu poskytovania ZS, a to ešte takmer vždy iba s pochybným úspechom.

Keď sa pýtam kolegov v práci, ľudí z branže či úplných laikov, čo si myslia, že sa stane so zdravotníctvom, keď bude existovať namiesto viacerých poisťovní len jedna, bez zaváhania všetci odpovedajú, že nič. Všetci bez výnimky sú presvedčení, že nepocítia žiadny rozdiel. Ministerka Zvolenská i jej predstavený Fico naopak básnia o uvoľnení značnej sumy peňazí, s pomocou ktorých sa zvýši kvalita ZS a bude aj na platy. Čím to, že národ tieto myšlienky vlády nezdieľa? Jednoduchá odpoveď. Skúsenosť s predchádzajúcimi finančnými injekciami do rezortu v podobe niekoľkonásobného oddlžovania nemocníc či zvyšovania platov lekárov neomylne hovorí o tom, že neustále dotovanie nehorázne plytvajúceho systému neprinesie žiadny benefit.

Vie to celý národ. To len osoby a inštitúcie, ktorým bezbrehé míňanie peňazí poistencov a štátu pomáha či minimálne neprekáža, sa snažia ľudí presvedčiť, že po zlúčení poisťovní sa Ficov očakávaný, no zároveň inými odborníkmi dôrazne spochybňovaný väčší objem likvidity prejaví na vyššej úrovni nášho zdravotníctva. Dokazuje to vedomé alebo nevedomé podceňovanie názoru obyvateľstva. O tom, prečo je len veľmi pochybná dostatočná návratnosť investícií do unifikácie poistného systému, píše viacero autorov, medzi inými Dušan Zachar z INEKO, Tomáš Szalay z HPI a ani zástanca unitárneho systému ekonóm SAV Pavol Kárász nevidí záruku úspechu len v samotnom zlúčení poisťovní.

Pozri kto to hovorí

Predstava, že systém jednej poisťovne sa akokoľvek, tobôž pozitívne, prejaví na kvalite poskytovania ZS, je iluzórna. Samu osebe by bolo ťažké ju presadiť. Preto sa intenzívne zdôrazňuje, že zisk z povinných zdravotných odvodov si vlastníci dvoch zvyšných privátnych poisťovní strkajú do svojich hlbokých vreciek. Takáto predstava zasieva do myslí proletariátu, za ktorý súčasná vláda občanov Slovenska považuje, zhubnú myšlienku triedneho boja. „Aspoň si nebudú z našich peňazí ukrajovať rôzne záujmové skupiny a súkromné firmy. Naše peniaze patria do systému“, pokúšajú sa s istou dávkou zadosťučinenia argumentovať klienti zdravotných poisťovní. A ľaľa, aký súlad odrazu nastáva medzi rétorikou vlády a názormi bežného občana!

Takéto tvrdenie je však celkom zaujímavé a hodné krátkeho pozastavenia sa. Niet pochýb, že túto myšlienkovú konštrukciu sa podarilo mocným vložiť do myslí ľudí naozaj bravúre. Rozhorčené opakovanie tohto pseudoargumentu akoby legitimizovalo znárodňovacie chúťky Ficovej exekutívy. Pravdou však je, že vlastne jediní, ktorí majú právo ohradiť sa, že sa vlastník poisťovne obohacuje na ich úkor, sú  výlučne poistenci Dôvery a Unionu. Ktovie, možno za nárast poistného kmeňa štátnej poisťovne v ostatnom čase môže práve táto záležitosť. Tisícky občanov však u privátnych poisťovní ostávajú a so ziskom svojich inštitúcií problém nemajú. Inými slovami, slobodne si svoju poisťovňu vybrali, pričom pokiaľ neprejavili snahu prepoistiť sa, sú s jej službami zrejme spokojní a nechcú na tom nič meniť. Názor nezanedbateľného množstva ľudí, ktorí jediní sa môžu cítiť okrádaní, a aj napriek tomu prejavujú záujem byť poistení v súkromnej zdravotnej poisťovni, však vláda ignoruje a stavia proti nim reči o okrádaní od ľudí, ktorých sa to vôbec netýka, nakoľko sú poistení inde.

Priepasť namiesto bezpečia

V záujme „rozbombardovania“ fungujúceho systému a zavedenia monopolu štátnej poisťovne sa však malá demagógia vždy hodí. Preferencie tisícok klientov privátnych poisťovní tak musia ustúpiť zálusku vlády jednej strany na ich peniaze, skrývajúcemu sa za údajný verejný záujem. A to aj napriek tomu, že súčasný poistný systém nikoho z občanov neznevýhodňuje.

A práve v tom je problém. Akoby sme sa stále báli, že by sme mohli dávnejšie vytýčeným smerom dôjsť k úspešnému cieľu. Myšlienka tej časti legislatívy zdravotného poistenia, ktorá sa týka samotných zdravotných poisťovní bola dobrá. Pluralita zdravotných poisťovní mala zabezpečiť konkurenčné prostredie, ktoré je vždy zárukou priaznivého tlaku na kvalitu a cenu poskytovanej služby. Pomerne logicky začali ihneď živelne vznikať poisťovne. Všeobecná, rezortné, privátne. I také, ktorých zakladatelia a majitelia to s predmetom svojej činnosti nemysleli čestne.

