Slovák zvyknutý na to, že sa o všetkom rozhoduje v Bratislave, asi neočakáva, že by výšku daní schvaľovali na regionálnej úrovni. Z toho môže prameniť určitá daňová nerovnosť. A to pri tom nemám na mysli lokálne dane, ale daň z príjmov, daň z dedičstva... 

Situácia v Španielsku je iná. Každé autonómne spoločenstvo si okrem daní, ktoré jej postúpila do správy centrálna vláda, môže uplatňovať vlastné dane, ale aj výnimky. Rozdiely sú výrazne. Ukázala to aktuálna štúdia porovnávajúca ich dopad na občana v jednotlivých regiónoch.  Finančný nepomer môže byť v tisícoch eur – len podľa toho, kde bývate.

Kriticky sa k súčasnému daňovému systému postavili nielen autori štúdie, ale  aj prezident Španielskej konfederácie podnikateľských organizácií  (CEOE), Juan Rosell. Podľa neho majú byť dane ,,inteligentné, jednoduché a dlhodobé“, a nie ako súčasný stav, keď napríklad daň z príjmov fyzických osôb bola za ostatných 10 rokov upravovaná až  500-krát. Súčasťou komplikovaného daňového systému je aj viac ako 200 rôznych typov odpočtov, či takmer 80 špecifických autonómnych daní.

Prečo Madrid

V prípade dane z príjmov fyzických osôb je podľa analýzy na tom najlepšie Madrid. Jeho daňová záťaž sa pohybuje od 19 do 43,5 %. Na opačnom konci sú daňovníci v Katalánsku či v Kantábrii, ktorí majú najvyššie dane. Horná hranica siaha takmer k 50 %.

Madrid vyšiel víťazne aj v prípade dane z majetku, takzvanej dane z bohatstva. Hlavné mesto a jeho okolie totiž túto daň neuplatňuje. Naopak, najvyššiu záťaž majú v Extremadure. Na zdôraznenie rozdielneho zaťaženia štúdia ponúka príklad majetku vyčisleného na 15 miliónov eur. V Madride by daňovník zaň neplatil nič,  kým Extremadurčan by musel zaplatiť vyše 410 tisíc eur.

Madrid nezdaňuje ani dary. Uplatňuje 99 percentnú bonifikáciu. Lepšie sú na tom už len Kanárske ostrovy, ktoré uplatňujú 99,9-percentnú úľavu.

Rozdielov je viac, avšak spomeniem už len jeden. Katalánsko, ktoré uplatňuje jedny z najvyšších daní, zaťazuje občanov navyše aj 14 vlastnými daňami. Má ich najviac spomedzi všetkých autonómií.

Nové trendy

V minulom roku sa konali voľby vo viacerých autonómnych spoločenstvách.  Autori štúdie sa pozreli, ako sa zmena politikov odrazila na daniach.

Trend je pomerne zreteľný, znižovať daňové zaťaženie nižších príjmových skupín a zvýšiť daňové bremeno ľudí s vysokými príjmami. Ľavicovo orientované strany v roku 2015 zvýšili zaťaž u vyšších príjmových skupín, kým pravica prijala opatrenia na zníženie daní pre obyvateľov s najnižšími príjmami.

Nuž čo dodať.... pre tých najbohatších (ktorí priznávajú svoje príjmy) bude naďalej atraktivnejšíe byť daňovým rezidentom v susednej  Andorre.