V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku sa pýtame učiteľov, rodičov ale i detí na názor, ako by mala vyzerať škola budúcnosti. Debatujeme s nimi o tom, čo by sa v školách malo zmeniť, aby sa v nich ľudia cítili dobre – malí aj dospelí. Chodíme za nimi do terénu, do ich miest, obcí a škôl a ponúkame im možnosť vysloviť vlastný názor. Zbierame od nich inšpiráciu, ako by mala fungovať škola v čase, keď budú mať dnešné školopovinné deti svoje deti. Je úžasné sledovať, ako trefne vedia pomenovať nielen súčasný stav, ale aj načrtnúť vlastnú víziu budúcnosti.

Samoúčelná kritika dnešného školského systému nemá zmysel, uvažovať treba nad tým, ako ho možno zlepšiť. Naša kampaň nemá byť psychoterapiou frustrovanej verejnosti, jej účelom nie je nechať ľudí „vyrozprávať sa,“ ale hľadať impulzy na zmeny.

Na Slovensku sa často vyhovárame, že sa niečo nedá a málo uvažujeme nad tým, ako sa to urobiť dá.  Aj preto sme pozvali Daniela Sobela, experta z Londýna, ktorý bude v utorok 27. mája o 17.00 hod. v hoteli Park Inn Danube v Bratislave hovoriť o tom, čo všetko sa podarilo zmeniť v školách v Anglicku a  aké prekážky museli pri tom Angličania prekonať. 

Prečo sa investície do detí vyplatia

 

Prečo práve Anglicko?

Dobrá reforma vzdelávania má byť o deťoch a pre deti – aby sa naučili viac a aby sa im učilo ľahšie, len tak možno rozvinúť ich individuálny potenciál. V anglických školách je záujem dieťaťa prvoradý,  všetko ostatné sa mu podriaďuje, výučba aj chod školy.

Dobre fungujúci vzdelávací systém je záchranná sieť pre slabších – pomáha im vyrovnať hendikep a pripravuje ich na samostatný život. V Anglicku, kde je v školách pestré zastúpenie detí rôzneho pôvodu a kultúrneho zázemia, vedia, že je ekonomicky výhodnejšie investovať zdroje do vzdelávania detí a začleniť ich do spoločnosti čo najskôr a nečakať, kým sa z nich stanú zástupy nezamestnaných.

Dobre pripravené školské prostredie, ktoré dokáže tieto zadania splniť, musí fungovať oveľa otvorenejším a flexibilnejším spôsobom než tradičná škola. Učitelia majú k dispozícii asistentov, špeciálnych pedagógov a metodikov, ktorí im v práci s deťmi pomáhajú a do života školy je vtiahnutá nielen rodina detí, ale celá komunita. Daniel bude hovoriť aj o tom, aké podporné nástroje štát nasadil na to, aby sa tieto zmeny podarilo v školách presadiť. 

Ak máte chuť dozvedieť sa viac o tom, čím by sa dalo na Slovensku inšpirovať, keby sa kompetentným v rezorte školstva chcelo, príďte na prednášku. Vstup je voľný – stačí sa len zaregistrovať, zabezpečené je aj simultánne tlmočenie.  Po prednáške bude dostatok priestoru aj na diskusiu, môžete do nej prispieť aj vlastným názorom.

Prednáška sa koná v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, v rámci ktorej sme v roku 2013 pozvali na Slovensko fínskeho vzdelávacieho experta Leo Pahkina a Josefa Widmera, švajčiarskeho experta na duálne odborné vzdelávanie.

Zuzana Zimenová

Autorka je analytička a editorka Portálu o reforme vzdelávania | noveskolstvo.sk.

Nové školstvo je jedným z iniciátorov a organizátorov Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky a kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.