A práve tento úmysel súčasná vláda a priori nespravodlivo podsúva vlastníkom existujúcich súkromných poisťovní. Postupne sa trh poisťovní totiž ustálil a tie subjekty, ktoré buď ich majitelia beztrestne (!) vytunelovali, alebo neboli schopné v konkurencii ostatných obstáť, z neho vypadli. S istou dávkou poetickosti možno povedať, že ten najkritickejší úsek cesty po úzkej lávke ponad priepasť k fungujúcemu poistnému systému už Slovensko takmer prešlo. Zostali tri ZP, ktoré svojich klientov reálne poisťujú, hradia im zdravotnú starostlivosť a konsolidovaný systém má konečne priestor na postupný rozvoj a ďalšie zlepšovanie.

Pred posledným krokom do bezpečia však slovenská vláda posiela celý systém späť nad priepasť, nad ktorou bude unitárny systém bezpochyby ešte veľmi dlho balansovať. A to len preto, lebo legitímny zisk vyplývajúci z kvalitného poskytovania poistných služieb v iných rukách ako „štátových“,  bude socialistickej vláde vždy klať oči. Dokonca aj napriek tomu, že v rámci prerozdelenia financií Dôvera s Unionom ešte VšZP aj dotujú z peňazí svojich poistencov.

Cap sa vracia

Je tu však ešte jedna zásadná pochybnosť. Po štyroch rokoch predchádzajúcej Ficovej vlády odovzdala Všeobecná zdravotná poisťovňa svojmu novému vedeniu svoje účtovné knihy až s krvavočervenými pasívnymi číslami. Už vtedy sa objavili prirovnania riadenia VšZP štátom, lepšie povedané nominantom najmocnejšej vládnej strany, k povestnému spravovaniu záhrady capom. Dnes má tento cap šancu získať záhradu o rozlohe 49 035 km² s počtom 5 445 324 kapustičiek. To je už teda poriadne humno.

Ak na konci prvej Ficovej vlády poisťovala VšZP 3,5 milióna ľudí a vytvorila dlh okolo 120 miliónov Eur, je len ťažko uveriteľné, že s 2 miliónmi poistencov navyše dokáže mať pod rovnakou kuratelou, ako predtým, minimálne vyrovnaný rozpočet. Nie je žiadnym tajomstvom, že štát, ktorý si rád podľa vlastných potrieb a hlavne kedykoľvek a bez predchádzajúceho varovania upravuje pravidlá hry, je zlý vlastník a hospodár. Očakávať lepšie výsledky VšZP ako doposiaľ je preto prejavom nekritického optimizmu.

Mať jednu či viac poisťovní je otázkou určitej tradície. Niektoré krajiny si zvykli na jednu, v iných dobre funguje pluralitný systém. Slovensko po väčšinu svojej novodobej histórie ponúka svojim občanom  možnosť zdravotnú poisťovňu si vybrať, čím založilo už pomerne slušnú tradíciu. Novozvolená štátna exekutíva zrejme po vlastnom vzore, kedy vládu a z väčšej časti i parlament (o pochlebovačnom prezidentovi ani nehovoriac) ovládla jediná strana, chce, aby aj trh zdravotného poistenia ovládla jediná poisťovňa.

Zaslúžený monopol?

Nie je to nič prekvapivého, nehovorí sa o tom totiž po prvý raz. Zo spôsobu, akým to chce najmocnejší muž v štáte urobiť, však behá mráz po chrbte. Na odkúpení akcií poisťovní by ešte nebolo nič zlé. V čase ekonomickej krízy však zrejme nebude ľahké zohnať takú kopu peňazí, ktorá vyrovná hodnotu zabehnutej firmy. Zákon však umožňuje vyvlastnenie. Tým sa štát dostáva do pozície, z ktorej môže vydierať: „Berte, čo vám dávame, lebo vás vyvlastníme a s tou symbolickou sumou, čo dostanete, budete spokojní ešte menej“.

Čo iné sa dá čakať od vlády, ktorá si vzala do hlavy, že poskytovanie služieb zdravotného poistenia niekým iným než štátom, musí byť isto-iste motivované nekalými úmyslami? Napodiv, je tu však ešte jedna možnosť, ako sa dopracovať k systému jedinej poisťovne. A je to dokonca možnosť, s ktorou by boli schopní stotožniť sa i občania s pravicovým svetonázorom. Spočíva vlastne v tom, že VšZP pripraví privátne poisťovne o klientov. Ako? Tak, že sa ponukou bezkonkurenčne najlepších podmienok stane pre slovenských občanov tou najatraktívnejšou poisťovňou. Skrátka, zaslúži si byť monopolnou inštitúciou vlastným pričinením a nie arbitrárnym rozhodnutím a nezmyselnou reguláciou od „zeleného stola“.

Množstvo viac či menej relevantných argumentov by sa dalo ešte položiť na stôl pri debate o optimálnom poistnom systéme. Taký však nikde na svete neexistuje. Zlučovať poisťovne do jednej s legitímne sa tváriacim úmyslom zisku financií, ktoré údajne majú vytrhnúť slovenské zdravotníctvo z problémov, ale ktoré sa v ňom reálne v priebehu niekoľkých dní rozplynú, je kontraproduktívne. Rozbiť konsolidovaný poistný systém a vytvoriť nový s ilúziou, že snáď bude lepší, vytvorí nesmierne drahé a dlhotrvajúce provizórium, ktorého návratnosť je viac než sporná, kým negatívny vplyv na kvalitu služieb pre poistencov bude vysoko pravdepodobný. Preto treba túto záležitosť premyslieť komplexnejšie než len prvoplánovo.

MUDr. Branislav Sepeši, radiačný onkológ a predseda OZ Fórum nezávislých názorov (www.fnn.sk, www.facebook.com/chcemelepsiefungujuce zdravotnictvo).